Ga direct naar inhoud
Nieuws

Groeiende weerstand tegen zandwinning voor Gaasterlandse kust

06 november 2018 | A. Zandt

Terwijl de plannen voor zandwinning voor de kust van Gaasterland concreter worden, groeit de weerstand. Zandwinbedrijf Smals wil een werkeiland met een fabriek bouwen en van daaruit dertig jaar lang een oppervlak van ruim 200 hectare tot zestig meter diepte afgraven. Met de gekozen locatie verdwijnt het zicht op de open horizon. De hoge werkgebouwen zijn dominant aanwezig in het vlakke landschap. Duikeenden kunnen straks niet meer naar schelpen duiken. Drinkwaterbedrijf PWN liet afgelopen weekeinde weten zich zorgen te maken over de gevolgen voor de drinkwaterkwaliteit.

Genieten van het IJsselmeer

Protestavond en petitie

Bewoners uit Gaasterland maakten een korte documentaire waarin ze aangeven waarom ze geen zandwinning voor de kust willen. Donderdag 8 november organiseert natuurvereniging Bosk & Greide een avond over de plannen van zandwinningsbedrijf Smals om zand te winnen voor de kust van Gaasterland. Natuurmonumenten ondersteunt deze avond en roept bezorgde inwoners van Gaasterland om te komen. Bosk en Greide is tevens een petitie gestart om gemeente De Fryske Marren op te roepen om de natuurbestemming van het IJsselmeer niet te wijzigen. Het plan gaat volledig voorbij aan de kernwaarden van het IJsselmeer: stilte, openheid, leegte en duisternis.

Plek ongewenst

De gekozen locatie is ongelukkig én opmerkelijk. Zelfs het beheerplan Natura2000 IJsselmeergebied geeft aan dat op deze plek zandwinning ongewenst is. In de oorspronkelijke aanvraag voor de vergunning is uitgegaan van een winningslocatie dicht tegen de vaargeul bij Lemmer, en naast het buitendijkse windmolenpark. De aantasting van natuur- en belevingswaarden op deze plek is veel geringer. Natuurmonumenten diende begin dit jaar een zienswijze in tegen het huidige plan. De Provincie Fryslân heeft laten weten de bezwaren naast zich neer te leggen.

Niet eens?

Ben je het niet eens met de komst van industriële zandwinning op deze locatie? Steun de petitie!

A.Zandt
A. Zandt

Persvoorlichter