Ledencommissie Drenthe

De ledencommissie Drenthe vertegenwoordigt de Drentse leden van de vereniging in de ledenraad. Ze bestaat uit 6 (kandidaat)leden en 5 steunleden met zeer verschillende achtergronden. De ledencommissie vindt het van groot belang te weten hoe de Drentse leden denken over wat er in Drenthe speelt als het gaat om de natuur in onze prachtige provincie. Een van de mogelijkheden om daar kennis van te kunnen nemen is het bijeenkomen van geïnteresseerde leden die lid zijn van de klankbordgroep. De ledencommissie wil de klankbordgroep en het aantal actieve leden graag uitbreiden.

Ledencommissie Drenthe

Ledenvergadering en -bijeenkomst

Op zaterdagmiddag 25 september a.s. wordt de jaarlijkse ledenmiddag voor de leden van Natuurmonumenten in Drenthe georganiseerd. Dit keer bezoeken we het prachtige landgoed De Klencke, waarvan de historische vormgeving in oude glorie wordt hersteld en kunnen we naar het natuurontwikkelingsproject Drostendiep bij Oosterhesselen in het zuiden van Drenthe. 

Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Klankbordgroep

De ledencommissie raadpleegt ongeveer twee maal per jaar een klankbordgroep over onderwerpen, waarover de commissie de organisatie van Natuurmonumenten wil adviseren..

In deze klankbordgroep komen thema’s aan de orde die in de natuur spelen, zoals de vraag of Natuurmonumenten voor biodiversiteit bos moet kappen of juist niet bijvoorbeeld  in verband met klimaat, maar ook thema’s die te maken hebben met de koers van Natuurmonumenten, landelijk en in de provincie Drenthe. De tijdsinvestering is beperkt tot twee, soms drie avonden per jaar. Heb je  belangstelling? Of zou je vrijblijvend graag een keer mee willen doen? Stuur dan graag een mailtje naar: [email protected].

Momenteel bestaat de groep uit circa 150 leden. Drenthe heeft meer dan 19.000 leden. De ledencommissie streeft naar een groep van circa 300 leden.

Enquêtes

Regelmatig spelen er in de provincies of in het land ook actuele onderwerpen, waar leden en niet-leden mee in aanraking komen en die betrekking hebben op het natuur- en milieubeheer in het algemeen en activiteiten van Natuurmonumenten in het bijzonder. De ledencommissie heeft dan behoefte aan een representatief beeld van de mening van de leden over deze onderwerpen. Aan de hand daarvan kan de commissie vervolgens eventuele actie ondernemen. Het middel daartoe is het uitzetten van een online enquête onder de leden van  de klankbordgroep. Zo speelden  in 2020 enquêtes over stikstof en droogte. Het invullen van een enquête kost weinig tijd. Zou je willen meedenken over het natuur- en milieubeheer? En ben je bereid 2 tot 3 keer per jaar een korte enquête in te vullen? We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Geef je op via [email protected].

Nieuwsbrief

Periodiek stuurt Natuurmonumenten leden die zich daarvoor hebben aangemeld een nieuwsbrief. 

Aanmelden kan door op de hoofdpagina van Natuurmonumenten linksonderin op te geven dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Dan komt de Drentse nieuwsbrief vanzelf als je in Drenthe woont.

Lees hier de nieuwsbrief van september 2021.

Speerpunten voor 2021

De pandemie was in 2020 een stevige beer op ons pad. Toch hebben we nog flink wat activiteiten kunnen organiseren:

 1. Enquête stikstof plus terugkoppeling
 2. Ledendag en ledenvergadering landgoed de Braak
 3. Subsidieaanvraag Smildegerveen boeren, burgers, beheerder
 4. Online klankbordgroep over stikstof
 5. 2 Drentse nieuwsbrieven
 6. Uitbreiding ledencommissie met 1 voorzitter en 3 actieve leden

De waardering voor natuur is sterk stijgende. Helaas geldt dat ook voor de bedreigingen ervan. Om die reden willen we meer activiteit ontplooien om die natuur te behouden en uit te breiden en om leden meer bewust te maken van wat er leeft en speelt. De volgende onderwerpen hebben onze speciale aandacht:

 • Bespreekbaar maken van dilemma’s in natuurbeheer
 • Gifstoffen in Drentse natuurgebieden
 • Bescherming Fochteloërveen (bebouwing, verkeer, rustgebieden, veenfans)
 • Ontwikkelingen in de overige natuurterreinen van Natuurmonumenten
 • Actuele thema’s zoals stikstof, bomenkap, droogte, biodiverse tuinen, koop bewust, zonering van natuurgebieden.

In onze nieuwsbrieven lees je er meer over of nog beter: sluit je bij ons aan!

Ledencommissie in beeld

De Ledencommissie Drenthe bestaat uit:

Ledenvertegenwoordigers:

 • Wilfried de Jong, voorzitter (aandachtsgebied noordelijke samenwerking)
 • Gerard Meijers (aandachtsgebied Norger Esdorpenlandschap)
 • Harro Kraal secretaris/contactpersoon (aandachtsgebied Dwingelderveld)
 • Wim Klein Nulent (aandachtsgebied de Klencke)
 • Carel Lanting (subsidie, nieuwsbrieven en enquêtes)

Kandidaat leden / steunleden:

 • Ronald Apeldoorn (aandachtsgebied De Vijftig Bunder)
 • Marcel Doornbos (aandachtsgebied Fochteloërveen)
 • Jan Klooster (aandachtsgebied Hiemstrastate)
 • Henk Roskam

Jaarverslag Drenthe 2020

Lees hier het jaarverslag 2020 van de ledencommissie Drenthe.

Wil je zelf iets op touw of ergens je schouders onder zetten?

Er is veel te doen in Drenthe op natuurgebied. Misschien heb je zelf al ideeën om iets aan te pakken. Dat kan als vrijwilliger van de werkorganisatie, maar ook met hulp van de ledencommissie. We stemmen het graag met je af.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

  Bezoekerscentrum Dwingelderveld
 • Benderse 22, 7963 RA Ruinen (DR)
 • 0522 47 29 51
 • Vanaf de A28 neem je bij Pesse de afslag naar Ruinen. In het centrum van Ruinen neem je de richting Ansen, vlak voor Ansen sla je rechtsaf naar het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Na anderhalve kilometer kun je vlakbij het bezoekerscentrum parkeren.

logo