Ga direct naar inhoud

Het project Marker Wadden

Marker Wadden is een uniek project dat zorgt voor natuurherstel van het Markermeer. De eilanden zijn aangelegd met zand, klei en slib uit het Markermeer.

Marker Wadden in aanleg

Marker Wadden is een groot project dat zorgt voor natuurherstel van het Markermeer. De eilanden zijn aangelegd met met zand, klei en slib uit het Markermeer. Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat werken samen met Boskalis aan de uitvoering van dit nieuwe natuurgebied.

Met de aanleg van Marker Wadden pakken we een aantal problemen in één keer aan. Zand, klei en slib uit het Markermeer worden gebruikt. Er worden op grote schaal paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers gemaakt. Bedreigde dieren en planten profiteren daarvan. Op beperkte schaal is ook grond en bagger van buiten het Markermeer aangevoerd om bij Marker Wadden nuttig te worden hergebruikt. Met dit project creëren we een robuust natuurgebied in het hart van Nederland. Marker Wadden is voor de hele Nederlandse natuur van groot belang. Tegelijkertijd maken we het Markermeer als gebied aantrekkelijker. Het haveneiland is sinds september 2018 toegankelijk voor natuurliefhebbers en watersporters.

De cijfers:

  • Haveneiland: 250 ha natuur boven en onder water
  • Eilandengroep eerste fase: 1300 ha natuur boven en onder water
  • Nieuwe eilanden in het Markermeer
  • 9 km varen vanuit Lelystad
  • Aangelegd met 35,6 miljoen m3 zand, slib, zand, veen uit het Markermeer en 1,6 miljoen m3 grond en bagger van elders

Bekijk de factsheet (pdf)

Lees meer over de grondstromen en bekijk de fact sheet 'Grondstromen Marker Wadden 2016-2021'

Het project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten. In 2016 is samen met Rijkswaterstaat gestart met de eerste fase: de aanleg van vijf eilanden. In het voorjaar van 2021 start de aanleg van twee extra eilanden. Samen met het onderwaterlandschap zal het dan 1300 hectare groot worden. Onze ambitie is van Marker Wadden een grote natuurarchipel te maken van in totaal 10.000 hectare. Het is daarmee een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa.

Artist impression 7 Marker Wadden eilanden