Ledencommissie Flevoland

De ledencommissie Flevoland van Natuurmonumenten bestaat uit 9 leden en kandidaat-leden. Zij vertegenwoordigen de ruim 13.000 leden in Flevoland. Zij vormen het aanspreekpunt en zijn de spreekbuis voor de leden in Flevoland.

Direct naar

Betrokkenheid

De ledencommissie Flevoland heeft primair tot taak om de betrokkenheid van de leden bij het werk van de vereniging te bevorderen. Daarnaast maakt de ledencommissie deel uit van de landelijke Ledenraad. De Ledenraad vergadert minimaal twee keer per jaar. Hierin komen onder meer het algemene verenigingsbeleid, het financiële beleid en het beheerbeleid aan de orde. De commissieleden denken mee en beïnvloeden het beleid van de vereniging via de Ledenraad.

Communicatie met de achterban, oriëntatie op taakstelling

De ledencommissie Flevoland wil de communicatie met haar achterban versterken. Hoe we dit willen doen leest u hier.

Samen werkt: Projecten in Flevoland 2010 - 2013

In deze brochure staan projecten in Flevoland: Samen werkt: Projecten in Flevoland 2010-2013

Ledencommissie in beeld

Kijk hier voor meer informatie over de LC.

  • Voorzitter:
  • Secretaris / contactpersoon: Klaas van der Wal  mobiel 06 16088546 email: [email protected]
  • Penningmeester: Gonnie van Zalinge

Lc-leden: 

  • Martin van Alfen (kandidaat)
  • Jaap Eelman (kandidaat)
  • Marion Fischer (kandidaat)
  • Marieta Oomen (kandidaat)
  • Peter Otten (kandidaat)
  • Gert Jan Verkaik (vicevoorzitter / kandidaat)

Jaarplan en jaarverslag

Jaarplan 2018

Kijk hier voor het jaarplan 2018.

Jaarverslag 2017

Lees hier het jaarverslag 2017