natuurgebied

Genhoes

nieuws

Natuurmonumenten vraagt uw mening over Genhoes

Natuurmonumenten zet zich al meer dan honderd jaar in voor de bescherming en het behoud van natuur, landschap en cultuurhistorie. We willen graag dat zoveel mogelijk mensen van die natuur kunnen genieten. Uw mening is daarbij belangrijk.

Beschermen en genieten

In een dichtbevolkt gebied als Zuid-Limburg is het niet altijd makkelijk om een goede balans te vinden tussen het beschermen van natuur en het genieten ervan. Ook hebben we te maken met verschillende soorten bezoekers; wandelaars, mountainbikers, joggers en ruiters gebruiken het gebied allemaal op hun eigen manier. Sommige mensen bezoeken het gebied om bijzonder dieren en planten te zien, anderen organiseren er hun familiepicknick, of zoeken er juist de rust op.

Uw mening is belangrijk

Daarom vraagt Natuurmonumenten regelmatig naar de mening van haar bezoekers. In 2017 willen we van ons gebied Genhoes, tussen Valkenburg, Schin op Geul en Sibbe, weten hoe we dat gebied volgens u nog beter kunnen inrichten en beheren, zodat natuur en cultuurhistorie voorop staan, maar bezoekers toch volop kunnen genieten van dit prachtige gebied.

Hebt u recent Genhoes bezocht, of komt u er zelfs regelmatig? Om ons te helpen vult u via onderstaande link anoniem onze enquête in.

www.natuurmonumenten.nl/onderzoek

Uw gegevens worden alleen voor dit onderzoek gebruikt en daarna uit ons bestand verwijderd. Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

De gebieden behorende bij Genhoes zijn oranje weergegeven

word nu lid