natuurgebied

Nationaal Park Drents-Friese Wold

nieuws

Welriekende nachtorchis, kroon op natuurherstel

De welriekende nachtorchtis is opgedoken in het brongebied van de Vledder Aa. In 2002 zijn in het nationaal park Drents-Friese Wold de kanaalbeken Vledder Aa en Tilgrip gedempt. Doel; herstellen van de waterhuishouding en kronkelende beek, waardoor de natuur en landschap zich kan herstellen.

Alle landbouwkundige ingrepen zoals sloten en vermesting zijn daarmee ongedaan gemaakt. Een explosie van zeldzaamheden tot gevolg hebbende en daar voegen nu negen jaar later de welriekende nachtorchis aan toe.

Bij Natuurmonumenten in Drenthe zuid komen we hiermee op een totaal van vijf orchideeën soorten; brede wespenorchis, gevlekte orchis, keverorchis, rietorchis en dan nu ook de welriekende nachtorchtis.

word nu lid