Ga direct naar inhoud
Nieuws

Zorgen om rust in kraamkamer Polder Noord-Kethel

03 mei 2021 | Natascha Hokke

Het broedseizoen is in volle gang. De eerste kuikens van de kievit en grutto zijn uit het ei gekropen in Polder Noord-Kethel, tussen Delft en Schiedam. Dat is goed nieuws: het gaat slecht met de weidevogels in Nederland, maar in deze polder broeden ze jaar na jaar. De boswachters van Natuurmonumenten maken zich dit jaar extra zorgen vanwege de toenemende drukte in de natuur en het daarbij overtreden van de regels in het weidevogelreservaat.

grutto

De coronacrisis zorgt voor een sterke toename aan bezoekers in de natuurgebieden. Mensen zijn massaal op zoek naar ontspanning en rust in de natuur en hoewel die groeiende waardering voor de Nederlandse natuur heel positief is, brengt het ook nieuwe uitdagingen met zich mee. “Het is van belang dat bezoekers beseffen dat ze in het voorjaar de kraamkamer van Moeder Natuur betreden,” zegt Gerard van Winden, boswachter en toezichthouder bij Natuurmonumenten. “In Polder Noord-Kethel zien we dat een groep mensen consequent met de fiets door de polder racet.  Dit is sowieso niet toegestaan. Het is een wandelpad dat is afgesloten in het broedseizoen. Met de fiets kan schade aangericht worden die je niet kunt overzien. Weidevogels zijn grondbroeders en de nesten zijn goed gecamoufleerd. Met een fiets kun je gemakkelijk de eieren van de zeldzame vogels tot moes rijden.”

Zwevende picknickbank bij Polder Noord-Kethel

Zwevende picknickbank met uitzicht op Polder Noord-Kethel

Weidevogelreservaat onder de rook van Rotterdam

De grutto, tureluur en kievit hebben hun plek gevonden onder de rook van Rotterdam in Polder Noord-Kethel. Dit weidevogelgebied ligt pal aan de Schie. De boswachters van Natuurmonumenten beheren samen met lokale boeren de graslanden speciaal voor weidevogels. Dat betekent dat zij in hun werk rekening houden met de wensen van deze oer-Hollandse vogels. Omdat onze boswachters en boeren geen kunstmest en gif meer gebruiken, het waterpeil omhoog gaat en we niet maaien voor 15 juni, gaat het goed met de weidevogels in Polder Noord-Kethel. Een aantal jaar geleden broedden hier slechts enkele. Nu vinden tientallen hier een broedplek. De weidevogelstand is weer terug op het niveau van veertig jaar geleden. En daar zijn de kieviten, grutto's én boswachters erg blij mee!

Moeder Kievit met haar jong

Kievit met jong

Natuur is open

De meeste wandel- en fietspaden in natuurgebieden zijn zo aangelegd dat er voldoende rustgebied overblijft waar dieren zich kunnen terugtrekken en tegelijkertijd genoeg ruimte overblijft voor wandelaars en fietsers om van de natuur te genieten. Op sommige plekken zijn extra maatregelen getroffen om dieren te beschermen. Zo is één wandelpad door Polder Noord-Kethel van 1 maart tot 1 juli afgesloten. Wel kun je van het gebied genieten door de omliggende uitkijkpunten, zoals vanaf de zwevende picknickbank de Overtoom aan de Harreweg en het uitkijkpunt aan de Groeneweg. 

Of fiets eens de weidevogelroute langs verschillende polders op het Rotterdams platteland!

Laarzen

Geniet van de natuur met respect voor dieren en planten

Paniek en stress voorkomen

Als mensen zich niet aan de regels houden, kunnen ze – onbewust – wilde dieren verstoren. Dat kan in het ergste geval leiden tot sterfte. Het aantal incidenten met loslopende honden nam afgelopen jaar toe – net als honden in weilanden, terwijl de uitwerpselen van honden miskramen bij koeien kunnen veroorzaken. Ook werd er meer zwerfafval achtergelaten en boswachters zien steeds vaker mensen buiten de paden lopen of fietsen. Hoewel wilde dieren vaak goed weten waar wandelpaden lopen, houden ze geen rekening met mensen of honden die ze opjagen búiten de paden. In paniek kan een ree zich doodrennen tegen een hek of op een weg. Een broedende vogel die keer op keer moet opvliegen omdat mensen of honden vlak langs het nest lopen, houdt zijn eieren niet warm. De kuikens sterven dan in het ei.

Geniet dus van de natuur, maar betreed het thuis van de dieren en planten met respect. Het broedseizoen duurt formeel van 15 maart tot 15 juli. Met een gezamenlijke actie vragen boswachters van Goois Natuurreservaat, LandschappenNL, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer bezoekers om rekening te houden met kwetsbare dieren in natuurgebieden.

Samen zorgen we voor een thuis voor dieren!

Polder Noord-Kethel bij Rotterdam

Polder Noord-Kethel tussen Rotterdam en Delft

Natascha Hokke
Natascha Hokke

Boswachter