Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwkoopse Plassen omgetoverd tot kraamkamer voor de zwarte stern

02 mei 2019 | Anne Slump

Eén dag nadat vrijwilligers van Natuurmonumenten de broedvlotjes voor de zeldzame moerasvogel hebben uitgegooid in het plassengebied, werden de eerste zwarte sterns waargenomen. Op de speciale vlotjes kunnen de sterns namelijk hun nesten maken.

Broedvlotjes plaatsen

Elk jaar komen zwarte sterns naar de Nieuwkoopse Plassen om te broeden. Deze zeldzame moerasvogel overwintert in West-Afrika en komt rond de maand mei weer terug naar Nederland. Om de sterns een handje te helpen zetten de vrijwilligers en boswachters van Natuurmonumenten broedvlotjes uit. “Het is enorm belangrijk dat we de zwarte sterns helpen”, aldus boswachter Martijn van Schie. “Als we dat niet doen blijft er niet één over.” Zwarte sterns zijn zeldzame vogels en komen de laatste jaren helaas steeds minder voor. De vogelsoort staat op de ‘rode lijst’ van bedreigde vogelsoorten. Van Schie vertelt: “100 jaar geleden waren er nog ongeveer 20.000 broedparen in Nederland, tegenwoordig zijn dit er nog maar 1.200.”

Waterkwaliteit

Een van de oorzaken is dat het aantal broedmogelijkheden van de zwarte stern flink is afgenomen in de afgelopen decennia. Deze typische moerasvogel gebruikt de waterplant krabbenscheer om een nestje te maken. Krabbenscheer gedijt alleen in heel schoon water. Door het gebruik van kunstmest en gifstoffen in de vorige eeuw is de waterkwaliteit in Nederland verslechterd en is er nu minder krabbenscheer te vinden in de laagveen- en riviergebieden. Het aantal zwarte sterns is hierdoor ook flink gedaald.

Broedvlotjes

Broedvlotjes

De vrijwilligers en boswachters van Natuurmonumenten steken daarom elk jaar veel tijd en energie in het maken en uitzetten van broedvlotjes. Op de vlotjes die uitgezet worden in het water, kunnen de sterns hun nest maken en gaan broeden. Boswachter Martijn van Schie: “De kraamkamer is klaar. Samen met vrijwilligers hebben we ongeveer 140 broedvlotjes uitgezet. We hopen dat er dit jaar ruim 50 paartjes gaan broeden in het gebied.” Hij vervolgt: “De eerste sterns zijn inmiddels al aangekomen in de Groene Jonker en kunnen alvast smullen van alle kleine visjes die er in veelvoud voorkomen.”

Rust en ruimte

Schuwe, zeldzame moerasvogelsoorten vinden in de Nieuwkoopse Plassen een plekje om te broeden. Niet alleen de zwarte stern, maar ook de purperreigers en roerdompen vinden hier de rust en ruimte. “Dit is echt zo waardevol, hier moeten we zuinig op zijn!”, aldus boswachter Martijn van Schie.

Meegenieten

Kom ook meegenieten van de rust, ruimte en de bijzondere vogelsoorten! Vanaf het wandelpad in de Groene Jonker kun je nu de zwarte sterns spotten. Kijk ook eens omhoog, misschien zie je er wel een paar overvliegen. Neem je verrekijker mee en ga erop uit! Bekijk de wandelroute op onze website www.natuurmonumenten.nl/groenejonker.

Anne Slump
Anne Slump