Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Ledencommissie Limburg

De ledencommissie Limburg (LC) vertegenwoordigt de leden van Natuurmonumenten in Limburg. Om de mening van de achterban te horen consulteren wij de klankbordgroep(en), de inspraakgroepen en contactcommissies, die op hun beurt vaak zijn verbonden aan de projecten die in de provincie aan de gang zijn.

Naast de leden, Martien van Raaij, Jos Weijs, Jan Wolters, Antonie de Beaumont en Thomas van Gemert maken Jeannette Hommes en Anke Kruisinga als kandidaat-lid deel uit van de LC. Elk lid van het team heeft een stem in de besluitvorming van de ledencommissie.

Word lid van onze klankbordgroep!

De ledencommissie Limburg heeft een klankbordgroep. De deelnemers van deze klankbordgroep wisselen een paar keer per jaar van gedachten over belangrijke thema’s. Deze thema's houden verband met de natuur in Nederland. Vaak betreft het onderwerpen die in de vergaderingen van de ledenraad worden behandeld. Voorafgaande aan zo’n klankbordbijeenkomst worden de betreffende ledenraad stukken dan aan hen toegezonden.
Tijdens de klankbordbijeenkomst met de commissieleden kunnen leden van de klankbordgroep door hun ideeën, meningen, expertises, opvattingen en vragen een behoorlijke invloed hebben op de uiteindelijke vaststelling van het betreffende beleidsstuk.
Wij zijn nog op zoek naar leden voor de klankbordgroep. Ben je bereid om minimaal twee keer per jaar met andere geïnteresseerde leden van gedachten te wisselen over belangrijke thema’s die verband houden met de natuur in Nederland? Stuur dan een e-mail naar [email protected].

Ledenvertegenwoordigers gezocht

Draag je de natuur en het landschap van Limburg een warm hart toe? Wil je namens de leden actief meedenken/-praten rondom het beleid van Natuurmonumenten? En vind je het leuk om een specifieke taak op je te nemen zoals bijvoorbeeld het organiseren van een thema-avond voor de achterban, of een bijdrage te leveren aan de regionale of landelijke thema’s van Natuurmonumenten? Deze kans krijg je door lid te worden van de ledencommissie van vereniging Natuurmonumenten. Bekijk hier de vacature.

Informatieavond over insectensterfte

Op 31 mei 2018 organiseert de ledencommissie Limburg een avond over insectensterfte met daaraan gekoppeld een korte excursie over de Brunssummerheide. De bijeenkomst incl. excursie duurt van 19.30 uur tot circa 22.00 uur en vindt plaats in het Bezoekerscentrum Schrieversheide, Schaapskooiweg 99 te Heerlen. De avond is gratis. Kijk hier voor meer informatie. Aanmelden kan via email: [email protected].

Verslag Jaarvergadering 2017

De jaarvergadering 2017 is gehouden op 24 maart j.l. in Swartbroek. Er waren ongeveer 30 leden aanwezig. De jaarvergadering heeft Thomas van Gemert benoemd in de Ledencommissie van Limburg. Deze plek was vrij gekomen omdat Jo Heunen afscheid nam, na 8 jaar, als lid van de Ledencommissie. Jo werd door de voorzitter hartelijk bedankt voor zijn inzet. Ook werd het jaarverslag besproken en dit kon de instemming krijgen van de vergadering. De voorzitter ging tijdens de vergadering in op de veranderingen bij Natuurmonumenten. De taak van de ledencommissies wordt uitgebreid met het leggen en onderhouden van contacten met de leden. Ook krijgt de ledencommissie een belangrijke taak om gebruikers, bewoners en andere belanghebbende te betrekken bij de activiteiten van Natuurmonumenten. Het gaat om het bevorderen van de beleving die mensen hebben als ze de natuurgebieden van Natuurmonumenten bezoeken.

Na de vergadering hebben wij gewandeld in het natuurgebied de Krang waarbij medewerkers van Natuurmonumenten uitleg gaven.

Jaarverslag 2017

Lees hier meer over het werk van LC Limburg in het afgelopen jaar.

Ledencommissie in beeld

De ledencommissie Limburg wordt gevormd door de volgende afgevaardigde leden: 

Voorzitter / secretaris
Jos Weijs
[email protected]

Algemene leden
Antonie de Beaumont
[email protected] 

Thomas van Gemert
[email protected]

Kandidaat-leden

Jeanette Hommes

Anke Kruisinga

In contact met lc Limburg?

Heeft u vragen of opmerkingen over de hoofdlijnen van het beleid van Natuurmonumenten, het werk of de activiteiten van LC Limburg neem dan contact met ons op.

Contactpersoon
Jos Weijs
[email protected]l

Activiteiten en bijeenkomsten