Ga direct naar inhoud
Nieuws

Voorsterbos krijgt natuurlijke oevers

20 oktober 2015 | Geeke Remmelts

Natuurmonumenten en Provincie Flevoland starten deze week met de aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Zwolse Vaart in het Voorsterbos bij Kraggenburg.

Voorsterbos krijgt natuurlijke oevers

<h3>Natuurvriendelijke oevers</h2>
<p>De werkzaamheden zijn erop gericht de oevers minder steil te laten aflopen. Zo ontstaan er plekken waar oever- en waterplanten zich goed kunnen ontwikkelen. Vissen gebruiken ondiepe oevers voor het afzetten van kuit en ook vormen ze een geschikt leefgebied voor de otter. Dit alles heeft positieve effecten op de natuurkwaliteit en biodiversiteit. Naast de verhoging van de natuurwaarde hebben deze natuurvriendelijke oevers ook meer te bieden voor bezoekers: de Zwolse Vaart wordt er een stuk fraaier van!</p>
<h3>Uitvoering</h2>
<p>De werkzaamheden bestaan in deze fase uit het verplaatsen van zo'n 100.000 m³ grond. Deze grond wordt tijdelijk opgeslagen in het depot aan de zuidkant van de Zwolse Vaart in het Voorsterbos. De werkzaamheden zullen voor het voorjaar worden afgerond. Bezoekers van de wandelroute vanaf het dagrecreatieterrein kunnen tijdelijk hinder ondervinden in de vorm van afgesloten wandelpaden. Alternatieve routes worden ter plekke aangegeven.</p>
<h3>Samenwerking</h2>
<p>Bij dit project werken provincie Flevoland en Natuurmonumenten intensief samen. Het is mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europese Fonds voor Plattelandsontwikkeling.</p>

placeholder

<p>Voorsterbos, Waterloopbos, Kraggenburg, Noordoostpolder, Flevoland, Nederland, Europa<strong>Fotograaf</strong>: Martin Stevens<strong>Bron</strong>: NatuurmonumentenLoop de Havenroute in het Waterloopbos
</p><p>De havenroute voert langs een deel van de Zwolse Vaart en een groot aantal waterloopkundige modellen in het Waterloopbos. Vanaf begin jaren vijftig is hier door het Waterloopkundig Laboratorium onderzoek gedaan naar onder meer de haven van Rotterdam, de Libische oliehaven en de Maasvlakte.</p>
<p><a href="https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebieden/waterloopbos/route/haven… naar de havenroute</a></p>

Geeke Remmelts
Geeke Remmelts

Boswachter Communicatie en Beleven