Ga direct naar inhoud
Nieuws

Update bestrijding kleine waterteunisbloem

04 september 2017 | Chantal van Burg

Het blijft van belang om de kleine waterteunisbloem te verwijderen op Tiengemeten.

Update bestrijding kleine waterteunisbloem

Plant moet weg

Het blijft van belang om de kleine waterteunisbloem te verwijderen. Deze plantensoort, die van oorsprong niet in Nederland voorkomt, woekert snel waardoor andere planten geen kans krijgen. Daardoor dreigen drooggevallen slikken te verwijderen, een belangrijke natuurwaarde van Tiengemeten. Zonder bestrijding van de kleine waterteunisbloem, verdwijnen kenmerkende planten en uiteindelijk ook de bijzondere watervogels in het gebied. Tot nu toe is Tiengemeten de enige groeiplek in Nederland van de kleine waterteunisbloem. Het blijft dus zaak om de bestrijding ervan door te zetten. Omdat de groeiplaats van deze plant nog steeds beperkt is tot het kommoeras van de Weelde blijven we doorgaan en is het nog beheersbaar.

Van open en nat naar bos en droog

Het kommoeras van de Weelde is tijdelijk deels drooggelegd. Dit was nodig om het de waterteunisbloem lastig te maken, maar ook om de planten tijdig op te sporen en vervolgens te verwijderen. Helaas gaat, door het droogleggen, de natuurontwikkeling in de Weelde een andere kant op. Er groeien meer wilgen en er ontstaat een beeld van droog en bos in plaats van nat en open.

Na vier jaar intensieve aanpak, is de groei van de waterteunisbloem niet groots uitgebreid maar is de plant nog niet verdwenen. Daarnaast gaat tijd ook een rol spelen en worden de bijeffecten groter. Wachten we nog langer, dan ontstaat er meer ruigte in de Weelde en wat de zo kenmerkende openheid in de weg staat. Ook wordt het met meer wilgen in het gebied lastiger om de kleine waterteunisbloem te vinden.

Nieuwe aanpak

De komende tijd gaan we eerst nog aan de slag met het verwijderen van de waterteunisbloem. Daarna verwijderen we machinaal de wilgen. Direct daarna verhogen we de waterstand om het uitlopen van de wilgen te voorkomen.

Aanpak versus beleving

Ondanks de intensieve maatregelen blijft er nog genoeg moois te beleven voor bezoekers. Hoewel de waterstand in het oostelijk deel van de Weelde een stuk later lag om daarmee de plant te bestrijden, blijven de laagste delen nog wel nat en staat er in de diepere kreken water. Vandaar dat er nog steeds watervogels en steltlopers te zien zijn.

placeholder

Onze aanpak is niet voor niets, maar juist om onze mooie natuurwaarden te behouden.

Chantal van Burg
Chantal van Burg

Boswachter Communicatie en beleven