Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zandfabriek IJsselmeer van de baan

14 februari 2019

Woensdagavond heeft de meerderheid van de gemeenteraad van de Fryske Marren nee gezegd tegen de bouw van een eiland en een zandfabriek in het IJsselmeer. Het voorstel om het bestemmingsplan daarvoor te wijzigen is verworpen. De oppositiepartijen én de collegepartij FNP laten de bezwaren van Gaasterlanders en maatschappelijke organisaties zwaarder wegen dan de wens om zand te winnen. ‘Daarmee blijven de natuurwaarden, het uitzicht en de stilte behouden,’ reageert Arjen Kok van Natuurmonumenten opgetogen.

tegenstanders zandwinning

Lange lijst tegenstanders

Het was een lange raadsvergadering en door de grote opkomst van tegenstanders zat een deel van de mensen in de gangen en in een andere zaal. Er was geen ruimte meer voor inspraak, maar de bewoners boden wel de petitie aan: op een 60 meter lange rol papier stonden de namen van ruim 15.000 mensen die hun handtekening zetten tegen de zandfabriek in het IJsselmeer.

Bijzondere waarden

Met het raadsbesluit komt een einde aan een jarenlang traject, waarbij zandwinbedrijf Smals de meeste vergunningen verwierf. ‘Het afgelopen jaar kwamen steeds meer bezwaren aan het licht en groeide het besef en daarmee de weerstand onder de inwoners van Gaasterland. Het ging niet om een klein project maar om een dertig jaar lang durende industriële activiteit voor de kust van Gaasterland. Het besluit van de raad doet recht aan alle gebiedsvisies en beleidsplannen, waarin juist de bijzondere waarden van het IJsselmeer worden erkend.’

Van de baan

‘De zandfabriek op deze plek in het IJsselmeer is daarmee definitief van de baan,’ concludeert Kok. ‘De minister zal geen aanwijzingsbesluit nemen.’ In antwoord op Kamervragen van GroenLinks heeft minister Cora van Nieuwenhuizen laten weten dat ‘een belangrijke (finale) afweging wordt gelaten aan de gemeente De Fryske Marren.’ Uit speurwerk van journalist Wietske Koen van de Leeuwarder Courant blijkt dat in de overeenkomst tussen gemeente en Smals staat, dat de gemeente deze overeenkomst ‘met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk kan ontbinden. Dit ‘zonder tot enige vergoeding van schade of kosten.’

rol met handtekeningen

Lange lijst met handtekeningen werd uitgerold in de raadszaal