Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werk in uitvoering in het Mantingerveld

23 oktober 2019 | Lian Flikkema

De rijkdom van het heidelandschap behouden en versterken. De overlevingskansen voor bijzondere planten en dieren vergroten. Dat is de reden dat Natuurmonumenten in het Mantingerveld in de komende maanden tal van maatregelen neemt. Dat betekent even overlast. Daarna kan de natuur het weer overnemen.

heidelandschap

Waarom zijn we hier aan het werk?

Doen we niets, dan groeien open (heide) landschappen dicht door een teveel aan voedingsstoffen. Belangrijke oorzaak is de grote hoeveelheid stikstof uit landbouw, verkeer en industrie. Dat zorgt voor een explosieve groei van planten die van stikstof houden zoals grassen (vooral pijpestrootje), struiken en jonge boompjes. Maar ze verdringen wel de kwetsbare planten zoals heide, klokjesgentiaan en arnica. En dat heeft een negatief effect op bijzondere dieren als adder, zandbijen en gentiaanblauwtje.

Wat doen we?

Ieder heidegebied vraagt om een eigen aanpak. Er is een pakket aan maatregelen mogelijk: maaien, plaggen, opslag verwijderen, bomen rond vennen verwijderen en begrazing door schapen, runderen en/of geiten. Alles is erop gericht om de natuur van het Mantingerveld te behouden en meer weerbaar te maken. Natuurmonumenten werkt hierbij nauw samen met andere terreinbeheerders en de Provincie Drenthe.

grazende schapen

Intensieve begrazing

In het Mantingerveld kun je op meerdere plekken schapen en geiten als maaimachines aan het werk zien. Ze begrazen intensief het natuurgebied, binnen een raster, gedurende een korte periode en dat een paar keer per seizoen. Er is dus geen herder die de kudde hoedt. De levende maaimachines zorgen er zo voor dat pijpestrootje en jonge boompjes geen kans krijgen om uit te groeien.

Beleef het Mantingerveld

Mysterieuze jeneverbesstruiken, heide, vennen en natuurontwikkeling op voormalige landbouwgrond: de wandelroute door het Mantingerveld laat zoveel facetten van het natuurgebied zien!

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe