Ga direct naar inhoud
Nieuws

Highlights Ledenraad 19 november 2022

21 november 2022 | Marieta Oomen

Jouw stem door laten klinken in de koers van Natuurmonumenten. Dat is wat wij doen. Twee keer per jaar mogen wij de stem van onze leden vertegenwoordigen in de Ledenraad. In deze tijden van financiële onzekerheid kon deze ledenraad eigenlijk maar over een ding gaan: geld.

Marieta 1

Geld

Elke Ledenraad wordt er over geld gepraat. Normaal gesproken niet het meest favoriete agendapunt voor veel aanwezigen. Dat was nu wel anders. Ook Natuurmonumenten heeft last van de hoge inflatie, de hoge energieprijzen en van al het andere wat het leven vandaag de dag een stuk duurder maakt. Directeur financiën en bedrijfsvoering Pauline Mulder heeft ons verteld wat dit voor de begroting van deze vereniging betekent.

De risico’s voor de begroting zitten er vooral in dat het lastig is om in te schatten wat er de komende vijf jaren aan subsidies zullen binnenkomen, of er zich de komende jaren veel leden zullen afmelden en of mensen erfenissen aan Natuurmonumenten zullen blijven nalaten. En dat is vooral afhankelijk van het antwoord op de grote vraag: wat gaat de inflatie doen? Wat natuurlijk ook weer gevolgen heeft voor de waarde van het belegde vermogen. Dat deze lager zal zijn is misschien wel het enige dat zeker is…

Wat Natuurmonumenten in elk geval zelf gaat doen om de financiële risico’s zo klein mogelijk te houden is:

- geen nieuwe projecten beginnen en/of bestaande projecten doorschuiven;

- werk zo min mogelijk uitbesteden;

- zo min mogelijk gebruik maken van externe inhuur en advies.

Ook is in de begroting een stelpost inflatie opgenomen om voor zover dat mogelijk is de ergste klap op te kunnen vangen. Wij zullen de financiën van Natuurmonumenten dan ook kritisch blijven volgen.

Nieuw financieel bestuurslid

Ook bij de benoemingen ging het over geld. Binnen het bestuur van Natuurmonumenten vormen drie bestuursleden samen de financiële commissie. Zij houden zich bezig met de financiële koers van Natuurmonumenten. De termijn van een van die financiële leden, Frederique de Bruin, is met deze Ledenraad ten einde gekomen. Het bestuur heeft Marjolein Landheer voorgedragen als nieuw bestuurslid, maar het is de Ledenraad die beslist of deze persoon ook daadwerkelijk tot het bestuur mag toetreden. Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar even op een zaterdagmiddag beslissen.Daarvoor hebben we een zogenaamde Vertrouwenscommissie. Deze bestaat uit vijf mensen uit de Ledenraad. Zij denken mee over het profiel waaraan het nieuwe bestuurslid aan moet voldoen. Met dat profiel kan het bestuur op zoek gaan naar iemand die de lege plek op kan vullen. Heeft het bestuur die persoon gevonden? Dan is de Vertrouwenscommissie aan zet. Zij voert dan een persoonlijk gesprek met deze persoon erachter te komen: is hij/zij geschikt, past hij/zij wel binnen de organisatie, heeft hij/zij de juiste kennis? Naar aanleiding van dat gesprek maakt de Vertrouwenscommissie een advies en stuurt dat naar de Ledenraad. De Ledenraad heeft dan een beeld van die persoon zodat er tijdens de Ledenraad een beslissing kan worden genomen.

Gelukkig zijn zowel de Vertrouwenscommissie als de Ledenraad positief over Marjolein. Behalve dat zij een enthousiast lid is, is zij ook iemand die veel ervaring heeft in de bankwereld. Op dit moment werkt zij bij de Triodos Bank en heeft vooral veel kennis van groen beleggen. Met haar kennis en expertise kan zij helpen Natuurmonumenten door de onzekere tijden te loodsen die ons allemaal te wachten staan.

Volgende keer

De volgende Ledenraad is op 3 juni 2023. Dat is al over een half jaar, maar dat lijkt gezien alle onzekerheden verder weg dan ooit. Wat de ontwikkelingen

ook zijn, wij houden je op de hoogte!

Marieta Oomen,

voorzitter Ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer.

Martin 1

Marjolein Landheer stelt zich voor aan de Ledenraad

Martin 3

Bijpraten met andere Ledencommissies

Marieta Oomen