natuurgebied

Empese en Tondense Heide

nieuws

Herstel Empese en Tondense Heide

Vanaf 12 augustus kun je tijdelijk niet wandelen op de Empese en Tondense heide bij Brummen. Tot begin december wordt er verder gewerkt aan maatregelen tegen de ernstige verdroging van het kwetsbare natuurgebied.

Het natuurgebied is tijdelijk gesloten voor bezoekers, gezien de veiligheid van iedereen en de omvang van het werk. Ze gaan er onder meer:

  • grond afgraven
  • sloten dempen en ondieper maken
  • nieuwe wandelpaden aanleggen

Er moet veel grond aan- en afgevoerd worden. Natuurmonumenten en het waterschap proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Een deel van de vrijkomende, voedselrijke, grond wordt gebruikt om landbouwpercelen in de directe omgeving op te hogen. Er wordt voedselarme grond aangevoerd om de sloten de dempen.

Noodzaak

De ingrepen zijn nodig omdat het natuurgebied ernstig is verdroogd. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat het gebied weer natter kan worden. De laatste 60 jaar is de Empese en Tondese heide grotendeels dichtgegroeid en steeds armer aan plantensoorten geworden. Verder worden er nieuwe paden aangelegd waardoor je beter kunt wandelen in het gebied.

Bijzondere natuur

De Empese en Tondense heide is het laatste restant blauwgrasland van de IJsselvallei. De maatregelen zorgen ervoor dat dit bijzondere type natuur weer terugkeert en dat je er volop kunt genieten van de bloemenweelde die er ooit was, met bloemen zoals Spaanse ruiter, blauwe knoop en echte koekoeksbloem. In het filmpje hieronder krijg je een indruk hoe de Empese en Tondense heide er uiteindelijk uit zal zien:

 

word nu lid