Ga direct naar inhoud

Ledencommissie Groningen

In de provincie Groningen wonen ongeveer 23.000 leden van de Vereniging Natuurmonumenten. De ledencommissie vertegenwoordigd de Groningse leden in de Ledenraad van Natuurmonumenten. Ze zorgen samen met 11 andere ledencommissies ervoor dat de stem van de leden doorklinkt in de koers van de vereniging.

Ledencommissie Groningen

De ledencommissie Groningen

De ledencommissie Groningen bestaat uit 6 leden, 2 kandidaat leden en 1 steunlid die nauw samenwerken met de boswachters van de beheereenheid Groningen en Noord Drenthe en de vrijwilligers in de Groningse natuurgebieden.

Het werkterrein van de ledencommissie is de provincie Groningen en omvat onderstaande natuurgebieden:

De ledencommissie Groningen heeft per natuurgebied een ambassadeur aangewezen. Deze ambassadeurs hebben als taak om per natuurgebied het contact met de boswachter, de vrijwilligers en de leden uit dit gebied te onderhouden.

 

Biessumerbos

Visie

We willen als ledenvertegenwoordigers nog meer in gesprek met onze leden en achterban. We willen ons gezamenlijk sterk maken om de natuur die nog over is in onze Groningse natuurgebieden te beschermen, te beheren en waar mogelijk nieuwe natuur te creëren. Samen willen we ervoor zorgen dat Natuurmonumenten zichtbaar is en blijft in de Groningse natuurgebieden.

Contact met leden

Om het contact met de leden uit de provincie Groningen te kunnen onderhouden organiseert de ledencommissie activiteiten voor leden die aansluiten bij de meerjarenstrategie en de jaarthema´s van Natuurmonumenten.  Zo is in 2022 bijvoorbeeld aandacht besteed aan het thema waterbeheer.

De jaarvergadering van de ledencommissie wordt altijd gepland in het najaar. We kiezen daarvoor een locatie vlakbij één van de natuurgebieden zodat leden niet alleen iets kunnen horen over de actualiteiten en de vrijwilligers van een natuurgebied, maar dit ook zelf kunnen beleven door middel van een excursie.

De jaarvergadering van 2022 is op 17 september jongstleden gehouden te Warffum. Hierbij hebben we de gebieden Tinallinge en Hoeksmeer onder de aandacht gebracht.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op via: [email protected]

Wilt u meer weten over de activiteiten van de ledencommissie Groningen in 2022? Lees dan ons jaarplan of het jaarverslag van 2021:

Klankbordgroep

Om leden te kunnen raadplegen maken we als ledencommissie gebruik van een klankbordgroep. Deze leggen we een paar keer per jaar per mail een aantal vragen voor die actueel zijn voor het bijvoorbeeld het beleid van Natuurmonumenten. 

Wil je met ons meedenken en je mening geven? Geef dan je e-mailadres op via [email protected] o.v.v. "deelname klankbordgroep", alvast bedankt!  

 

Wandelen Dal van de Ruiten Aa

De ledencommissie organiseert ledenbijeenkomsten om met de leden te delen wat er leeft en speelt in onze mooie provincie. We onderhouden contact met de klankbordgroep, brengen regelmatig een digitale nieuwsbrief uit en we hebben een speciale Facebookpagina voor korte berichten.

mystiek in het Noordlaarderbos

Vergaderingen

De ledencommissie heeft vergaderd op 11 januari, 22 februari, 29 maart, 10 mei, 21 juni,  23 augustus, 11 oktober en zal nog bijeenkomen op 1 november en 12 december. In november / december stellen we de vergaderdata van 2023 vast.

De landelijke ledenraad van Natuurmonumenten vergaderd in 2023 op 3 juni en 25 november.  Klik hier voor meer informatie over de ledenraad. Voorafgaand aan de ledenraad overleggen we met de ledencommissies van Fryslân en Drenthe.

Ledencommissie Groningen op social media

Meer weten? Voor actueel nieuws vanuit de ledencommissie Groningen kijkt u op onze Facebookpagina. Hier vindt u nieuws, berichten of foto's van door de ledencommissie bezochte of georganiseerde bijeenkomsten, excursies e.d..

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid