Ga direct naar inhoud

Natuur op het Rotterdams platteland

Natuurmonumenten is de initiatiefnemer en trekker van de droom 'Rotterdam de boer op!', die dankzij de financiële steun van de Nationale Postcode Loterij gestart kan worden.

Rietorchis

Als geen ander voelt de vereniging zich verantwoordelijk voor het behoud en herstel van de biodiversiteit in Nederland. Al 115 jaar zorgt Natuurmonumenten voor het beschermen en versterken van de natuur, met een nog altijd groeiende achterban. Biodiversiteit, soortenrijkdom, daar is het om te doen. Kijk eens welke bijzondere soorten in Rotterdam en ommeland zullen floreren!

Grutto

Natuurlijk boerenland is heel rijk aan vogels. De veldleeuwerik zingt overal rond Rotterdam. Grutto's broeden in de weilanden.

Patrijzen

In de akkers verschijnen weer korenbloemen en klaprozen. Een patrijs zoekt haar voedsel en beschutting in het graan.

Kleine vuurvlinder

Graslanden bieden alles wat een dagvlinder nodig heeft. Eten voor de rups, een veilige plek voor verpopping en veel bloemen voor de vlinders. Overal vliegen veel vlinders, zoals icarusblauwtjes, kleine parelmoervlinders en kleine vuurvlinders.

Steenuil in een oude schuur, gefotografeerd in het Woold- Winterswijk

Het boerenerf biedt plek voor boerenzwaluw en steenuil, die in de landerijen hun voedsel vinden.

Meidoorn in bloei

Een struweelhaag of een los struweel voegt heel veel waarde toe voor de natuur. Vogels als kneu, grasmus en zomertortel zingen en broeden er. ’s Winters vinden groepjes ringmussen, kneutjes en groenlingen hier dekking.

Hermelijn

De graslanden, akkers, struwelen, slootkanten en boerenerven zijn het leefgebied van verschillende soorten zoogdieren, zoals de hermelijn en wezel! De struwelen en bomenrijen dienen als vliegroute en foerageergebied voor laatvlieger en grootoorvleermuis.

Hoe werken boswachters en boeren nu samen?

Het landschap van Midden-Delfland wordt gekenmerkt door het boerenland en haar boerenbedrijven. Op het Rotterdams platteland en in Midden-Delfland werken de boswachters van Natuurmonumenten samen met boeren die grond van de natuurvereniging pachten én dagelijks beheren. Op deze manier werken we samen aan meer natuur in het boerenland. In het voorjaar zie je hier bloemen, bijen en vogels. Maar dit kun je niet volhouden zonder toekomstbestendig boerenbedrijf.