Ga direct naar inhoud

Activiteiten en bijeenkomsten Ledencommissie Fryslân

De ledencommissie organiseert ledenbijeenkomsten om met de leden te delen wat er leeft en speelt in de provincie. We onderhouden contact met de klankbordgroep en brengen een speciale Friese digitale nieuwsflits uit.

Activiteiten en bijeenkomsten Ledencommissie Fryslân

Verslag veldbezoek Fochteloërveen

Zaterdag 24 september overzag een 30-tal leden van Natuurmonumenten met eigen ogen dit bijzondere hoogveengebied. Boswachters gaven uitleg over het verschil tussen hoog- en laagveen, de enorme sponswerking en de aanleg van de nieuwe kades. Kortom de opgaven waar ze mee bezig zijn.
Ledencommissie (LC) Fryslan organiseerde dit veldbezoek samen met de beheereenheid Friesland in het kader van ons noordelijk LC waterproject van Veen naar Zee. Er zijn ook nog veldbezoeken aan het Norgeresdorpen landschap en de Onlanden. De LC’s van Groningen en Drenthe organiseren deze bezoeken.

Lees hier het verslag

Ledenbijeenkomst Hegewiersterfjild

Zaterdagochtend 2 april jl. organiseerde de ledencommissie de jaarlijkse ledenbijeenkomst. Na twee korte presentaties over wat er allemaal speelt en leeft in dit natuurgebied en de formele Friese Natuurmonumenten ledenvergadering, stond een stevige wandeling langs het vernieuwde uitkijkpunt, door het veld en langs de vogelkijkhut op het programma.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Kopfoto nieuwsflits

Agenda 2022

februari: Digitale nieuwsflits 

Verslag webinar Natuerlik Fryslân 2050

Op 16 februari gingen we  in op de opgaves voor Fryslân met het webinar Natuerlik Fryslân 2050. We staan voor grote opgaven die we samen en in samenhang moeten aanpakken. De toekomstvisie die in het webinar centraal stond, is in opdracht van de gezamenlijk natuurorganisaties gemaakt en bedoeld als startpunt voor het gesprek met elkaar en de omgeving. 

Eddy Wijmenga, ecologisch buro A&W, zette de opgaven en uitgangspunten van de visie uiteen. Peter de Ruyter, landschapsarchitect, lichtte de kaartbeelden toe. Daarna gingen Erik Bethlehem en Arjen Kok, beiden van Natuurmonumenten, in op de Friese gebieden van Natuurmonumenten.

Lees hier het hele verslag.

2 Maart: digitale Nieuwsflits

2 April: Ledenexcursie en -bijeenkomst Fryslȃn. Vogels en het Hegewiersterfjild

31 Mei: digitale Nieuwsflits
De tekening van de lepelaars in deze Nieuwsflits is van de hand van Marycha Franken. Het artikel over de lepelaars van Marycha Franken en Petra de Goeij.

Waterwebinar “van Veen naar Zee”

Op 29 juni namen een flink aantal leden van Natuurmonumenten in Groningen, Drenthe en Fryslân deel aan dit Waterwebinar. We, de drie noordelijke ledencommissies van Natuurmonumenten, hadden het stroomgebied van het water “van het Fochteloërveen naar de Waddenzee” hiervoor als uitgangspunt genomen.
We hopen dat het webinar wat losmaakte. Heb je het gemist? Geen nood, we hebben het opgenomen. De link naar de uitzending en de antwoorden op de vragen die tijdens het webinar zijn gesteld vind je hieronder.

  • Bekijk hier de opname van het webinar van Veen naar Zee.
  • Lees hier de vragen gesteld tijdens het webinar en de antwoorden daarop.

In het najaar organiseren we als vervolg op het webinar van Veen naar Zee veldbezoeken aan de verschillende natuurgebieden. De deelnemers aan het webinar krijgen hiervoor als eersten de uitnodiging. Dus zet vast in je agenda: 

  • 24 september  Fochteloërveen
  • 8 oktober         Norgeresdorpen landschap
  • 29 oktober       Onlanden

5 juli: digitale nieuwsflits

6 September: digitale Nieuwsflits

24 september veldbezoek Fochteloërveen in het kader van Webinar van Veen naar Zee

Najaar: Klankbordgroep raadpleging

29 november: digitale Nieuwsflits

De landelijke ledenraad van Natuurmonumenten komt op 21 mei en 19 november bijeen. Klik hier voor meer informatie over de ledenraad. Voorafgaand aan de ledenraad overleggen we met de ledencommissies van Groningen en Drenthe.

Nieuwsbrief

Terugblik op activiteiten

7 april 2021: ledenbijeenkomst Fryslȃn.

Vogel, Vlinders en veen, allemaal biodiversiteit.

Een digitale ledenbijeenkomst met een verhaal over de wondere wereld van biodiversiteit waarin Nederland kampioen biodiversiteitverlies is, door Koos Biesmeijer.

In het formele deel van  de ledenbijeenkomst van 7-04-2021 benoemden de Friese leden twee nieuwe ledenvertegenwoordigers, Harm Buchholtz en Michiel van Veen. Vertelde Arjen Kok, medewerker van Natuurmonumenten iets over de plannen van de het bedrijf Tennet en het ministerie om een kabel aan te leggen van het windpark op de Noordzee naar de Eemshaven.

Lees hier het hele verslag.

Rozenkransjes, loodgrijze bovistjes, grazers en wadvogels: allemaal deel van het grotere geheel

Op 25 september 2021 bezochten Friese leden het eiland Schiermonnikoog. De ledencommissie
Fryslân had daar, samen met de boswachters, een fietsexcursie georganiseerd.

Lees hier de impressie van deze Friese ledenexcursie Schiermonnikoog.

Jaarverslag 2021 Ledencommissie Fryslân Natuurmonumenten

Een jaar dat Nederland begon en eindigde in lock- down, maar waarin natuur open bleef. Natuur bood ons weer troost en andere, soms geheel nieuwe, gezichtspunten.  

Lees hier het complete jaarverslag 2021.