Nieuws van de boswachter

Gezocht: ledenvertegenwoordiger voor ledencommissie Zuid-Holland

19 november 2019 | Natascha Hokke

Ben jij lid van Natuurmonumenten en wil je namens alle leden van Zuid-Holland meedenken over het (natuur)beleid van de vereniging? Vind het je leuk de leden en achterban in de provincie actief te betrekken bij de natuur? Ledencommissie Zuid-Holland zoekt versterking van ledenvertegenwoordigers. 22% van de leden van Natuurmonumenten woont in Zuid-Holland. Des te belangrijker dat in deze provincie een sterke vertegenwoordiging zit!

Zomer Nieuwkoopse Plassen

Natuurmonumenten is een vereniging waarin iedereen een stem heeft. Er zijn regionale ledencommissies die het contact onderhouden met de leden. De commissieleden van alle regio’s vormen samen de ledenraad. Deze raad zorgt ervoor dat de stem van de leden doorklinkt in de koers van de vereniging. De ledenraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast, keurt het jaarverslag goed en benoemt de bestuursleden.

Eveline Padberg – De Haan, lc-lid, vertelt: “De ledencommissie Zuid-Holland loopt altijd op de troepen vooruit met het organiseren van bijeenkomsten en betrekken van haar achterban. Zo zijn we op dit moment druk bezig met het informeren over en raadplegen van onze Zuid-Hollandse leden op het onderwerp natuurinclusieve landbouw. Zeker heel actueel in verband met de stikstofdiscussie!”

Wil jij deel uitmaken van deze allerleukste en meest actieve ledenraadscommissie van Natuurmonumenten? Meld je dan nu aan door een mail te sturen naar [email protected]. Of neem contact op met Jan Edens, via T (071 - 5170176). Bij voorkeur vinden we iemand die woonachtig is buiten de Randstad. Alle informatie over de vrijwilligersvacature lees je hier.

 

Boswachter op het Rotterdamse platteland
Natascha Hokke

Boswachter

logo