Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meer ruimte voor de zonnedauw in de Nieuwkoopse Plassen

31 juli 2018 | Juriaan van Leeuwen

De komende maanden zijn er drijvende kranen en leidingen te zien in de Nieuwkoopse Plassen. Deze zullen een deel van het natuurgebied een verjongingskuur geven. Boswachter John Pietersen is blij dat de werkzaamheden starten: “Als boeren, rietsnijders, vrijwilligers en boswachters niets doen, veranderen de Nieuwkoopse Plassen uiteindelijk in een bos. Wij werken dagelijks in het gebied, maar soms is er een boost nodig om te zorgen dat er plek blijft voor de bijzondere soorten. En dat gaan we nu doen.”

Ronde zonnedauw

Stikstof

De Nieuwkoopse Plassen zijn van grote Europese waarde. Het is zelfs een Natura 2000 (Europees beschermd) gebied. Deze status zorgt er voor dat bedrijven in de omgeving gebonden zijn aan regels wat betreft de uitstoot van stikstof. De stikstof die uitgestoten wordt, valt neer in het natuurgebied en is een voedingsstof voor de bodem. En dit terwijl de belangrijke soorten juist baat hebben bij een voedselarm Nieuwkoopse Plassengebied. Het verlandingsproces (water wordt land) wordt door de stikstof versneld. Planten en bomen groeien sneller en bijzondere soorten, zoals de vleesetende ronde zonnedauw worden verdrongen. Om de soorten te beschermen is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) ontwikkeld. Dit programma, betaald door de Provincie Zuid-Holland, maakt deze werkzaamheden mogelijk.

Rietlanden worden droger

Uniek is het veenmosrietland. In het rietland groeit het veenmos, dat geniet van de natte ondergrond in het riet. De neerslag van stikstof zorgt echter voor meer voedingsstoffen op het land. Hierdoor wordt het veenmos verdrongen door andere planten en het land wordt droger. Door de bovenste laag van het rietland weg te schrapen (plaggen), komt het land weer lager te liggen. Het wordt vochtiger, het riet groeit terug en het veenmos heeft weer een toekomst.

Bosranden

Het water-wordt-land vindt ook plaats in de sloten. Dit gebeurt vooral in sloten tussen het riet. Bij moerasbosjes zijn sloten vaak te donker voor waterplanten om te groeien. Bij de geplande werkzaamheden zullen deels ook bosranden verwijderd worden. Hierdoor komt er weer licht in de sloten en kan de verlanding op gang komen, net als in het rietland.

Waterking aan het werk in de Nieuwkoopse Plassen

Drijvende kraan

Volgens boswachter John zullen recreanten en aanwonenden op drie manieren merken dat er gewerkt wordt in het gebied. Allereerst verschijnt er een grote drijvende kraan in het gebied. De 'Waterking' kan vanaf het land het water in rijden. “We hebben een filmpje van de kraan op www.natuurmonumenten.nl/PASNieuwkoop geplaatst, erg bijzonder om te zien.” Tevens komen er drijvende buizen door het gebied te liggen om het vrijgekomen en vermalen materiaal weg te pompen. Boswachter John: “En als het werk op een rietland klaar is, wordt dit land natuurlijk zwart en kaal opgeleverd. Maar al snel zullen de planten zich herstellen en weer beginnen met groeien.”

Contact

De werkzaamheden zullen voor het broedseizoen 2019 (half maart) afgerond zijn. De boswachter plaatst het nieuws rondom het project op de website www.natuurmonumenten.nl/PASnieuwkoop. Boswachter John: “En als mensen vragen hebben over dit project, kunnen ze ook via deze manier contact met mij opnemen.”

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter