Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vergunningen inrichting Meijegraslanden ter visie

20 mei 2022 | Juriaan van Leeuwen

De start van de werkzaamheden in de Meijegraslanden komt weer een stap dichterbij. De vergunningen hiervoor komen nu ter visie te liggen. Streven is dat in het najaar van 2023 de schop in de grond gaat.

Meijegraslanden

De start van de werkzaamheden in de Meijegraslanden komt weer een stap dichterbij. De vergunningen hiervoor komen nu ter visie te liggen. Streven is dat in het najaar van 2023 de schop in de grond gaat.

De gemeente Nieuwkoop heeft de ontwerp-omgevingsvergunning op 20 mei ter visie gelegd. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het ontwerp watervergunning ter visie gelegd. In delen van het gebied komen namelijk andere waterpeilen dan nu het geval is, bijvoorbeeld in het rietmoeras en de graslanden.

Op meerdere plekken in het gebied en langs de oevers wordt grond afgegraven. Elders binnen hetzelfde deelgebied wordt deze weer gebruikt voor ophoging. Hiervoor is een ontgrondingenvergunning aangevraagd bij de Omgevingsdienst Haaglanden die tot en met 11 juli ter inzage ligt.

Te zijner tijd wordt ook een ontheffing Wegenverkeerswet aangevraagd voor het benodigde transport door de Meije. Daarbij gaat het alleen om aan- en afvoer van machines, buiten spitsuren op de weg. Er komen geen grondtransporten door de Meije. In de verschillende deelgebieden zal gewerkt worden met, zoals dat heet, een gesloten grondbalans.

De verschillende overheden publiceren de vergunningaanvragen op hun website en/of in lokale kranten. Op de projectpagina Meijegraslanden van de website van Natuurmonumenten zetten we zodra voor ons beschikbaar, een link naar de publicatie van de genoemde vergunningen.

Zodra de vergunningen verkregen zijn, kan de definitieve planning worden gemaakt en wordt duidelijk wanneer de inrichtingswerkzaamheden zullen starten. Streven is dat dit in het najaar van 2023 start.

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter