Ga direct naar inhoud

Groen Platform Amsterdam: Onderzoek kosten en baten van groen

Het Groen Platform Amsterdam (GPA) is een onafhankelijk samenwerkingsverband van groene organisaties in en rondom Amsterdam, onder andere de Ledencommissie Amsterdam. Door krachten te bundelen en kennis te delen zet het GPA zich in voor een groene, duurzame en gezonde stad. Om de waard van groen beter in beeld te krijgen heeft het GPA de Wageningen Universiteit een onderzoek laten doen naar de maatschappelijke kosten en baten van het stadsgroen in Amsterdam. Dat is natuurlijk nogal breed, daarom heeft het onderzoek zich toegespitst op drie specifieke situaties.

Herfst in het park

Een van deze cases betreft het fictieve scenario van de bouw van negen torenflats in het Rembrandtpark. Fictief, omdat de concrete invulling van woningbouwplannen nog onderwerp van discussie is. Maar niet ondenkbaar, omdat het Rembrandtpark zoekgebied is voor nieuwe woningbouwprojecten. Uit het onderzoek komt naar voren dat de waarde van het groen dat verloren zou gaan dusdanig groot is dat het de baten van de bouw van woontorens zou overstijgen. De andere cases zijn een volkstuinpark nabij het Johan Cruijff stadion en een postzegelparkje. Daar is de kosten-batenverhouding niet zo sterk voor het groen.

Alle drie de cases laten zien dat de waarde van het groen in Amsterdam aanzienlijk is. In een drukbevolkte, intensief bezochte stad als Amsterdam wordt groen extra gewaardeerd. Voor de leefbaarheid van Amsterdam is het groen niet langer leuk maar noodzakelijk. De gemeente Amsterdam doet er daarmee verstandig aan om de waarde van het groen expliciet mee te nemen in de afweging waar, hoeveel woningen te bouwen.

Het rapport is gemaakt door Wageningen Economic Research, een onderdeel van Wageningen University & Research met als titel: Groei versus groen; Drie casestudy’s over de waarde van het stadsgroen in Amsterdam; auteurs: Ernst Bos en Theo Vogelzang van de Wageningen Universiteit. Het rapport kan hier bekeken worden. Of op de website  van de WUR op te zoeken als rapport 344 van maart 2018.

Het groen in en rondom Amsterdam (onder andere buurtgroen, parkgroen en groene scheggen) is essentieel voor de leefbaarheid van de stad. Bovendien draagt het groen bij aan een klimaatbestendige stad waarbij het regenwater opvangt en hittestress tegengaat. De grote variatie aan stadsgroen zorgt voor een verrassend hoge biodiversiteit in Amsterdam. In goed overleg met de gemeente zet het GPA zich in om de waarde van het stadsgroen duidelijk door te vertalen in het huidige en toekomstige beleid. Het GPA heeft met Pakhuis De Zwijger in februari een discussie over de waarde van het groen, in het kader van de gemeenteverkiezingen georganiseerd. Zodra het nieuwe gemeentebestuur van start gaat wil het GPA graag met de nieuwe wethouder en de ambtelijke staf praten over de groene agenda voor de komende jaren.