natuurgebied

Hackfort

nieuws

Werkzaamheden aan Baakse Beek van start

Fotograaf: Laurence Delderfield

Na intensieve voorbereiding en planvorming - onder andere met geïnteresseerde en zeer betrokken inwoners uit Vorden - zijn de werkzaamheden aan de Baakse Beek net voor de zomer echt van start gegaan. Er wordt door aannemer Baks al volop gebaggerd en ook de stapstenen liggen al in de Baakse Beek.

Water en natuur

De Baakse beek wordt robuuster ingericht zodat bij natte periodes het water beter kan worden opgevangen. De stuw bij de Horsterkamp wordt passeerbaar gemaakt voor vissen middels een vistrap. De oevers van de Beek in het hele gebied tussen de Baakseweg bij kasteel Hackfort tot kasteel Vorden worden waar mogelijk natuurlijker ingericht en er wordt zo’n 4 hectare 'natte' natuur aangelegd. Daarnaast realiseren we ongeveer 10 hectare aan nieuwe (land)natuur op gronden van Natuurmonumenten.

Meer beleving

Een ‘voorde’ betekent doorwaadbare plaats. Het dorp Vorden ontleent zijn naam hieraan. Het geeft ook de historische band aan dat het dorp met de Baakse Beek heeft. Het was een grote wens van inwoners om iets van deze historie terug te brengen. Met het aanbrengen van nieuwe 'stapstenen' in de beek aan het park De Bleek is nu een heuse voorde terug in het dorp. De water- en natuurbeleving in het park wordt verder verbeterd door het opknappen van het park en de aanleg van speelnatuur.

Spreekuur

Voor geïnteresseerden is er wekelijks op vrijdag een inloopspreekuur, van 9.00 tot 10.00 uur, waar informatie kan worden ingewonnen. Kom gerust even langs in deze speciale keet, te vinden op de parkeerplaats De Bleek (nabij de Aldi). De omgevingsmanager van aannemer staat u hier graag te woord. Zodra de werkzaamheden op terreinen van Natuurmonumenten starten, zal ook de boswachter hier regelmatig present zijn.

Bouwapp

Via een speciale “bouwapp” kan iedereen op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen, nieuws en planning van werkzaamheden. Deze app kunt u downloaden door Baakse Beek in te typen bij Playstore of de Appstore.

Deze herinrichting is een project van de provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst, Geldersch Landschap & Kasteelen, Natuurmonumenten en Waterschap Rijn en IJssel.

 

word nu lid