Word lid
Natuurgebied

Oudemirdumerklif

  Welkom in Oudemirdumerklif

  Het Oudemirdumerklif ligt pal aan het Friese deel van het IJsselmeer en doet met haar zes meter hoge klif on-Nederlands aan. In de steile oeverwanden nestelen sinds een aantal jaren oeverzwaluwen.

  Sander Veenstra

  Boswachter van dit gebied

  Meer over Oudemirdumerklif

  Over het gebied

  Het Oudemirdumerklif ligt pal aan het Friese deel van het IJsselmeer en doet met haar zes meter hoge klif on-Nederlands aan. In de steile oeverwanden nestelen sinds een aantal jaren oeverzwaluwen.

  Keileem

  Tot 1932 sloegen de golven van de Zuiderzee tegen de keileem van de Friese zuidwestkust. Keileem is een mengsel van keien, grind, zand en leem dat in de voorlaatste ijstijd door het landijs is achtergelaten. Bij elke golf en elke vloed verdwenen er keileem in zee. Zo ontstonden langs de Friese zuidwestkust het Roode Klif, het Mirnserklif en het Oudemirdumerklif.

   

  Het Groene Strand

  Het Oudemirdumerklif is ongeveer zes meter hoog. Na de aanleg van de Afsluitdijk is de afkalving gestopt. Dit geologische monument raakte begroeid met bijzondere planten als knikkende distel en echt walstro. Op het ‘Groene Strand’ erachter groeien zelfs nog planten die op zoute gronden groeien. Dit komt omdat het IJsselmeer in het verleden als de Zuiderzee nog zout was. Tegenwoordig groeien er ook veel andere soorten op het klif. Zo zijn er vele tientallen orchideeën te vinden.

  Bewoners

  Het Oudemirdumerklif kent ook bewoning. Door dassen wel te verstaan. De dassen graven hun burchten in de klifwand. Hierdoor komen ook vaak stenen naar boven die vreoger vanuit Scandinavië hier naar toe zijn gekomen. De dassenfamilies vinden op het klif de rust om hun jongen groot te brengen.

  Nationaal Natuurmonument

  Het Oudemirdumerklif is onderdeel van het nationaal natuurmonument de IJsselmeerkust. Dit is een gevarieerd gebied met graslanden, rietvelden, moerassen, schelpenbanken en ondiep water. Talloze vogels komen er rusten, broeden en eten.

  In Informatiecentrum Mar en Klif vind je alles over dit oude kustgebied met zijn rijke historie.

  Bezoekersinformatie

  Toegankelijkheid

  Geschikt voor rolstoelGebied en bezoekerscentrum toegankelijk.

  Faciliteiten

  InformatiepuntBezoekerscentrum Mar en klif.

  Direct naar

  Oudemirdumerklif

  Nieuws van de boswachter