Ga direct naar inhoud
Nieuws

Oudste weidevogelreservaat van Nederland heropend

19 september 2019 | Jerome van Abbevé

Rijk aan vogels, rijk aan planten en rijk aan insecten. Het natuurgebied Waalenburg kan weer het bruisende natuurgebied worden dat het ooit was.

De Kemphaan - Waalenbrug - Texel

Op woensdag 18 september 2019 hebben gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en landschap) en Marc van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten, natuurgebied Waalenburg feestelijk heropend.

Te midden van een groep van ruim 100 geïnteresseerde Texelaars en vogelliefhebbers zette gedeputeerde Esther Rommel met Marc van den Tweel symbolisch de wieken van weidemolen De Kemphaan in vreugdestand. Het is een oud gebruik om aan de buurt te laten zien dat er wat te vieren valt. “Na zo’n 15 jaar doorzetten om het voor elkaar te krijgen, staan we hier, vol trots in een juweel van een natuurgebied”, aldus gedeputeerde Esther Rommel.

Meer genieten van bijzondere natuur

De provincie Noord-Holland herstelde de oorspronkelijke kreken en maakte kilometers natuurvriendelijke oevers. Dit levert veel meer voedsel op voor vogels. “Leuk om te zien, is dat je vanaf de fietspaden nu al veel meer lepelaars ziet, die hun kostje bij elkaar lepelen langs de vlakke watergangen”, aldus Marc van den Tweel. Ook zeldzame planten als de snavelruppia en spiraalruppia zijn gesignaleerd; de zaden zaten ruim 50 jaar onder het slib. Na het opschonen van de watergangen zijn die alsnog ontkiemd en is de plant terug in Waalenburg.

Met het ophogen van het waterpeil wordt het gebied natter gemaakt, een belangrijke voorwaarde voor het leefgebied van weidevogels. Ook zijn er meer weides met zeldzame bloemen als de orchidee, die bovendien een verscheidenheid aan insecten aantrekt. Het oudste weidevogelreservaat van Nederland - en nu ook een van de grootste - levert daarmee een belangrijke impuls voor de biodiversiteit.

Ook zijn drie nieuwe uitkijkpunten, een vogelkijkhut en twee uitkijkplateaus gerealiseerd vanwaar bezoekers komend voorjaar weer de grutto, tureluur en scholeksters kunnen zien. De weidevogels profiteren dan van de teruggekeerde rust en voedselrijkdom in Waalenburg. Het gebied heeft daarnaast een nieuw fietspad, een wandelroute die jaarrond open blijft en een ruiter- en mountainbikepad.

Lokroep voor de kemphaan

De weidemolen De Kemphaan werd in 1934 gebouwd om een deel van het vogelreservaat onder water te zetten en is vernoemd naar de broedende kemphanen waar Waalenburg om bekend stond. Natuurmonumenten kocht in 1909 het eerste stuk grond aan om de bijzondere natuur te beschermen – de tweede aankoop na de oprichting. Door het veranderende landschap zijn uiteindelijk de broedende Kemphanen verdwenen. Met de ingrijpende verbeteringen hopen provincie en Natuurmonumenten dat de vogels zich hier weer thuis gaan voelen om een nest te maken. 

Programma Natuurontwikkeling Texel

De werkzaamheden aan natuurgebied Waalenburg maken onderdeel uit van het programma Natuurontwikkeling Texel, waarmee de provincie Noord-Holland uitvoering geeft aan de Uitvoeringovereenkomst Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Texel. Dit is een overeenkomst tussen Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Texel, Agrarische natuur- en landschapsvereniging De Lieuw, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Land- en tuinbouworganisatie (LTO) en provincie Noord-Holland. Mede mogelijk met financiering van Stift en het Waddenfonds. 

Jerome van Abbevé
Jerome van Abbevé