natuurgebied

Fochteloërveen

nieuws

Project 'The Dutch Crane Resort' officieel van start

Vrijdag 28 oktober gaven 85 leerlingen uit Veenhuizen en Bovensmilde samen met gedeputeerde Munniksma van de provincie Drenthe het startsein voor een groot natuurproject in het Fochteloërveen.

Kraanvogels

Onder de naam ‘The Dutch Crane Resort’ ondergaat de oostkant van het natuurgebied de komende jaren een kwaliteitsverbetering. ‘Dat is goed nieuws voor hoogveen en natte heide, met bijzondere dieren zoals kraanvogels en rietganzen, en dat is goed voor de mensen die genieten van het Fochteloërveen,’ meldt beheerder Rombout Bennema van Natuurmonumenten trots. ‘Dit project stond gelukkig al in de steigers, waardoor het ontsnapt aan Bleker’s bezuinigen.’

Samenwerking

Binnen het project krijgt het fietspad tussen Bovensmilde en Veenhuizen een nieuw tracé en halverwege komt een uitzichtplatform. Het natuurproject is een samenwerking van Het Marius Tonckensfonds, Camping De Schuilhoeve, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Het wordt mogelijk gemaakt met bijdragen vanuit LIFE+ (EU), Natura 2000 en de provincie Drenthe en medewerking van de waterschappen Reest en Wieden en Noorderzijlvest.

Volgende generatie

’s Ochtends verzamelden ruim 130 betrokkenen, omwonenden en basisschoolleerlingen zich bij camping De Schuilhoeve in Huis ter Heide. Onder leiding van boswachters en gidsen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en IVN trokken de leerlingen het Fochteloërveen in. Bennema vindt de keuze om de kinderen uit te nodigen logisch. ‘Werken aan het Fochteloërveen doen we vooral voor de volgende generatie. Hoogveen groeit langzaam, dus vooral zij genieten straks van de effecten.’

Openingshandeling

De leerlingen voerden opdrachten uit en genoten onder meer van grote groepen kol- en rietganzen. Aan het einde van de morgen verrichtten de leerlingen samen met gedeputeerde Rein Munniksma een verrassende openingshandeling. Het startsein werd gegeven door middel van het tikken van een ei met daarin een kraanvogel.

Werk start

Na een jarenlange voorbereiding start binnenkort het werk. Het bouwbord staat er en de vergunningen zijn verstrekt. Natuurmonumenten start eerst met kap- en zaagwerk, op de plekken waar daarna gegraven wordt. Natuurmonumenten maakt voor sommige werkzaamheden nog even een pas op de plaats. Projectleider Barth Halmingh: ‘We gaan nog niet graven of dempen. Een aantal omwonenden maakt zich namelijk zorgen en hebben een bezwaarschrift of zienswijze ingediend bij waterschap en gemeente. We kunnen aan de slag, maar we zullen dat pas doen als we naar onze mening voldoende antwoorden hebben gegeven op de aanwezige zorgen. Onze inzet is er samen uit komen.’

word nu lid