provincie

Zuid-Holland

nieuws

“Bonnenpolder is unieke kans voor meer natuur in Zuid-Holland”

Fotograaf: Rene KosterBron: Natuurmonumenten

De toekomst van de Bonnenpolder is al tientallen jaren onzeker. Oprukkende bebouwing is een van de gevaren die hier, in de Randstad, continu op de loer ligt. Er ligt nu een mooie kans om een groot gedeelte van het gebied veilig te stellen. Daarom werkt Natuurmonumenten samen met Natuurbegraven Nederland, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en de omgeving naar een passend ontwerp met meer ruimte voor natuur waarbij de karakteristieke openheid van het polderlandschap behouden blijft.

Gebiedsmanager Dirk Kunst van Natuurmonumenten vertelt: “In de provincie waar slechts 6% natuur is, is dit een unieke kans om in één keer natuur met een groot stuk uit te breiden en te zorgen dat de polder niet versnipperd raakt. Daarnaast is er ontzettend veel potentie om hogere natuurwaarden te creëren in de Bonnenpolder en zo verschillende dier- en plantsoorten weer ruimte te bieden.”

Meer natuur & recreatie

De boswachters van Natuurmonumenten maken zich daarom hard voor dit plan om meer natuur veilig te stellen én hogere natuurwaarden te creëren in de Bonnenpolder. “Op dit moment is de Bonnenpolder niet toegankelijk, maar daar kan verandering in komen. Stel je voor dat je straks wandelt tussen bloeiende bloemen in de open polder. Bij de brede boerensloot hoor en zie je van alles zoemen en kwaken. Vanuit de Bonnenpolder wandel je zo naar het naastgelegen Staelduinse bos waar je kunt genieten van het gezang van bosvogels zoals de wielewaal en nu in de herfst van allerlei soorten paddenstoelen.”

Fotograaf: Marten van DijlBron: NatuurmonumentenNatuur is leidend

Het plan is om op een klein deel (30 ha) van het totale natuurgebied (128 ha) ruimte te bieden aan mensen die een laatste rustplaats willen in de schoonheid van de natuur. Bij het maken van een natuurbegraafplaats staat de natuur voorop. Het is dus allereerst een gewoon natuurgebied. Hoe de natuurbegraafplaats eruit gaat zien, waar die komt te liggen en hoeveel plekjes er komen, hangt af van het landschapsontwerp en het soort natuur dat daarin beoogd is. De natuur is leidend bij het bepalen waar er ruimte is voor natuurbegraven. En dat ontwerp voor het gebied zijn we dus nu met elkaar aan het maken.

Fotograaf: Iris Lugtenberg“Niet alleen geloof ik in het concept van Natuurbegraven Nederland om door middel van het realiseren van natuurbegraafplaatsen meer natuurgebieden in ons land te realiseren, maar ik ben ook heel blij dat zij zich nu ontfermen over het schaarse groen in Hoek van Holland”, zegt gebiedsmanager Dirk Kunst aanmoedigend.

Breed gedragen voorkeursontwerp

Hij is tevreden over het ontwerpproces voor de Bonnenpolder dat samen met omwonenden, natuurliefhebbers, ondernemers en overheidsorganisaties wordt doorlopen. “Er zijn veel positieve en creatieve ideeën. De één hoopt op een ruiterroute door de Bonnenpolder, de ander pleit voor afwisseling van duin en polder. Meerdere mensen willen een verbreding van de rel, het water dat door de oude duinpolder vlakbij Hoek van Holland loopt. We zijn hard op weg naar een breed gedragen voorkeursontwerp die op steun van de betrokkenen kan rekenen.”

Bekijk hieronder het filmpje van WOS over de inloopavond op 4 oktober.

Zet in je agenda: inloopavond op 7 november

Het Rotterdamse architectenbureau West8 gaat aan de slag met alle input die gegeven is tijdens de ontwerpateliers en twee inloopavonden. Dinsdag 7 november wordt tijdens de derde inloopavond het voorkeursontwerp gepresenteerd. Iedereen is van harte welkom om langs te komen en feedback te geven!

Wil je meer weten over de Bonnenpolder of op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Kijk op www.natuurmonumenten.nl/bonnenpolder of www.natuurindebonnen.nl

word nu lid