natuurgebied

Nationaal Park Oosterschelde

nieuws

Minister Schultz opent Veiligheidsbuffer Oesterdam

Fotograaf: Wim Hollemans

Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vanmiddag samen met basisschoolkinderen van openbare basisschool Ter Tolne de Veiligheidsbuffer Oesterdam geopend. Met het leegkiepen van emmertjes zand vanaf een schip werd de laatste hand gelegd aan de opgehoogde zandplaat tussen Rilland en Tholen.

Door het herstellen van de oude zandplaten krijgt de natuur weer de ruimte en kan er in de toekomst 3,5 miljoen euro op het onderhoud aan de dijk worden bespaard. “Dit project is een prachtvoorbeeld van een praktijkproef waarbij we op een natuurlijke wijze natuur en waterveiligheid versterken”, zegt minister Schultz. “Nederland laat zien voorop te lopen in watertechnologie.”

Verdient zichzelf terug

Afgelopen najaar is er bijna 500.000 kuub zand gestort voor de Oesterdam. Er is ruim 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in het herstellen van oude zandplaten van de Oesterdam door:

  • Rijkswaterstaat
  • Natuurmonumenten
  • Provincie Zeeland

Een project dat zichzelf in de toekomst terugverdient. Door de golfremmende werking van de zandplaat slaan de golven minder hard op de waterkering en kan het onderhoud ervan zo’n twintig jaar worden uitgesteld.

Fotograaf: FitisNatuurwinst voor zeehonden en trekvogels

Het project Veiligheidsbuffer Oesterdam is bedoeld om de negatieve effecten van de zandhonger en de zeespiegelstijging tegen te gaan. Ook de natuur profiteert van deze maatregel. Marc van den Tweel,  algemeen directeur Natuurmonumenten: “De zandplaten in de Oosterschelde zijn belangrijk als rustplaats voor zeehonden en als ‘wegrestaurant’ voor trekvogels. Zo’n herstelde zandplaat barst binnen een paar jaar weer van het bodemleven.”

Zandhonger

Sinds de aanleg van de Oosterscheldekering heeft de Oosterschelde te maken met zogeheten zandhonger. Door de komst van de stormvloedkering is het getij afgenomen. Het is niet meer sterk genoeg om zand en slib aan te voeren om de zandbanken, slikken en schorren op te bouwen. Door de golfslag verdwijnt er echter wel steeds zand en worden de bestaande zandplaten langzamerhand steeds kleiner.

Zet je zandtekening!

Door de aanleg van deze zandbank krijgen zeehonden weer meer rustgebied en krijgen duizenden vogels een nieuwe plek waar ze naar voedsel kunnen zoeken. Een mooi begin, maar er moeten nog andere zandplaten opgehoogd worden om de zandhonger tegen te gaan. Hiervoor zijn we in september 2013 de campagne ‘Help, de Oosterschelde verzuipt’ gestart.

Laat zien dat jij voor een mooie Oosterschelde gaat en zet ook je zandtekening op www.zetjezandtekening.nl. 

word nu lid