Ledencommissie Groningen

In de provincie Groningen wonen ongeveer 23.000 leden van Natuurmonumenten. De ledencommissie Groningen bestaat uit tien enthousiaste leden die de Groningers op de landelijke vergaderingen van de ledenraad vertegenwoordigen. Daarnaast organiseert de ledencommissie elk jaar een aantal activiteiten voor de leden uit de provincie Groningen.

Ledencommissie Groningen

Nieuws van de ledencommissie Groningen

In het afgelopen jaar heeft de ledencommissie geen jaarvergadering kunnen houden wegens de maatregelen rondom COVID19. De jaarvergadering stond wel gepland in september 2020 en zou hebben plaats gevonden in natuurgebied Dal van de Ruiten Aa, Westerwolde.

Mochten de maatregelen rondom COVID19 versoepelen, dan organiseert de LC Groningen in het najaar van 2021 een nieuwe jaarvergadering. In principe zal deze jaarvergadering nogmaals in  het gebied Dal van de Ruiten Aa worden gehouden.

De LC Groningen stuurt aan op het najaar met de organisatie van een excursie over de ontwikkeling van de herinrichting in het Dal van de Ruiten Aa. Vroegtijdig zal hierover via onze gebruikelijke communicatiekanalen, zoals PUUR, Facebook en deze website, worden gecommuniceerd.

Jaarplan 2021

Bent u nieuwsgierig wat de Ledencommissie Groningen dit jaar op de planning heeft staan? Lees hier onder verder:

Jaarverslag 2020

De ledencommissie Groningen heeft niet stil gezeten in 2020 ondanks alle maatregelen rondom COVID-19. Ben u geïnteresseerd in de zaken waar de ledencommissie Groningen het afgelopen jaar aan gewerkt heeft? Het jaarverslag 2020 van de LC Groningen is hier te vinden.

Waterwebinar “van Veen naar Zee”

Op 29 juni 2022 werd het waterwebinar "van Veen naar Zee" georganiseerd. Lees hier meer.

Ledencommissie Groningen op social media

Meer weten? Voor actueel nieuws vanuit de ledencommissie Groningen kijkt u op onze Facebookpagina. Hier vindt u nieuws, berichten of foto's van door de ledencommissie bezochte of georganiseerde bijeenkomsten, excursies e.d..

 

Wandelen Dal van de Ruiten Aa

Wat doet de ledencommissie Groningen?

De ledencommissie Groningen heeft behoefte aan meer leden die hun steentje willen bijdragen. Op dit moment heeft de ledencommissie de noodzakelijke vijf leden. Daarnaast heeft de LC Groningen een kandidaat-lid en een steun lid.

Op basis van de doelstelling om zoveel mogelijk verbinding te leggen met leden, de beheereenheid en natuurgebieden is er behoefte aan extra hulp, zowel een kandidaat-lid als enkele steunleden. De steunleden en kandidaat leden kunnen doorstromen naar volwaardig lid van de LC. Daarvoor worden zij in de jaarvergadering van de Ledencommissie door de leden verkozen.

De kandidaat-leden en steunleden maken volledig deel uit van het LC-overleg. Zij hebben echter geen stem in de landelijke ledenraad, tenzij iemand als gekozen LC-lid (een van de vijf) zal worden benoemd.

De ledencommissie komt een keer in de zes weken bij elkaar voor een vergadering. Een LC-lid neemt deel aan het maandelijks overleg van de beheereenheid, net zoals dat een vertegenwoordiger van de beheereenheid deel neemt aan het LC-overleg.

Een vertegenwoordiger van de LC bezoekt daarnaast bijeenkomsten rondom gebiedsvisies en kwaliteitstoetsen van de beheereenheid. Regelmatig wordt door de ledencommissie samen met een van de boswachters van de beheer eenheid een bezoek gebracht aan de natuurgebieden in de regio Groningen om op de hoogte te blijven van de ontwikkeling in de gebieden.
De LC organiseert regelmatig een excursie met de leden in een van natuurgebieden van de beheereenheid Groningen en Noord-Drenthe.

Leden die deel willen nemen aan de ledencommissie Groningen als kandidaat-lid of steun lid  kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar de Ledencommissie Groningen: [email protected]

Ook als je deel zou willen nemen aan de klankbordgroep of andere vragen of opmerkingen hebt voor de Ledencommissie Groningen, dan kun je dit naar bovenstaand e-mailadres sturen.

Uithuizerwad

Leden van de ledencommissie Groningen

 • Liesbeth Jansen (voorzitter)
 • Klaas van der Veen (secretaris en contactpersoon leden: [email protected])
 • Geert Teerling (lid)
 • Tica Veldhuijzen van Zanten (lid)
 • Menno Beukema (lid)
 • Gerrit Schuurhuis (lid)
 • Pieter Boomsma (steunlid)

Communities, gebiedsgroepen en vrijwilligers
In de provincie Groningen zijn in de natuurgebieden meerdere vrijwilligersgroepen actief, ook zijn er een aantal gebiedsgroepen en communities opgericht, waarin gebruikers en belanghebbenden van gebieden meedenken en –praten over de toestand en de ontwikkelingen van deze natuurgebieden.

De ledencommissie van Groningen vindt het belangrijk om initiatieven te ontplooien en contact te houden met deze groepen in samenspraak met de betrokken boswachters van de gebieden. Samen met de beheereenheid organiseert de ledencommissie regelmatige bijeenkomsten en natuurwerkdagen.

E-mail klankbordgroep Groningen
De deelnemers aan de e-mail- klankbordgroep worden per e-mail d.m.v. bijvoorbeeld een enquête naar hun mening gevraagd over bijzondere acties of actuele,  landelijke en lokale vraagstukken zoals natuurontwikkeling.

Als u lid bent van Natuurmonumenten en woont u in de provincie Groningen, meldt u dan nu aan voor de klankbordgroep. Stuur een e-mail aan  [email protected] met vermelding van uw woonplaats en lidnummer. Uw mening telt! 

Nieuws

 • 05 september 2022 | Lieke de Grunt

  Excursiedag langs de Maas

  Speciaal voor leden: op zaterdag 24 september nodigt de Ledencommissie van Natuurmonumenten NO Brabant/Rijk van Nijmegen de leden uit voor een excursie in de Hemelrijkse Waard bij Oijen. Dit in het kader van de Watercampagne waarbij we aandacht vragen voor het verbeteren van de waterkwaliteit en kwantiteit.

 • 12 juli 2022 | Hanne-Wil Kievitsbosch

  Webinar 'Van veen naar zee' staat online

  Heb je het webinar van de noordelijke ledencommissies over het onderwerp 'van veen naar zee' gemist? Kijk deze hier terug!

 • 19 mei 2022 | Miranda Fieret

  Op bezoek bij Ruud Smeulders, secretaris ledencommissie

  Al vele jaren is Ruud lid van Natuurmonumenten en in 2015 kreeg hij de kans het koetshuis te kopen op Oosterheide. “Ik ging me gelijk verdiepen in de geschiedenis van het landgoed, de natuur en het werk van Natuurmonumenten. Ook werd ik lid van de regionale ledencommissie en sinds vorig jaar zomer ben ik hiervan de secretaris".

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

logo