Ga direct naar inhoud
Nieuws

Teleurstelling over uitspraak Windpark Fryslân

11 juli 2018

Een coalitie van natuur- en recreatieve organisaties heeft zich de afgelopen jaren verzet tegen de komst van windpark Fryslân. Uit de uitspraak van de Raad van State van vanmorgen, blijkt dit windpark toch binnen de bestaande wetgeving gebouwd te mogen worden. De betrokken organisaties* zijn teleurgesteld. Tegelijk roepen ze de overheid en initiatiefnemers van windparken op om bij toekomstige plannen voor plaatsing van windmolenparken goed rekening te houden met natuur, landschap en mensen.

Visdief

Negatieve effecten Windpark Fryslân

Het pleidooi van de organisaties was om duurzame energie zo vorm te geven dat de unieke natuurwaarden van het IJsselmeergebied niet zouden worden aangetast. Zij zijn van mening dat windpark Fryslân de openheid van het IJsselmeer aantast en beschermde vogels bedreigt. Dit werd ondersteund door onafhankelijk onderzoek. De Raad van State oordeelt nu dat deze effecten er weliswaar zijn, maar dat ze niet zo groot zijn dat de wet- en regelgeving windpark Fryslân verbiedt. In de komende tijd zal moeten blijken hoe groot de effecten in de praktijk zijn. Er is uitgebreide monitoring gepland om de effecten te meten. De coalitie zal die onderzoeken nauwlettend volgen.

Zorgen om opstelsom windparken

De natuur- en recreatieve organisaties maken zich daarnaast zorgen over de optelsom van dit windpark met andere parken in en om het IJsselmeergebied en langs de trekroutes van watervogels. Een park kan afzonderlijk misschien weinig effect hebben, maar de optelsom van windparken wordt steeds groter. Volgens de organisaties is de grens van wat het gebied aankan, bereikt. De organisaties roepen de overheid en initiatiefnemers van windparken op om dit totaaleffect op natuur en landschap in de toekomst beter te onderzoeken en sterk mee te wegen in het besluit om een windpark te vergunnen. Het is van groot belang dat we de energietransitie aanpakken met liefde voor ons landschap en zorg voor onze natuur.

*De coalitie die zich tegen de plannen van Windpark Fryslân verzet bestaat uit: It Fryske Gea, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, de Waddenvereniging, de IJsselmeervereniging, het Watersportverbond,  Don Quichot, De Toerzeilers en de Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ.

Voor meer informatie over dit nieuwsbericht kunt u contact opnemen met de woordvoerder van deze gelegenheidscoalitie: Chris Bakker (It Fryske Gea) 06 - 461 794 74 | [email protected].