Ga direct naar inhoud
Nieuws

Laatste puzzelstuk maakt weidevogelreservaat Noord-Kethel bij Rotterdam compleet

13 december 2018 | Natascha Hokke

De provincie Zuid-Holland heeft 17 hectare grond in Midden-Delfland verkocht aan Natuurmonumenten, om daar weidevogelgebied van te maken. Hiermee valt, 22 jaar na het vaststellen van het Reconstructieplan Midden-Delfland, het laatste puzzelstuk voor weidevogelreservaat Noord-Kethel op zijn plaats. Het resultaat mag er zijn: ruim 200 hectare beschermd natuurgebied, optimaal ingericht en beheerd voor weidevogels.

Polder Noord-Kethel

Op eerder overgedragen gronden in Noord-Kethel is het aantal broedparen grutto’s maar liefst verviervoudigd in een paar jaar tijd. De uitbreiding van het weidevogelgebied gaat daarom zeker zorgen voor verdere groei van de weidevogelpopulatie, zo is de verwachting. Weidevogelkerngebieden als Noord-Kethel, Aalkeetbuitenpolder en de onlangs ingerichte kern in de Commandeurspolder (Weidevogelpact) zijn van groot belang voor duurzaam behoud van de weidevogels in Midden-Delfland. 

Struinroute

Midden-Delfland is een kwetsbaar veenweidelandschap in het meest verstedelijkte deel van Nederland. Meer dan tien procent van alle Nederlanders woont direct rondom Midden-Delfland. Daarom heeft de provincie het gebied aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap. Dat betekent ook dat het belangrijk is om optimaal van het landschap te kunnen genieten. In Noord-Kethel heeft Natuurmonumenten recreatieve voorzieningen aangelegd, zoals bankjes en panelen met informatie over natuur, landschap en erfgoed. Ook is een onverharde struinroute door de polder in voorbereiding, met een onderdoorgang onder de spoorlijn. Deze struinroute opent zomer 2019 en is onderdeel van het wandelroutenetwerk van de provincie Zuid-Holland.

Grutto heeft niet tot 2030
Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter