Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuwkoopse Plassen omgetoverd tot kraamkamer voor de zwarte stern

14 mei 2020 | Juriaan van Leeuwen

Soms moet de natuur een handje geholpen worden. En met name de zwarte stern, ook wel blauw jantje genoemd in Nieuwkoop. De zwarte stern broedt op grote waterplanten in het water. Maar deze waterplanten zijn niet altijd meer aanwezig in Nederlandse wateren. Daarom helpt het om de zwarte stern te ondersteunen door broedvlotjes aan te bieden, om toch deze bijzondere stern een plekje in Nederland te bieden.

Zwarte stern vlotjes

Bedreigde vogelsoort

Elk jaar komen zwarte sterns naar de Nieuwkoopse Plassen om te broeden. Deze zeldzame moerasvogel overwintert in West-Afrika en is dit jaar in april weer terug in Nederland. Om de sterns een handje te helpen zetten de boswachters van Natuurmonumenten broedvlotjes uit. “Het is enorm belangrijk dat we de zwarte sterns helpen”, aldus boswachter Martijn van Schie. “Als we dat niet doen blijft er niet één over.” Zwarte sterns zijn zeldzame vogels en de soort staat daarom op de ‘rode lijst’ van bedreigde vogelsoorten. Van Schie vertelt: “Aan het begin van de 19e eeuw waren er 20.000 broedparen, rond de eeuwwisseling stortte dit getal naar de 1.200. Maar sinds we de broedvlotjes uitleggen zijn de aantallen stabiel.”

Waterkwaliteit

Een van de oorzaken is dat het aantal broedmogelijkheden van de zwarte stern flink is afgenomen in de afgelopen decennia. Deze typische moerasvogel gebruikt onder andere de waterplant krabbenscheer om een nestje te maken. Krabbenscheer gedijt alleen in heel schoon water. Door het gebruik van kunstmest en ontwatering in de vorige eeuw is de waterkwaliteit in Nederland verslechterd en is er nu minder krabbenscheer te vinden in de laagveen- en riviergebieden. Het aantal zwarte sterns is hierdoor flink gedaald.

Zwarte stern vlotjes

Broedvlotjes plaatsen

De vrijwilligers en boswachters van Natuurmonumenten steken daarom elk jaar veel tijd en energie in het maken en uitzetten van broedvlotjes. Dit jaar moest het helaas zonder de vrijwilligers gebeuren. Op de vlotjes die uitgezet worden in het water, kunnen de sterns hun nest maken en gaan broeden. Boswachter Martijn van Schie: “De kraamkamer is klaar. We hebben ongeveer 120 broedvlotjes uitgezet. We hopen dat er dit jaar ruim 30 paartjes gaan broeden in het gebied.” Hij vervolgt: “De eerste sterns zijn inmiddels al aangekomen en verkennen de broedplekken al.”

Rust en ruimte

Schuwe, zeldzame moerasvogelsoorten vinden in de Nieuwkoopse Plassen een plekje om te broeden. Niet alleen de zwarte stern, maar ook de purperreigers en roerdompen vinden hier de rust en ruimte. “Dit is echt zo waardevol, hier moeten we zuinig op zijn!”, aldus boswachter Martijn van Schie.

Meegenieten

De zwarte sterns foerageren graag in de Groene Jonker en eten hier de vele insecten en kleine visjes die daar te vinden zijn. Vanaf heden is het weer mogelijk om van de Groene Jonker te genieten. Het wandelpad in de Groene Jonker is wel eenrichtingsverkeer maar je kunt nu de zwarte sterns spotten. Kijk laag boven het water, misschien zie je er wel een paar vliegen. Neem je verrekijker mee en hou vooral de coronamaatregelen in acht!

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter