Ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer

De ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer van Natuurmonumenten bestaat uit 6 leden en kandidaat-leden. Zij vertegenwoordigen de ruim 13.000 leden in Flevoland. Zij vormen het aanspreekpunt en zijn de spreekbuis voor de leden in Flevoland.

Ledencommissie

Betrokkenheid

De ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer heeft primair tot taak om de betrokkenheid van de leden bij het werk van de vereniging te bevorderen. Daarnaast maakt de ledencommissie deel uit van de landelijke ledenraad. De ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar. Hierin komen onder meer het algemene verenigingsbeleid, het financiële beleid en het beheerbeleid aan de orde. De commissieleden denken mee en beïnvloeden het beleid van de vereniging via de ledenraad.

Communicatie met de achterban, oriëntatie op taakstelling

De ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer wil de communicatie met haar achterban versterken. Hoe we dit willen doen lees je hier.

Ledencommissie in beeld

Kijk hier voor meer informatie over de LC.

Overige (kandidaat) lc-leden: 

Nieuwe leden gezocht voor klankbordgroep

De ledencommissie is op zoek naar nieuwe leden voor de klankbordgroep. Interesse, mail naar [email protected]

Kijk hier voor informatie over de vereniging.

Bezoek GAOS 2019

Op 2 oktober 2019 heeft de ledencommissie Flevoland & Zwarte Meer gezamenlijk met de Klankbordgroep een bezoek gebracht aan GAOS, een biologisch dynamisch landbouwbedrijf in de Flevopolder.

Kijk hier voor een impressie van dit bezoek.

Jaarplan en jaarverslag

Jaarplan 2019

Kijk hier voor het jaarplan 2019.

Jaarverslag 2018

Lees hier het jaarverslag 2018.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo