Ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer

De ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer van Natuurmonumenten bestaat uit 5 leden. Zij vertegenwoordigen de ruim 13.000 leden in Flevoland. Zij vormen het aanspreekpunt en zijn de spreekbuis voor de leden in Flevoland.

Ledencommissie

Betrokkenheid

De ledencommissie Flevoland en Zwarte Meer heeft primair tot taak om de betrokkenheid van de leden bij het werk van de vereniging te bevorderen. Daarnaast maakt de ledencommissie deel uit van de landelijke ledenraad. De ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar. Hierin komen onder meer het algemene verenigingsbeleid, het financiële beleid en het beheerbeleid aan de orde. De commissieleden denken mee en beïnvloeden het beleid van de vereniging via de ledenraad.

Ledencommissie in beeld

Kijk hier voor meer informatie over de ledencommissie.

Najaarsevent 10 november

Op woensdag 10 november organiseert de ledencommissie een najaarsevent. Naast de voordracht van nieuwe ledenvertegenwoordigers (Marion Fischer en Jaap Eelman) zal de avond vooral in het teken staan van de stand van zaken rondom de biodiversiteit in Flevoland.

Voor meer informatie klik hier.

Kijk hier om je aan te melden.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo