Ledencommissie Drenthe

De ledencommissie Drenthe vertegenwoordigt de Drentse leden van de vereniging in de ledenraad. Ze bestaat uit 6 (kandidaat)leden en enkele steunleden met zeer verschillende achtergronden. De ledencommissie vindt het van groot belang te weten hoe de Drentse leden denken over wat er in Drenthe speelt als het gaat om de natuur in onze prachtige provincie. Een van de mogelijkheden om daar kennis van te kunnen nemen is het bijeenkomen van geïnteresseerde leden die lid zijn van de klankbordgroep. De ledencommissie wil de klankbordgroep en het aantal actieve leden graag uitbreiden.

Ledencommissie Drenthe

Ledenvergadering en -bijeenkomst

Op zaterdagmiddag 25 september 2021 werd de jaarlijkse ledenmiddag voor de leden van Natuurmonumenten in Drenthe georganiseerd. We bezochten het prachtige landgoed De Klencke, waarvan de historische vormgeving in oude glorie wordt hersteld en konden naar het natuurontwikkelingsproject Drostendiep bij Oosterhesselen in het zuiden van Drenthe. Marcel Doornbos is benoemd tot LC-lid. De volgende bijeenkomst kondigen we hier tijdig aan.

Klankbordgroep

De ledencommissie raadpleegt ongeveer twee maal per jaar een klankbordgroep over onderwerpen, waarover de commissie de organisatie van Natuurmonumenten wil adviseren.

In deze klankbordgroep komen thema’s aan de orde die in de natuur spelen, zoals de vraag of Natuurmonumenten voor biodiversiteit bos moet kappen of juist niet. Bijvoorbeeld in verband met klimaat, maar ook thema’s die te maken hebben met de koers van Natuurmonumenten, landelijk en in de provincie Drenthe. De tijdsinvestering is beperkt tot twee, soms drie avonden per jaar. Heb je  belangstelling? Of zou je vrijblijvend graag een keer mee willen doen? Stuur dan graag een berichtje naar: [email protected].

Momenteel bestaat de groep uit circa 150 leden. Drenthe heeft meer dan 19.000 leden. De ledencommissie streeft naar een groep van circa 300 leden.

Enquêtes

Regelmatig spelen er in de provincies of in het land ook actuele onderwerpen, waar leden en niet-leden mee in aanraking komen en die betrekking hebben op het natuur- en milieubeheer in het algemeen en activiteiten van Natuurmonumenten in het bijzonder. De ledencommissie heeft dan behoefte aan een representatief beeld van de mening van de leden over deze onderwerpen. Aan de hand daarvan kan de commissie vervolgens eventuele acties ondernemen. Een middel daartoe is het uitzetten van een online enquête onder de leden van  de klankbordgroep. Zo speelde in 2021 de enquête over het functioneren van de LC die positief werd ontvangen. Het invullen van een enquête kost weinig tijd. Zou je willen meedenken over het natuur- en milieubeheer? En ben je bereid 2 tot 3 keer per jaar een korte enquête in te vullen? We kunnen jouw hulp goed gebruiken! Geef je op via [email protected].

Nieuwsbrief

Periodiek stuurt Natuurmonumenten leden die zich daarvoor hebben aangemeld een nieuwsbrief per e-mail. 

Aanmelden kan door op de hoofdpagina van Natuurmonumenten links onderin op te geven dat je de nieuwsbrief wilt ontvangen. Dan komt de Drentse nieuwsbrief vanzelf als je in Drenthe woont.

Lees hier de nieuwsbrief van 6 september 2021.

Lees hier de nieuwsbrief van 30 november 2021.

Omdat we meer informatie willen delen dan in onze nieuwsbrief past, plaatsen we in 2022 die extra informatie voortaan hier.

Lees hier de nieuwsbrief van 1 maart 2022.

Kijk hier voor de infographic die hoort bij de nieuwsbrief van maart 2022.

Facebook

De ledencommissie is nu ook aanwezig op Facebook om een groter bereik te krijgen met een kortere reactietijd.

Speerpunten voor 2022

In 2022 gaat de ledencommissie:

 • verder met het versterken en uitbouwen van het contact met onze leden; een belangrijk doel is vergroting van de betrokkenheid van meer leden bij het werk en terreinen van Natuurmonumenten
 • het organiseren van klankbordbijeenkomsten rond algemene thema’s zoals de nieuwe Omgevingswet en gebiedsgerichte projecten zoals over het Nationaal Park Nieuwe Stijl Drents-Friese Grensstreek
 • de betrokkenheid bij gebieden en onderwerpen structureel maken door bijvoorbeeld
  • de oprichting van een interessegroep Holtingerveld
  • het starten van een groep in de Onlanden samen met de LC Groningen
  • het organiseren van Dwingelderveld-cafés
  • leden betrekken bij regionale projecten van het programma Boeren, Burgers en Natuur in Drenthe (BBN)
 • aandacht blijven geven aan actuele thema’s zoals waterkwaliteit, stikstof, bomenkap, droogte, biodiverse tuinen, koop bewust, zonering van natuurgebieden en groot wild.

De vele natuurgebieden waar we ons op richten vind je hier, plus het gebied de Vijftig Bunder.

In onze nieuwsbrieven lees je er meer over.

Ledencommissie in beeld

De Ledencommissie Drenthe bestaat uit:

Ledenvertegenwoordigers:

 • Wilfried de Jong, voorzitter (aandachtsgebied noordelijke samenwerking)
 • Gerard Meijers (aandachtsgebied Norger Esdorpenlandschap)
 • Harro Kraal, secretaris/contactpersoon (aandachtsgebied Dwingelderveld)
 • Wim Klein Nulent, penningmeester (aandachtsgebied de Klencke)
 • Carel Lanting (nieuwsbrieven en enquêtes)
 • Marcel Doornbos (aandachtsgebied Fochteloërveen, Facebook)

Kandidaat leden / steunleden:

 • Ronald Apeldoorn (aandachtsgebied De Vijftig Bunder)
 • Jan Klooster (aandachtsgebied Hiemstrastate)
 • Henk Roskam
 • Diede ter Keurs
 • Cor Procé

Jaarverslag Drenthe 2021

De pandemie was ook in 2021 een stevige beer op ons pad. Toch hebben we nog flink wat activiteiten kunnen organiseren:

 1. Ledenpeiling Drenthe
 2. Klankbordgroep verdroging
 3. Ledendag en ledenvergadering op havezate de Klencke en Nieuw Drostendiep
 4. Klankbordgroep over groot wild
 5. Uitgifte van 4 Drentse nieuwsbrieven
 6. Bezoek Schepping van Eef Arnolds
 7. Uitbreiding ledencommissie met 1 lid en 1 steunlid
 8. Opstarten facebook pagina

Lees hier het uitgebreide jaarverslag 2021 van de ledencommissie Drenthe.

Wil je zelf iets op touw of ergens je schouders onder zetten?

Er is veel te doen in Drenthe op natuurgebied. Misschien heb je zelf al ideeën om iets aan te pakken. Dat kan als vrijwilliger van de werkorganisatie, maar ook met hulp van de ledencommissie. We stemmen het graag met je af.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

  Bezoekerscentrum Dwingelderveld
 • Benderse 22, 7963 RA Ruinen (DR)
 • 0522 47 29 51
 • Vanaf de A28 neem je bij Pesse de afslag naar Ruinen. In het centrum van Ruinen neem je de richting Ansen, vlak voor Ansen sla je rechtsaf naar het bezoekerscentrum Dwingelderveld. Na anderhalve kilometer kun je vlakbij het bezoekerscentrum parkeren.

logo