natuurgebied

Tiengemeten

nieuws

Schoonmaakactie op en bij Tiengemeten

Zaterdag 11 maart hebben 21 vrijwilligers afval geruimd aan de noordkant van Tiengemeten én de zuidkant van de Oosterse en Westerse Laagjes, tegenover Tiengemeten. Dit alles onder begeleiding van Natuurmonumenten-boswachter Eduard Reuvers. Door de harde storm van de laatste weken, de hoge waterstand en de stroming is er veel afval aan de randen van de natuurgebieden terechtgekomen. In het kader van de landelijke actie NLdoet en met enorme inzet van deze enthousiastelingen van IVN Kennemerland is een groot deel van de aangespoelde troep weer opgeruimd.

Plastic

Vorig jaar is de groep ook langs geweest op Tiengemeten. Toen hebben ze enorm goed werk verricht aan de westkant van Tiengemeten. De ‘opbrengst’ van vorig jaar was anders dan dit jaar. Boswachter Eduard: ‘Het afval bestond vorig jaar uit grotere delen. Dit jaar ging het om kleiner materiaal. Vooral kleinere stukjes plastic zijn extra gevaarlijk voor het ecosysteem. Dieren die gras eten, eten dat plastic ook op. Het afval spoelt aan vanuit het water, de natuurgebieden in. Daar is weinig anders aan te doen dan het eens in de zoveel tijd opruimen. Daarom zijn we enorm blij met zo’n groep die dit op vrijwillige basis komt doen’.

NLdoet

Het Oranje Fond roept ieder jaar één weekend uit tot het weekend van ‘de grootste vrijwilligersactie van Nederland’. Deze landelijke actie was dit jaar op 10 en 11 maart. NLdoet zet zo vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken. Meer informatie hierover is te vinden via nldoet.nl.

word nu lid