Ga direct naar inhoud
Nieuws

Boswachters verheugd met besluit aanleg ottertunnels Nieuwkoopse Plassen

28 september 2016 | Natascha Hokke

Tijdens de Statenvergadering op woensdag 28 september 2016 hebben de Statenleden van de Provincie Zuid-Holland besloten om de fauna-passages onder de Uitweg naast de Nieuwkoopse Plassen aan te leggen. Dit tot enthousiasme van boswachter Martijn van Schie van Natuurmonumenten. “Hiermee neemt de provincie haar verantwoordelijkheid en heeft gekozen voor een duurzame toekomst voor de otters in Zuid-Holland.”

Boswachters verheugd met besluit aanleg ottertunnels Nieuwkoopse Plassen

Boswachter Martijn vervolgt: “In juni waren we nog verbijsterd omdat onverwacht werd besloten om de tunnels niet aan te leggen. Gelukkig is de otter dankzij inzet van meerdere partijen toch weer op de agenda van de Provinciale Staten gekomen en is er alsnog besloten om de passages aan te leggen. Wij zijn natuurlijk erg blij met deze keuze.”

Nu aan de slag!

Dit najaar zal de provincie het besluit vastleggen. Boswachter Martijn roept op om dan ook zo spoedig mogelijk aan de slag te gaan om de tunnels aan te leggen. “De locaties zijn al bepaald en de tekeningen zijn af. Laten we nu ook snel zorgen dat de otters veilig de Nieuwkoopse Plassen in en uit kunnen!” De otter is een van de diersoorten die van aaneengesloten gebieden profiteert. Hij is bezig met een comeback in Nederland. De otter staat aan het hoofd van de voedselpiramide. In zijn kielzog neemt hij andere planten- en diersoorten mee, omdat hij zijn leefgebied verrijkt. Zo is de aanwezigheid van otters vaak een teken van een goede waterkwaliteit.

Inspreken

In de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling van 15 juni bleek er onverwacht geen meerderheid in Provinciale Staten te zijn om de ottertunnels aan te gaan leggen. Direct daarna trok Natuurmonumenten aan de bel en zond een brief naar de commissie met daarin een verzoek om het besluit te heroverwegen. Tijdens de vergadering van 28 september heeft boswachter Martijn het agendapunt geopend middels een duidelijk verhaal omtrent de nut en noodzaak de tunnels om de otters een toekomst te geven in Zuid-Holland.

placeholder

Fotograaf: Derk te Pas

Bron: Natuurmonumenten

Groot draagvlak voor otters

Vooruitlopend op dit besluit zijn er in het najaar van 2015 al wel de bijbehorende rasters geplaatst. De otterrasters zijn medegefinancierd met donaties van omwonenden en betrokkenen met een door Natuurmonumenten georganiseerde crowdfunding. Dit leverde €23.000 op als flinke steun in de rug voor de provincie die verantwoordelijk is om de provinciale Uitweg otterproof te maken. De voorwaarde was dat Provincie Zuid-Holland de ottertunnels zou aanleggen, die afspraak komen ze nu na.

Veel verkeersslachtoffers

placeholder

Fotograaf: Jan Kriek

Helaas zijn er sinds de terugkomst van de otter in de Nieuwkoopse Plassen in 2014 al diverse verkeersslachtoffers gevallen, waaronder een van de otterjongen die waarschijnlijk ter wereld kwam in het natuurgebied. “Otters gaan zwerven, zeker jongen die op een gegeven moment op zoek gaan naar hun eigen plekje.” De otter stierf in 1988 uit in ons land en heeft sinds de herintroductie in 2002 moeite om weer een plekje te vinden in Nederland. De otter is een beschermde soort volgens de Europese Habitatrichtlijn. Nederland moet voor deze soorten beschermingsmaatregelen nemen omdat ons land tot het natuurlijke verspreidingsgebied behoort. In 2014 bevestigde de rechter dan ook dat Nederlandse overheden verplicht zijn om de otterknelpunten in hun infrastructuur aan te pakken.

Meer weten over de terugkeer van de otter in de Nieuwkoopse Plassen? Kijk op www.natuurmonumenten.nl/welkomotter

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter