Natuurgebied

Oudemirdumerklif

Natuurgebied Oudemirdumerklif

Vakantiegevoel

Hoog op het Oudemirdumerklif, uitkijkend op de golven van het IJsselmeer, krijg ik altijd een vakantiegevoel. Ook als je je omdraait is het genieten, want daar ligt het glooiende landschap van Gaasterland. Natuurmonumenten kocht dit gebied al in de jaren dertig. Niet lang daarvoor beukte de Zuiderzee nog op deze kust.

Sander Veentra
Sander Veenstra

Boswachter van dit gebied

Meer over Oudemirdumerklif
 • Nieuws
 • Routes
 • Over het gebied

  Tot 1932 vrat de Zuiderzee aan het keileem van de Friese kust. Het mengsel van keien, grind, zand en leem, dat daar in de voorlaatste ijstijd was opgestuwd, verdween stukje bij beetje in de golven. Zo ontstonden langs de Friese zuidwestkust het Roode Klif, het Mirnserklif en het Oudemirdumerklif. Na de aanleg van de Afsluitdijk stopte de afkalving van het klif en kreeg de natuur de kans zich verder te ontwikkelen. Natuurmonumenten kocht het Oudemirdumerklif al in de jaren 30. Het is één van onze eerste gebieden.

  Oudemirdumerklif

  Uitzicht op het IJsselmeer

  Bewoners

  Het Oudemirdumerklif heeft veel bewoners. Dassen bijvoorbeeld, die hun burchten in de klifwand graven. Hierdoor komen soms grote zwerfkeien naar boven die in de IJstijd vanuit Scandinavië met het ijs mee zijn gekomen. De dassenfamilies vinden hier de rust om hun jongen groot te brengen. Ook vogels voelen zich thuis op het klif. Watervogels natuurlijk, maar ook bijzondere zangvogels als de kneu, grasmus en rietzanger.

  Das

  Das

  Vreemde planten

  De natuur op en aan de voet van het klif is van unieke waarde en direct verbonden met de bijzondere geschiedenis van dit gebied. Zo groeien er meer dan 250 soorten planten met allemaal hun eigen verhaal. Er komen planten voor van ver in Duitsland, via rivieren meegenomen het IJsselmeer in en uiteindelijk aangespoeld op het klif. Door de invloed van het vroegere zoute water van de Zuiderzee vind je er zelfs nog planten die van zout water houden!

  Bijzondere plantensoorten Oudemirdumerklif

  Grasklokje

  Nationaal natuurmonument

  Het Oudemirdumerklif is onderdeel van het nationaal natuurmonument de IJsselmeerkust. Dit is een gevarieerd gebied met graslanden, rietvelden, moerassen, schelpenbanken en ondiep water. Ongeveer anderhalve kilometer van het Oudemirdumerklif ligt aan de Brink in Oudemirdum het informatiecentrum 'Mar en Klif', het bezoekerscentrum van Gaasterland en Zuidwest-Friesland. De vaste expositie geeft veel informatie over de kliffen, ijstijden, zwerfstenen en het ontstaan van het gebied.

   

  Oudemirdumerklif 100 jaar

  In 2027 is het Oudemirdumerklif 100 jaar in eigendom en beheer van Natuurmonumenten. Om dat te vieren, vertellen we tot aan het jubileum ieder jaar een verhaal, zoals over Minne Minnes de Vries; de laatste Zuiderzeevisser van Oudemirdum.

  Lees verder

  Blauwe hart

  De aanleg van de Marker Wadden en de vismigratierivier in de Afsluitdijk verrijkt ook de natuur van het Oudemirdumerklif. Zo maken we, samen met anderen, de natuur in het blauwe hart van Nederland steeds sterker. Help je ons mee?

  Help mee

  Kliffen van leem

  Tot 1932 vraten de golven van de Zuiderzee aan het keileem van de Friese kust. Daar hebben we het Oudemirdumerklif aan te danken.

  Lees meer over dit gebied
  Oudemirdumerklif

  De mooiste routes

 • Wandelen

  Wandelroute Gaasterland

  Wandel door het onverwachte Friese landschap van Gaasterland, een glooiend landschap met hier en daar een houtwal. Met de omliggende bossen en weilanden leent dit afwisselende landschap zich prima voor een flinke wandeltocht.

  • 12 km
 • Bezoekersinformatie

  Bereikbaarheid

  Praktisch

  Extra informatie

  Oudemirdumerklif

  Nieuws van de boswachter

  Direct naar

  Oudemirdumerklif

  Wat wij hier doen

  Het blauwe hart

  Stilte, weidse vergezichten, een open horizon en een leeg landschap. Dat is wat het IJsselmeergebied zo bijzonder en geliefd maakt. En dat willen we als Natuurmonumenten graag zo houden. Daarom hebben we bezwaar gemaakt tegen de geplande industriële zandwinning vlak voor de Friese kliffenkust. Duikeenden, bijvoorbeeld, foerageren graag in ondiep water. Zandwinning daar zou hen verjagen en de schelpenstructuur vernielen. In een brede coalitie verzetten we ons ook tegen de komst van windpark Fryslân. Als Natuurmonumenten vinden we de energietransitie noodzakelijk, maar we pleiten wel voor een aanpak met zo min mogelijk schade voor landschap en natuur. Het IJsselmeer is een beschermd natuurgebied, op basis van zowel Europese als nationale wet- en regelgeving, met een hoge landschappelijke waarde. Het windmolenpark zal de open horizon aantasten. Kom jij ook op voor het blauwe hart van ons land?

  Word lid
  logo