Oudemirdumerklif

Nieuws uit Oudemirdumerklif

 • tegenstanders zandwinning
  14 februari 2019 | A.Zandt

  Zandfabriek IJsselmeer van de baan

  Woensdagavond zei de meerderheid in de gemeenteraad nee tegen de komst van een zandfabriek in het IJsselmeer. Uit de zaal klonk een luid en opgelucht applaus.

 • Genieten van het IJsselmeer
  06 november 2018 | A.Zandt

  Groeiende weerstand tegen zandwinning voor Gaasterlandse kust

  Door plannen voor industriële zandwinning voor de IJsselmeerkust dreigt het zicht op de open horizon te verdwijnen en verdwijnt een groot stuk IJsselmeer als leefgebied voor verschillende eendensoorten.

 • Fuut
  14 september 2018 | A.Zandt

  Vissen IJsselmeer krijgen kans te herstellen

  De visvangst in het IJsselmeergebied wordt de komende jaren met een derde verminderd. De minister heeft daarover afspraken gemaakt met de IJsselmeervisssers, provincies en natuurorganisaties. ‘Dat is goed nieuws voor de vissen en de vogels van het IJsselmeergebied.’

 • Visdief
  11 juli 2018 | Esther Moens

  Teleurstelling over uitspraak Windpark Fryslân

  Teleurstelling bij natuur- en recreatieorganisaties over uitspraak van Raad van State over Windpark Fryslân

 • Zwarte Stern
  10 februari 2017 | Hanneke Wijnja

  Negatieve effecten van Windpark Fryslân op natuur aangetoond

  Windpark Fryslân zal duidelijke negatieve effecten hebben op de natuur van het IJsselmeer en de Waddenzee. Dat is de conclusie van onderzoeksinstituut Alterra.

 • logo