Bezoekerscentrum

Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen

nieuws

Provinciaal verkiezingsdebat in Den Haag

Op zaterdag 19 februari organiseren Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap in Den Haag een provinciaal verkiezingsdebat. De Zuid-Hollandse lijsttrekkers nemen stelling ten aanzien van natuur, landschap en recreatie in hun provincie.

 

Natuur en landschap

Bij de Provinciale Verkiezingen op 2 maart staat er veel op het spel voor natuur en landschap in Zuid-Holland. Provincies krijgen daarover steeds meer te zeggen.
 

Provinciale lijsttrekkers

In de slotweek van de actie Hart voor Natuur organiseren Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Zuid-Hollands Landschap op 19 februari in Den Haag daarom een verkiezingsdebat met de provinciale lijsttrekkers. Het evenement kan worden bijgewoond door 80-100 mensen.
 

Symbolische plek

Het debat vindt plaats in het poffertjespaviljoen op het Malieveld. Een symbolische plek. Want ruim vier eeuwen geleden werd door Willem van Oranje officieel verordonneerd dat:

  • het Malieveld
  • het Haagse Bos
  • en de Koekamp

nooit ofte nimmer verkocht mochten worden. Door de huidige zware bezuinigingen op natuur wordt nu zelfs dit eeuwenoude groene recreatiegebied voor de Haagse burgers met verkoop bedreigd. De situatie van het Malieveld staat model voor vele ander natuur- en recreatiegebieden in de provincie die in de komende tijd onder druk komen te staan.
 

’Koninklijke gast’

De aftrap voor het verkiezingsdebat wordt gegeven door een bijzondere Hoge Gast. Deze zal de lijsttrekkers vooraf toespreken en goede raad meegeven. Daarna discussiëren de politici onder leiding van tv-journalist Elles de Bruin (Omroep West, MAX, VPRO) over vijf pittige stellingen. Zo kan de Zuid-Hollandse kiezer zich op de hoogte stellen van wat de politieke partijen van plan zijn met natuur, landschap en recreatie in zijn provincie.
 

Debat bijwonen?

Belangstellenden kunnen het evenement bijwonen. Zij moeten rekening houden met een beperkt aantal plaatsen. In het paviljoen is plaats voor 80-100 toehoorders. Het verkiezingsdebat begint stipt om 11.00 uur; daarna gaat de deur dicht.
 
Locatie: Paviljoen Malieveld, Malieveld, Den Haag
Datum: 19 februari 2011
Tijd: 11.00-13.00 uur; inloop vanaf 10.30 uur
 

Waar staan de partijen voor? 

Om snel inzicht te krijgen in de opvattingen van partijen heeft Natuurmonumenten de Natuurkieswijzer ontwikkeld. Natuurmonumenten geeft als neutraal politieke organisatie geen stemadvies. Zij vindt het wel van belang om op te komen voor de natuur en inzichtelijk te maken wat de politieke partijen voor hebben met de natuur.

word nu lid