Activiteiten en bijeenkomsten Ledencommissie Fryslân

De ledencommissie organiseert ledenbijeenkomsten om met de leden te delen wat er leeft en speelt in de provincie. We onderhouden contact met de klankbordgroep en brengen een speciale Friese digitale nieuwsflits uit.

Activiteiten en bijeenkomsten Ledencommissie Fryslân

Agenda 2021

2 Maart: digitale Nieuwsflits

Voorjaar: Klankbordgroep raadpleging

7 April: Ledenbijeenkomst Fryslȃn. Vogels, vlinders en veen, allemaal biodiversiteit

Een digitale ledenbijeenkomst (via Microsoft Teams) met een verhaal over biodiversiteit door Koos Biesmeijer.

April: digitale Nieuwsflits

Voorjaar: wandelexcursie (onder voorbehoud vanwege coronamaatregelen)

1 Juni: digitale Nieuwsflits

31 augustus: digitale Nieuwsflits

Nieuwsbrief

Najaar: ledenbijeenkomst 

25 september Fietsexcursie Schiermonnikoog voor Friese leden

Op zaterdag 25 september organiseerde de ledencommissie Fryslân voor de Friese leden een excursie per fiets op Schiermonnikoog.

Najaar: Klankbordgroep raadpleging

30 November: digitale Nieuwsflits

Vergaderingen: de ledencommissie vergadert op 15 januari, 3 februari, 23 maart, 27 april, 15 juni, 14 september, 26 oktober en 11 december.

De landelijke ledenraad van Natuurmonumenten komt op 29 mei en 20 november bijeen. Klik hier voor meer informatie over de ledenraad. Voorafgaand aan de ledenraad overleggen we met de ledencommissies van Groningen en Drenthe.

Bomen over bomen

Terugblik op activiteiten

Ledenbijeenkomst 19 september 2020, een impressie.

Jaarverslag 2020 Ledencommissie Fryslân Natuurmonumenten
In dit jaar verwonderden vele mensen zich over de natuur bij hen om de hoek. We moesten immers vooral in onze eigen regio blijven. Er bleek in Fryslân heel veel moois te ontdekken.

Lees het complete jaarverslag 2020

logo