natuurgebied

Velperwaarden

nieuws

IJsselpoort mooi en veilig dankzij bijdrage Postcode Loterij

De IJssel bij Arnhem krijgt meer ruimte dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij. Hierdoor kunnen de Rijn en de IJssel beter de grote hoeveelheden water afvoeren die de rivieren door de klimaatverandering te verstouwen krijgen. Met deze investering in de natuur zal ons land beter in staat zijn de gevolgen van het veranderende klimaat op te vangen.

Afwisselend rivierenlandschap

Samen met bewoners, boeren, gemeente en provincie probeert Natuurmonumenten van de Velperwaarden een afwisselend rivierenlandschap te maken. Op de plekken waar nu nog kades en zomerdijken de rivier begrenzen, komt ruimte voor een riviermoeras. Daar zullen onder andere de bever, otter, kamsalamander en zilverreiger zich thuis voelen.
 

Iets hoger liggen straks open, grazige uiterwaarden: weids genoeg voor steltlopers, weidevogels en kwartelkoning. Meidoornhagen zijn van grote waarde voor das, roodborsttapuit en vlinders. Op de hoogste delen van de uiterwaarden – de oeverwal die Natuurmonumenten al gedeeltelijk beheert – breidt het schrale, bloemrijke stroomdalgrasland zich verder uit. Hier groeien kruisdistel, veldsalie, vogelmelk en echt walstro. Tenslotte biedt het gebied in de toekomst volop gelegenheid om te wandelen, fietsen, pootje baden en te vissen.

Bijdrage van 2,1 miljoen euro

De uitvoering van het project zal begin 2012 goed zichtbaar zijn. Naar verwachting is tussen 2015 en 2018 het werk afgerond. Dit alles is mogelijk gemaakt door een extra bijdrage van 2,1 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij. De bijdrage werd bekend gemaakt tijdens het Goed Geld Gala, dat op 9 februari door de goede doelen loterij werd gehouden.
 

 

word nu lid