Ga direct naar inhoud
Nieuws

Wereldkampioen lange afstand langs de Vogelboulevard.

07 juli 2022 | Marc Plomp

In natuurgebied Ottersaat op Texel vertoeft de wereldkampioen lange afstand vliegen. Langs de IJsdijk ten noorden van Oudeschild, hebben zeker 5 paartjes noordse sterns succesvol gebroed.

Noordse stern voert pul

De noordse stern is makkelijk te verwarren met de hier ook aanwezige visdief. Het grootste en meest zichtbare verschil tussen de beide sternsoorten is de snavel. De noordse stern heeft een egale, bloedrode snavel, terwijl die van de visdief meer oranje is, met bovendien een duidelijke zwarte snavelpunt.

De noordse stern is een ware wereldkampioen lange afstand vliegen. De vogels overwinteren voor de kusten van Zuid-Afrika en Antarctica. Nederland is de meest zuidelijke grens van zijn broedgebied.

Op Texel is de Noordse Stern een schaarse broedvogel. De laatste jaren varieert het aantal broedparen sterk, van enkele tot enkele tientallen. Hij wordt wel vaker trekkend gezien op Texel, deze trekkende vogels gaan nóg verder, naar de meer noordelijk gelegen broedgebieden.

Bekijk deze prachtige vogels zelf in levende lijve tijdens een fietsexcursie langs de Vogelboulevard vanuit Natuurcentrum De Marel.

Marc Plomp