Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vissen IJsselmeer krijgen kans te herstellen

14 september 2018 | A. Zandt

De visvangst in het IJsselmeergebied wordt binnenkort met een derde verminderd. Minister Schouten heeft daarover deze week afspraken gemaakt met de IJsselmeervisssers, provincies en natuurorganisaties. ‘Dat is goed nieuws voor de vissen en de vogels van het IJsselmeergebied,’ legt Willem Hellevoort van Natuurmonumenten uit. ‘Uit onderzoek blijkt dat vissen als brasem en blankvoorn nog steeds afnemen in aantal en grootte. Door minder te vissen krijgen deze soorten hopelijk de kans te herstellen.’

Fuut

Leefgebied van vogels en vissen

Het IJsselmeergebied is een belangrijk natuurgebied en aangewezen onder Natura2000. ‘Het is het leefgebied van vogels zoals visdief, fuut en brilduiker. De eerste twee zijn viseter, de brilduiker duikt naar schelpen en andere dieren op de bodem.’ Het gaat niet goed met de visstand. De nu genomen maatregelen maken een herstel van de aantallen vis mogelijk.

Balans

‘We zijn blij dat het aantal vissers en de hoeveelheid vis met elkaar in balans gebracht worden,’ reageert Hellevoort. In het akkoord is afgesproken er nu een goede handhaving komt op overtredingen. Tevens erkent de minister dat verkleining van de vloot noodzakelijk is. ‘We hopen dat dat snel geregeld wordt en verwachten dat de rijksoverheid het geld beschikbaar stelt om de vissers te kunnen compenseren.’

Vogels in netten

Eerder dit jaar besloot Provincie Flevoland al maatregelen op te nemen in de natuurvergunningen. Voor vogels belangrijke plekken, zoals de IJsselmeerkust, het IJmeer en de Markerwadden moeten worden gemeden door vissers. Daarnaast moeten vissers maatregelen nemen om te voorkomen dat vogels zoals futen, kuifeenden en meerkoeten in de netten terecht komen en stikken.

A.Zandt
A. Zandt

Persvoorlichter