natuurgebied

Zwarte Meer

nieuws

Rietoevers Zwarte Meer voor grote karekiet

Natuurmonumenten gaat de verdroogde rietoevers van het Zwarte Meer op het Kampereiland nieuw leven geven. Dat is nodig om het gebied weer geschikt te maken voor broedvogels als de grote karekiet en de roerdomp. Tussen januari en half maart zal daarvoor een gedeelte van de buitendijkse oevers worden afgegraven.

Bijzondere natuur

Het Zwarte Meer heeft bijzondere natuurwaarden. In het ondiepe water leven veel waterplanten, vissen en schelpdieren. Ook zie je hier duizenden eenden en andere watervogels. De rietoevers van het Kampereiland aan de zuidkant zijn het broedgebied van vogels als roerdomp, porseleinhoen en rietzanger. Voor de zeldzaam geworden grote karekiet vormt het Zwarte Meer zelfs het laatste bolwerk in Nederland. 

Onderzoek

Met behulp van oude kaarten, veldonderzoek en de verhalen van lokale mensen zijn de oorzaken van de achteruitgang van het riet inmiddels helder geworden. Door het huidige vaste waterpeil is er op de oevers in de loop van de tijd een dikke strooisellaag ontstaan. Hierdoor werd het riet steeds minder vitaal en namen concurrenten als rietgras en braam sterk toe. Het dikke, stevige waterriet dat de grote karekiet nodig heeft om zijn nest te kunnen bouwen werd juist schaarser.

Maatregelen

Door het afplaggen van de meest verruigde delen van het rietland kan zich hier straks weer een nieuwe, jonge rietvegetatie ontwikkelen. Hierin kunnen rietvogels als de grote karekiet beter hun jongen groot kunnen brengen. Natuurmonumenten verwacht de werkzaamheden begin volgend jaar uit te kunnen voeren. De werkzaamheden worden meegefinancierd door provincie Overijssel in het kader van het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Zwarte meer, Randmeren, Overijssel, Nederland, EuropaFotograaf: Paul van GaalenBron: Natuurmonumenten

word nu lid