Ga direct naar inhoud

Waarom is dit nodig?

De biodiversiteit in Nederland heeft de afgelopen decennia flinke klappen gehad. Het landschap dat ooit bulkte van de bloemen, wilde bijen en vogels is sterk aangetast. Ook in de open landschappen rond Rotterdam is veel natuurlijke rijkdom verdwenen. Kruidenrijke graslanden waar het bulkt van de insecten en weidevogels worden schaars. De stadse Rotterdammer weet het platteland niet meer te vinden. Met de waardering voor het harde werk van de Nederlandse boeren is het slecht gesteld.

Rotterdam de boer op - krat vol groente

Boeren missen waardering

De maatschappelijke waardering voor en verbondenheid met de landbouw was van oudsher groot. Vroeger kende haast iedereen wel iemand die boer was. Hoe zijn de tijden veranderd. De maatschappelijke kritiek op de landbouw groeit. Boeren missen waardering vanuit de consument en het vertrouwen dat de consument bereid is een eerlijke prijs te betalen voor duurzaam geproduceerd voedsel uit de regio. Dat maakt dat veel boeren het een grote stap vinden om vol overtuiging om te schakelen naar een duurzaam en toekomstbestending boerenbedrijf.

Boer Arie van den Berg

Achteruitgang natuur

De maximalisatie van de landbouwproductie in de twintigste eeuw heeft ons veel gebracht, maar tegelijkertijd is de biodiversiteit in ons land dramatisch teruggelopen. Deze schommelt nu rond de 17 procent van wat er ooit was, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving. Ondanks veel milieumaatregelen, zijn bedreigingen voor natuur en milieu hardnekkig: versnippering door verstedelijking en infrastructuur, vermesting door stikstof en verdroging door ontwatering. Daar komen de verstrekkende gevolgen van klimaatverandering nog eens bovenop.

Helder is dat de biodiversiteit niet in de natuurgebieden alléén hersteld kan worden. In de stad, het boerenland en natuurgebieden als geheel moeten we samen zorgen dat de bloemen, wilde bijen en vogels kunnen terugkeren. We moeten het samen doen.

grutto

Natuur herstelt zich

Het goede nieuws is dat er nog steeds veel natuur en landschapskwaliteit wél aanwezig is. Op veranderingen in landschap en grondgebruik reageert de natuur bovendien vitaal, als we haar wat ruimte geven. Veel flora en fauna van het boerenland herstellen zich verrassend snel als de omstandigheden verbeteren. Met ‘Rotterdam de boer op!’ geven we de natuur op ons platteland samen de wind in de zeilen.

Benieuwd welke soorten hier onder andere van profiteren?

Lokale producten nemen vlucht

Het besef groeit dat het écht anders moet. Dat stad en platteland elkaar nodig hebben. Veel Nederlanders voelen de urgentie om lokaal samen weerbaar te zijn en niet volledig afhankelijk van internationale handelsstromen. Stadsbewoners herontdekken massaal het groen in hun directe omgeving. ‘Support your locals’-acties zorgen ervoor dat voedselproducent en afnemer elkaar weer echt ontmoeten, wat leidt tot wederzijds begrip en waardering.

Werken in de boerenmoestuin

Rotterdam de boer op!

Natuurmonumenten pakt de handschoen op, samen met een divers palet aan partners. Omdat we het samen moeten doen, omdat het gewoon niet lukt om de biodiversiteit overeind te houden in alleen de natuurgebieden. Om dat te realiseren is een meer ingrijpende verandering door de hele voedselketen noodzakelijk. Op het Rotterdams platteland gaan we dat doen, dankzij de financiële steun van de Nationale Postcode Loterij. Rotterdam de boer op!