Nationaal Park Schiermonnikoog

Nieuws uit Nationaal Park Schiermonnikoog

 • Rosse grutto op het wad
  17 november 2021 | Cynthia Borras

  Volop aandacht voor vogels op Schiermonnikoog

  Schiermonnikoog staat sinds jaar en dag bekend als een bijzonder vogelrijk gebied. Een inventarisatie van de broedvogelstand laat zien dat het voor veel vogels ook in 2021 goed toeven was op Schiermonnikoog. Voor andere vogels is het een moeilijker jaar geweest.

 • Waddenzee met Kanoet
  06 oktober 2021 | Fred Prak

  Enorme winst voor de natuur in de Waddenzee

  De natuur in de Waddenzee staat stelselmatig onder druk. Dat ondanks haar internationaal beschermde status. Gelukkig lukt het af en toe echte winst voor de natuur te boeken. Voor het einde van het jaar wordt ruim 8500 hectare aan geulen in de Waddenzee gesloten voor garnalenvisserij om herstel van het bodemleven mogelijk te maken.

 • Scholeksters
  14 september 2021 | Cynthia Borras

  Meer aandacht nodig voor rust voor vogels in het Waddengebied

  Het Waddengebied is één van de meest populaire vakantiebestemmingen van ons land. Mooie stranden, het prachtige Wad, lekker uitwaaien, fietsen en wandelen, het jaarrond weten mensen het Waddengebied te vinden. Het is ook leefgebied van miljoenen vogels. Tijdens de najaarstrek die nu in volle gang is, zijn vogels in het Waddengebied om uit te rusten en bij te tanken. Maar met veel wadvogels gaat het niet goed en de rust van wadvogels staat onder druk. Natuurorganisaties roepen waddenliefhebbers daarom op om meer rekening te houden met de rust en ruimte die vogels nodig hebben in het Waddengebied.

 • bruinvis strand Schiermonnikoog
  30 augustus 2021 | Cynthia Borras

  Tientallen bruinvissen aangespoeld op Schiermonnikoog

  Op het strand van Schiermonnikoog spoelen er sinds donderdag 26 augustus opmerkelijk veel bruinvissen aan. De oorzaak van strandingen is nog niet bekend.

 • Eilanders, boeren, boswachters en Waddenliefhebbers
  15 juni 2021 | Fred Prak

  Petitie tegen stroomkabel door Schiermonnikoog aangeboden aan Tweede Kamer

  Met maar liefst 34.582 ondertekenaars is vanmiddag om 13 uur de petitie tegen de aanleg van een zware hoogspanningskabel door Schiermonnikoog aangeboden in Den Haag. Een opvallende coalitie van burgers, eilanders, boswachters, boeren en Waddenliefhebbers overhandigden deze handtekeningen symbolisch aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer.

 • Scholeksters bij jachthaven
  21 april 2021 | Cynthia Borras

  Wij&Wadvogels Schiermonnikoog

  Van 2021tot 2023 werkt Natuurmonumenten aan meer broed- en rustruimte voor wadvogels op Schiermonnikoog én verantwoorde voorzieningen om de vogels te bekijken. Ontdek het project Wij&Wadvogels Schiermonnikoog.

 • Oostpunt Schiermonnikoog
  12 april 2021 | Fred Prak

  Geen stroomkabels door Schiermonnikoog

  Een stroomkabel dwars door een unieke natuurgebied. Dwars door de eilander Balg van Schiermonnikoog en de Waddenzee. Dwars door één van de weinige plekken waar de natuur duizenden jaren heeft gewerkt aan een ongestoord landschap. Dwars door de leef-, broed- en foerageergebied van lepelaar, dwergstern en zeehonden. Wij vinden dat een heel slecht plan!

 • Informatiecentrum Het Baken
  23 februari 2021 | Cynthia Borras

  Bouw informatiecentrum Het Baken vordert gestaag

  Informatiecentrum Het Baken doet aankomende voorjaar de deuren open. Het is dé plek voor het boeken van excursies, activiteiten en accommodatie op Schiermonnikoog

 • Oostpunt Schiermonnikoog
  15 januari 2021 | Fred Prak

  Waddenzee onder spanning

  Slecht voor de natuur. Natuurmonumenten is onaangenaam verrast door de bekendmaking van het ministerie van Economische zaken en klimaat (EZK) dat men de stroomkabel van een windmolenpark op de Noordzee over de oostpunt van Schiermonnikoog wil laten lopen. We zijn vooral erg teleurgesteld in de technische oplossing die men kiest, omdat die bij aanleg al achterhaald is en meer natuurschade in de toekomst geeft.

 • Waddenzee
  07 december 2020 | Fred Prak

  Akkoord mosselvissers en natuurorganisaties goed voor natuur Waddenzee

  Het akkoord tussen de mosselvissers en natuurorganisaties moet een belangrijke bijdrage gaan leveren aan het herstellen van de onderwaternatuur in de Waddenzee. Door het gebruiken van nieuwe technieken om mosselzaad te verzamelen zal het oppervlak van de Waddenzee waar de bodem rust krijgt met tussenstappen gaan toenemen naar 100% in 2029. Dat is direct winst voor de natuur waar natuurlijke schelpenbanken zich kunnen gaan herstellen. Natuurlijke schelpenbanken zijn een hotspot van biodiversiteit en daarmee belangrijk voor vogels, vissen en andere dieren die afhankelijk zijn van de Waddenzee.

 • logo