natuurgebied

Noordoostpolder

nieuws

Herstel van rietvelden op Kampereiland

Natuurmonumenten start begin februari op Kampereiland met het herstellen van de rietvelden. Een groot aantal wilgen wordt uit het rietveld verwijderd om de verbossing van het riet tegen te gaan.

Daarmee keert het oorspronkelijke weidse uitzicht in het gebied terug, een wens die in de omgeving sterk leeft. Alle gerooide bomen worden versnipperd en gaan als groene brandstof naar een biocentrale. Ook worden verdroogde rietvelden gemaaid; dit maaisel gebruikt een boer in de buurt voor zijn potstal. Voor dit project trekt Natuurmonumenten 30.000 euro uit.

Rietherstel voor rietvogels

De rietkwaliteit op het Kampereiland was twintig jaar geleden zo goed dat rietsnijders jaarlijks over grote oppervlakten riet konden oogsten. De kwaliteit ging echter zo achteruit dat het riet niet meer als dekriet kon dienen. Het gevolg was dat jarenlang vrijwel geen riet meer is geoogst en dat de wilgen in het riet steeds groter werden en er op enkele plaatsen wilgenbosjes zijn ontstaan. Het karakter van een open rietveld gaat zo langzaam verloren en specifieke rietvogels als roerdomp, bruine kiekendief en grote karekiet verdwijnen.

Overigens zullen bij de werkzaamheden niet alle wilgen verdwijnen. Her en der zullen exemplaren blijven staan, omdat deze veel insecten aantrekken. Deze insecten vormen weer een belangrijke voedselbron voor de verschillende rietvogels.

Toekomst

Om het vitale riet voor de toekomst te behouden is meer nodig dan alleen de grote wilgen te kappen. Op den duur zijn grootschalige werkzaamheden noodzakelijk om de stand van bijvoorbeeld de grote karekiet terug te brengen op het oorspronkelijke niveau. Proeven met maaien en het graven van slenken hebben bewezen een gunstige invloed te hebben op het voorkomen van bijzondere rietvogels.

Bijdrage uit eigen middelen

Voor het beheer van natuurgebieden betaalt normaalgesproken de overheid een vergoeding die een deel van de kosten dekt. Voor het Kampereiland geldt dat echter niet. Omdat de stand van de rietvogels Natuurmonumenten aan het hart gaat en om tegemoet te komen aan de wensen van de buren, heeft de organisatie nu eigen middelen vrijgemaakt om een start te kunnen maken met het rietherstel. Natuurmonumenten is in gesprek met de gemeente Kampen om ervoor te zorgen dat het natuurgebied een duurzame toekomst kan krijgen.

 

 

word nu lid