Ga direct naar inhoud
Nieuws

Haring in het Haringvliet

09 januari 2017 | Angelique Aerts

Vandaag verscheen het rapport ‘Van aal tot zalm tussen zoet en zout’. Het is een omvangrijke studie naar de visstand in en om het Haringvliet vóór de aanleg van de Haringvlietdam, ontwikkeld vanuit het Droomfondsproject Haringvliet.

Haring in het Haringvliet

De Haringvlietdam is nu nog een muur waartegen vissen hun neus stoten. In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier waardoor er een meer natuurlijke overgang tussen de zee en het nu zoete Haringvliet ontstaat. De kier zal een positieve invloed hebben op het ecologisch functioneren van één van de grootste riviersystemen van Europa. Het meest in het oog springend zal het effect op riviertrekvissen zijn.

Kraamkamer

Uit het rapport blijkt hoe belangrijk het Haringvliet ooit was voor de visstand. Door de variatie in stroomsnelheid, rivierafvoer, watertemperatuur en zoutgehaltes voldeed het aan de specifieke eisen van tientallen vissoorten. Het was ook een belangrijke kraamkamer voor vissen. Omdat het er in het verleden wemelde van de jonge haring dankt het water zelfs zijn naam aan deze vissoort.

Nieuwe situatie

Daarnaast laat ‘Van aal tot zalm tussen zoet en zout’ zien dat de sterkste veranderingen in de visstand ruim voor de afsluiting van de dam in 1971 hebben plaatsgevonden. Door verstuwing, kanalisatie, bevolkingsgroei, watervervuiling, industrialisatie en de intensieve visserij op met name steur, zalm en elft raakte het rivierengebied en de visstand in verval. De voltooiing van de Haringvlietdam, waarmee er een harde scheiding kwam tussen zee en rivier, was de laatste druppel voor de teloorgang van de trekvissen.

Droomfondsproject Haringvliet

Het rapport is ontwikkeld als activiteit van het Droomfondsproject Haringvliet. In 2018 gaan de Haringvlietsluizen op een kier. In aanloop hierop werkt een unieke coalitie van zes natuurorganisaties aan een natuurlijker Haringvliet. De financiële bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij is daarbij een onmisbare impuls. Onze ambitie: ruim baan voor de dynamiek van deltanatuur, trekvissen en -vogels waar mensen van kunnen genieten! De coalitie bestaat uit Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, Sportvisserij Nederland, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming Nederland, Rijkswaterstaat en het Wereld Natuur Fonds.

Boswachter Angelique Aerts
Angelique Aerts