natuurgebied

Korendijkse Slikken

nieuws

Per 1 december Rondje Pit Korendijkse Slikken tijdelijk dicht

Let op! Vanaf vrijdag 1 december tot 1 juli is de wandelroute in de Korendijkse Slikken tijdelijk dicht. Dit in tegenstelling tot het heen-en-weertje dat je kunt lopen langs de Leenheerengorzenpolder.

Reden hiervoor is dat er andere toegangsregels gelden in het gebied vanwege broedvogels en winterrust van watervogels. Natuurmonumenten bekijkt of de huidige toegang verruimd kan worden, zodanig dat de verstoring op vogels en andere natuurwaarden minimaal is. Hiervoor vroeg zij de benodigde vergunningen aan. Deze zijn nu nog in behandeling bij de desbetreffende instanties.

word nu lid