Ledencommissie Groningen

In Groningen wonen ongeveer 23.000 leden van de Vereniging Natuurmonumenten. De ledencommissie bestaat uit vijf personen die de Groningse leden op de vergaderingen van de ledenraad vertegenwoordigen. Daarnaast organiseert de ledencommissie elk jaar een aantal activiteiten voor de leden uit Groningen.

Ledencommissie Groningen

Rol ledenvertegenwoordigers (LC)
Kerntaak van een ledenvertegenwoordiger is het ophalen en verwoorden van de mening en belangen van de leden. Gesprekken, peilingen en bijeenkomsten van de leden en/of de Beheereenheid bijwonen zullen in toenemende mate tot een gebruikelijke werkwijze van de ledenvertegenwoordigers moeten gaan behoren. De Beheereenheid is verantwoordelijk voor het beheer van de gebieden van Natuurmonumenten in onze provincie. De verschillende boswachters vormen de kern van de Beheereenheid.

Op 26 mei 2018 heeft de Ledenraad (LR) van Natuurmonumenten de contouren van de nota "Streefbeeld Natuurmonumenten 2020" vastgesteld. Doel van het Streefbeeld is de Vereniging Natuurmonumenten zich verder te laten ontwikkelen tot een moderne, toegankelijke, flexibele en slagvaardige beweging van natuurliefhebbers. De nota Streefbeeld 2020 stuurt aan op een nauwe samenwerking tussen de Ledencommissie (LC) en de Beheereenheid.  In ons geval is dit de Beheereenheid Groningen-Noord-Drenthe. Gevraagd wordt om inhoud te geven aan de adviesrol richting Beheereenheid. Aansturing van de Beheereenheid blijft een verantwoordelijkheid van de directie van Natuurmonumenten. Samenwerking en dialoog moeten leiden tot een synergie die het werkgebied en de belangen van de leden ten goede komen. Onderdeel van deze samenwerking zal onder meer het wederzijds afstemmen zijn van de jaarplannen. Een van onze LC-leden is aanwezig bij het Beheereenheid-teamoverleg en iemand van de Beheereenheid is aanwezig bij onze LC-vergaderingen. Ook neemt een vertegenwoordiging van de LC deel aan kwaliteitstoetsen van onze gebieden.

Communities, gebiedsgroepen en vrijwilligers
In onze provincie zijn meerdere vrijwilligersgroepen in de natuurgebieden actief en er zijn een aantal gebiedsgroepen en communities opgericht, waarin gebruikers en belanghebbenden van gebieden meedenken en –praten over de toestand en de ontwikkelingen van deze natuurgebieden. De LC van Groningen vindt het belangrijk om hier initiatieven in te ontplooien en contact te houden met deze groepen in samenspraak met de betrokken boswachters van de gebieden. Samen met hen organiseren we regelmatige bijeenkomsten en natuurwerkdagen.

E-mail klankbordgroep Groningen
De deelnemers aan de e-mail- klankbordgroep worden per e-mail d.m.v. bijvoorbeeld een enquête naar hun mening gevraagd over bijzondere acties of actuele,  landelijke en lokale vraagstukken zoals natuurontwikkeling. Als u lid bent van Natuurmonumenten en woont u in de provincie Groningen, meld u dan nu aan voor de klankbordgroep. Stuur een e-mail aan  [email protected] met vermelding van uw woonplaats en lidnummer. Uw mening telt! 

Activiteiten

Wegens de maatregelen rondom COVID-19 heeft de LC Groningen besloten om de provinciale ledendag van 2020 te cancelen. In ons jaarverslag 2019 kunt u lezen wat wij afgelopen jaar hebben gedaan. Na de zomer organiseren we een ledenbijeenkomst, houd daarvoor ook onze Facebook-pagina in de gaten.

Media
Voor nieuws, berichten of foto's van door ons bezochte of georganiseerde bijeenkomsten, excursies enz., zie of volg onze Facebookpagina. 

Onze LC-leden
Momenteel bestaat de Ledencommissie Groningen uit 7 Leden:

  • Liesbeth Jansen (voorzitter)
  • Klaas van der Veen (secretaris en contactpersoon leden: [email protected])
  • Geert Teerling (lid)
  • Jano Scholte (lid)
  • Wim Kleinmeijer (lid)
  • Tica Veldhuijzen van Zanten (kandidaat-lid)
  • Pieter Boomsma (steunlid)

Op dit moment hebben we geen nieuwe (kandidaat-)leden nodig, maar heeft u belangstelling om steunlid te worden, dat kan, neem dan contact op via ons e-mailadres [email protected]. Een steunlid helpt ons met het uitvoeren van onze verschillende taken en kan worden ingezet op basis van zijn/haar belangstelling en/of ervaring.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo