Activiteiten en bijeenkomsten Ledencommissie Fryslân

De ledencommissie organiseert ledenbijeenkomsten om met de leden te delen wat er leeft en speelt in de provincie. We onderhouden contact met de klankbordgroep en brengen een speciale Friese digitale nieuwsflits uit.

Activiteiten en bijeenkomsten Ledencommissie Fryslân

Agenda 2021

2 Maart: digitale Nieuwsflits

Voorjaar: Klankbordgroep raadpleging

7 April: Ledenbijeenkomst Fryslȃn

Vogels, vlinders en veen, allemaal biodiversiteit

Een digitale ledenbijeenkomst (via Microsoft Teams) met een verhaal over biodiversiteit door Koos Biesmeijer.

Aanmelden via [email protected] 

Programma

20.00 opening bijeenkomst door Jur Teders, voorzitter ledencommissie Fryslȃn.

20.05 beantwoording eventueel vooraf ingediende vragen en vaststellen verslag 19 september 2020 en jaarverslag 2020.

20.15 de ledencommissie stelt de Friese leden voor om Harm Buchholtz en Michiel van Veen als nieuwe ledenvertegenwoordigers te benoemen.

20.25 - 21.25 presentatie biodiversiteit door Koos Biesmeijer

    • Blok 1 | Wat is biodiversiteit? Waarom is het van belang voor de natuur en voor mensen?
    • Blok 2 | Welke trends zien we als het gaat om biodiversiteit. Wat zijn oorzaken van deze trends?

Wat is de relatie tussen klimaatverandering en verandering in biodiversiteit?

    • Blok 3 | Welke acties moeten overheden, bedrijven, Natuurmonumenten ondernemen.
    • Blok 4 | Handelingsperspectief, wat kunnen we zelf doen.

21.25- 21.40  beantwoording van enkele vragen door Koos.

21.40  afsluiting door Jur Teders.


Voorjaar: wandelexcursie (onder voorbehoud vanwege coronamaatregelen)

1 Juni: digitale Nieuwsflits

31 augustus: digitale Nieuwsflits

Najaar: ledenbijeenkomst (onder voorbehoud vanwege coronamaatregelen)

Najaar: Klankbordgroep raadpleging

30 November: digitale Nieuwsflits

Vergaderingen: de ledencommissie vergadert op 15 januari, 3 februari, 23 maart, 27 april, 15 juni, 14 september, 26 oktober en 11 december.

De landelijke ledenraad van Natuurmonumenten komt op 29 mei en 20 november bijeen. Klik hier voor meer informatie over de ledenraad. Voorafgaand aan de ledenraad overleggen we met de ledencommissies van Groningen en Drenthe.

Bomen over bomen

Terugblik op activiteiten

Ledenbijeenkomst 19 september 2020, een impressie.

Jaarverslag 2020 Ledencommissie Fryslân Natuurmonumenten
In dit jaar verwonderden vele mensen zich over de natuur bij hen om de hoek. We moesten immers vooral in onze eigen regio blijven. Er bleek in Fryslân heel veel moois te ontdekken.

Lees het complete jaarverslag 2020

logo