Ga direct naar inhoud
Nieuws

Botanisch maaibeheer in Mantingerbos en -weiden

25 mei 2022 | Sanne van Gemerden

Natuurmonumenten maait vaker en preciezer met inzet van rupsbanden de vochtige hooilanden van Mantingerbos en -weiden. Dit bevordert het aantal bloemen en verhoogt de botanische waarde in het gebied. Het werken met trekker en opraapwagen op rupsbanden levert minder schade op aan de bodem.

Bosweiden Mantingerbos- en weiden

Gefaseerd maaien

De kleine graspercelen worden elk jaar gemaaid. Daarbij houdt Natuurmonumenten rekening met de aanwezige vogels en reeën. Het maaien van gras, zoals witbol, bevordert de groei van kruiden en bloemen. Er komt meer licht op de bodem waardoor deze planten de ruimte krijgen om te groeien. Boswachter Marike van der Paauw: “Sinds een paar jaar zien we moeraskartelblad en grote ratelaar in de hooilanden. Dat is een teken dat ons botanisch maaibeheer werkt. Het wachten is nog op de eerste orchideeën”.

Rietorchis tussen de grote ratelaar

Rietorchis tussen grote ratelaar

Het wachten is op orchideeën zoals deze rietorchis.

Vochtige hooilanden

De vochtige hooilanden van Mantingerbos- en weiden liggen in het brongebied van het Oude Diep. Het is een prachtig complex van origineel, kleinschalig landschap. Dat bestaat uit graslandjes met elzensingels en houtwallen uit de tijd vóór grootschalige ruilverkaveling. Vanwege de natte bodem en de zware machines is er een risico op insporing tijdens het maaien. Om die reden wordt er met rupsbanden gemaaid. De aanwezige flora heeft daar veel voordeel van.

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden

Boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe Tijdelijk persvoorlichter (feb, mrt, apr)