Activiteiten en bijeenkomsten Ledencommissie Fryslân

De ledencommissie organiseert ledenbijeenkomsten om met de leden te delen wat er leeft en speelt in de provincie. We onderhouden contact met de klankbordgroep en brengen een speciale Friese digitale nieuwsflits uit.

Activiteiten en bijeenkomsten Ledencommissie Fryslân

Ledenbijeenkomst Hegewiersterfjild

Zaterdagochtend 2 april jl. organiseerde de ledencommissie de jaarlijkse ledenbijeenkomst. Na twee korte presentaties over wat er allemaal speelt en leeft in dit natuurgebied en de formele Friese Natuurmonumenten ledenvergadering, stond een stevige wandeling langs het vernieuwde uitkijkpunt, door het veld en langs de vogelkijkhut op het programma.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Kopfoto nieuwsflits

Agenda 2022

februari: Digitale nieuwsflits 

Verslag webinar Natuerlik Fryslân 2050

Op 16 februari gingen we  in op de opgaves voor Fryslân met het webinar Natuerlik Fryslân 2050. We staan voor grote opgaven die we samen en in samenhang moeten aanpakken. De toekomstvisie die in het webinar centraal stond, is in opdracht van de gezamenlijk natuurorganisaties gemaakt en bedoeld als startpunt voor het gesprek met elkaar en de omgeving. 

Eddy Wijmenga, ecologisch buro A&W, zette de opgaven en uitgangspunten van de visie uiteen. Peter de Ruyter, landschapsarchitect, lichtte de kaartbeelden toe. Daarna gingen Erik Bethlehem en Arjen Kok, beiden van Natuurmonumenten, in op de Friese gebieden van Natuurmonumenten.

Lees hier het hele verslag.

2 Maart: digitale Nieuwsflits

2 April: Ledenexcursie en -bijeenkomst Fryslȃn. Vogels en het Hegewiersterfjild

31 Mei: digitale Nieuwsflits

29 juni Waterwebinar “van Veen naar Zee”

Vanaf 19.00 voor leden Natuurmonumenten in Groningen, Drenthe en Fryslân. 

Lees hier meer.

Interesse?, meld je hier aan.

6 September: digitale Nieuwsflits

Najaar, 1oktober: ledenbijeenkomst  Water en Fochteloerveen

Najaar: Klankbordgroep raadpleging

29 November: digitale Nieuwsflits

Vergaderingen: de ledencommissie vergadert op 10 januari, 7 maart, 25 april, 13 juni, 5 september, 17 oktober en 10 december.

De landelijke ledenraad van Natuurmonumenten komt op 21 mei en 19 november bijeen. Klik hier voor meer informatie over de ledenraad. Voorafgaand aan de ledenraad overleggen we met de ledencommissies van Groningen en Drenthe.

Nieuwsbrief

Terugblik op activiteiten

7 april 2021: ledenbijeenkomst Fryslȃn.

Vogel, Vlinders en veen, allemaal biodiversiteit.

Een digitale ledenbijeenkomst met een verhaal over de wondere wereld van biodiversiteit waarin Nederland kampioen biodiversiteitverlies is, door Koos Biesmeijer.

In het formele deel van  de ledenbijeenkomst van 7-04-2021 benoemden de Friese leden twee nieuwe ledenvertegenwoordigers, Harm Buchholtz en Michiel van Veen. Vertelde Arjen Kok, medewerker van Natuurmonumenten iets over de plannen van de het bedrijf Tennet en het ministerie om een kabel aan te leggen van het windpark op de Noordzee naar de Eemshaven.

Lees hier het hele verslag.

Rozenkransjes, loodgrijze bovistjes, grazers en wadvogels: allemaal deel van het grotere geheel

Op 25 september 2021 bezochten Friese leden het eiland Schiermonnikoog. De ledencommissie
Fryslân had daar, samen met de boswachters, een fietsexcursie georganiseerd.

Lees hier de impressie van deze Friese ledenexcursie Schiermonnikoog.

Jaarverslag 2021 Ledencommissie Fryslân Natuurmonumenten

Een jaar dat Nederland begon en eindigde in lock- down, maar waarin natuur open bleef. Natuur bood ons weer troost en andere, soms geheel nieuwe, gezichtspunten.  

Lees hier het complete jaarverslag 2021.

logo