natuurgebied

Duinen van Goeree

nieuws

Onderhoudswerk bij Westhoofdvallei Goeree

Onderhoudswerk bij Westhoofdvallei In Duinen van Goeree in volle gang

Er wordt al enige weken onderhoudswerk verricht aan het buitenduin bij de Westhoofdvallei, in de buurt van de vuurtoren. Naar verwachting is dit ruim voor het broedseizoen van vogels (dus vóór 15 maart) 2018 gereed. Het werk bestaat uit verwijderen van oprukkend struikgewas en ruigte. Deze bedreigen de openheid van het duin en de leefgebieden en verbindingszones van allerlei karakteristieke duinplanten en -dieren.

Stikstof als mest

De oorzaak van het versneld dichtgroeien van het duin is o.a. het neerkomen van stikstof, een meststof. Deze ‘overdosis’ stikstof komt in de lucht door industrie, verkeer en intensieve landbouw. Het werk wordt uitgevoerd met een subsidie van de provincie uit de PAS-regeling (Programmatische Aanpak Stikstof).

Natuurmonumenten heeft in deze streek al ruim 10 jaar ervaring met het openmaken en –houden van het duin op Goeree en Voorne. Het herstel van de typische flora en fauna van het open duin vindt heel snel na dit onderhoudswerk plaats.  

Foto: een bosklepel verwijdert oprukkend  struikgewas

 

word nu lid