Ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer

De ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer van Natuurmonumenten bestaat uit 5 leden. Zij vertegenwoordigen de ruim 13.000 leden in Flevoland. Zij vormen het aanspreekpunt en zijn de spreekbuis voor de leden in Flevoland.

Ledencommissie

Betrokkenheid

De ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer heeft primair tot taak om de betrokkenheid van de leden bij het werk van de vereniging te bevorderen. Daarnaast maakt de ledencommissie deel uit van de landelijke ledenraad. De ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar. Hierin komen onder meer het algemene verenigingsbeleid, het financiële beleid en het beheerbeleid aan de orde. De commissieleden denken mee en beïnvloeden het beleid van de vereniging via de ledenraad.

Ledencommissie in beeld

Kijk hier voor meer informatie over de ledencommissie.

Ledenenquête

De Ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer heeft als belangrijkste taak: zorgen dat jouw stem doorklinkt in de koers van Natuurmonumenten. Om deze taak goed uit te kunnen voeren zijn we benieuwd naar de meningen en wensen van onze leden in Flevoland.

Lees hier meer.

Het Verdriet van de Zuiderzee

Exclusief voor leden van Natuurmonumenten op 14 augustus 2022.

Een indringende muziektheatervoorstelling aan de rand van het IJsselmeer, boven op het Oudemirdumerklif met een weids uitzicht over het water dat alles nog weet.

Lees hier meer.

Windkracht 10 op de Marker Wadden

De Veiligheidsregio Noord stuurt op 18 februari een NL-Alert met niet mis te verstane waarschuwingen:

  • ga niet de deur uit!
  • de situatie buiten is gevaarlijk!
  • voorkom onnodig letsel door rondvliegende objecten!

Weet u het nog? In die week werden we geteisterd door 3 stormen achter elkaar: Dudley, Eunice en Franklin.

Ledencommissielid Fritz van Hattem was op dat moment eilandwachter, lees hier zijn verhaal.

De column van Klaas

Het Waterloopbos, een bos vol waterloopkundige modellen, heeft bijzondere historische waarde. Zoals Natuurmonumenten het op de website voor dit gebied treffend omschrijft: In het Waterloopbos hebben Nederlanders leren werken met water!

Onze wereldwijde bekendheid als waterland danken we aan al het onderzoek dat in dit bos heeft plaatsgevonden. Een bijzondere plek in de Noordoostpolder waar we trots op mogen zijn.

Lees hier meer.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo