Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Activiteiten en bijeenkomsten Ledencommissie Fryslân

Om te weten wat er speelt en leeft in Fryslân organiseert de ledencommissie jaarlijks een algemene bijeenkomst voor leden en af en toe een themabijeenkomst. We houden contact met onze klankbordgroep. Een groep leden die we raadplegen over vraagstukken waar de vereniging mee bezig is. Deze groep krijgt enkele keren per jaar van ons een digitale nieuwsflits. De leden van de ledencommissie nemen deel aan diverse activiteiten en werkgroepen in de provincie op het gebied van natuur, landschap en cultuurhistorie en volgen het Friese beleid en nieuws. We fungeren daarmee ook als een soort antenne voor de werkorganisatie van Natuurmonumenten. Daarnaast vergadert de ledencommissie een aantal keren per jaar met de Friese beheerders en mensen van de centrale werkorganisatie.

Agenda 2018

Januari: strategiebijeenkomst van de ledencommissie. 

April: lees de digitale nieuwsflits van de lc.

Mei: 12 mei Themabijeenkomst weidevogels en landbouw. 

Kom op 12 mei kijken en luisteren in Leons naar de weidevogels die druk aan het nestelen zijn. De grutto’s, de kievieten en wellicht ook de leeuwerik zijn er dan weer. En kom luisteren naar twee boeren uit de Greidhoeke. Een themabijeenkomst met excursie onder ideale weersomstandigheden.

Al vroeg arriveerden op 12 mei de eerste mensen bij de kerk van Leons. De weilanden  van de Leonserpolder lokten. En zo kon de eerste excursiegroep al om 09.15 het veld in. Twee hazen wachtten de eerste groep op bij het begin van de excursie.

Lees hier de impressie van deze bijeenkomst.

Juni:  lees de digitale nieuwsflits van de lc.

November: 5 november Ledenbijeenkomst Fryslân in Leeuwarden.
Maandag 5 november organiseert de Ledencommissie Fryslân een avond Waddenbelevenissen en een korte jaarvergadering. Kijk hier voor de uitnodiging en meld je hier aan

November digitale nieuwsflits van de Lc.

De ledencommissie Fryslân vergadert op: 23 jan, 28 maart, 1mei, 5 juni, 4 september, 16 oktober en
11 december. Wilt u ons iets meedelen of wilt u meepraten, neem contact op met  Arnoud van de Ridder via de mail [email protected] of 06 - 30 10 59 81.

De ledenraad van Natuurmonumenten komt op 26 mei en 10 november bijeen. Kijk hier voor meer informatie. Voorafgaand aan de ledenraad overleggen we met de ledencommissies van Groningen en Drenthe.

Terugblik op activiteiten

  • ​Impressie van de thema-avond natuurontwikkeling in het IJsselmeer
    Een avond over dromen die werkelijkheid worden. Dromen over blije vissen die vrijelijk van zout naar zoet kunnen zwemmen, sterns en visdieven die broedplaatsen hebben in het Markermeer en mensen die van eilandenstrandjes in het Markermeer genieten en van het hele Zuiderzeegebied houden. Lees hier de impressie.
  • Ledenbijeenkomst 2017
    Op zaterdag 1 april werd tijdens de jaarlijkse Friese ledendag kennisgemaakt met de Slotplaats en het Sterrenbos. Lees hier een impressie van deze dag.