Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse en kun je informatie delen via social media. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Meer weten en instellingen.

Activiteiten en bijeenkomsten lc Limburg en De Kempen

De ledencommissie Limburg en de Kempen heeft op dit moment twee klankbordgroepen. Een klankbord groep Limburg Zuid en 1 klankbordgroep Midden Limburg en de Kempen. Deze klankbordgroepen zijn voor leden en niet leden die geïnteresseerd zijn in de natuur en in het werk van Natuurmonumenten. Bezoekers van de klankbordgroep hebben de mogelijkheid om hun mening betreffende een actueel onderwerp te geven.

Ledencommissie Limburg

Themabijeenkomst "Een klimaatrobuust Geuldal" Uitleg en excursie vanuit de Volmolen te Epen

De geplande themabijeenkomst op 8 april 2020 is in verband met het coronavirus geannuleerd. De ledencommissie streeft er naar in de toekomst opnieuw een bijeenkomst met dit onderwerp te organiseren. Op het moment dat dit duidelijk is zal de nieuwe datum op deze website worden vermeld. 

De ledencommissie Limburg en De Kempen organiseert op woensdag 8 april 2020 een bijeenkomst over de maatregelen die Natuurmonumenten in samenwerking met andere natuurorganisaties uitvoert om te zorgen dat het Geuldal klimaatrobuust wordt.

Kijk hier voor de uitnodiging.

Jaarvergadering ledencommissie Limburg en De Kempen

De geplande jaarvergadering op 4 april 2020 is in verband met het coronavirus geannuleerd. Op dit moment kunnen we nog geen nieuwe datum plannen. We wachten de ontwikkelingen en de overheidsmaatregelen af. Zodra er duidelijkheid is zal de nieuwe datum op deze website gepubliceerd worden. We gaan ervan uit dat de locatie en het programma van de jaarvergadering hetzelfde zal blijven.

Op 4 april 2020 wordt de jaarvergadering gehouden van 13.30 - 17.00 uur. Locatie: De woeste hoeve, Borkel en Schaft.

De ledencommissie nodigt alle leden van de ledenregio Limburg en De Kempen van Natuurmonumenten uit voor deze jaarvergadering.

Kijk hier voor de uitnodiging en de agenda.

Thema bijeenkomst : "kansen en bedreigingen voor het Dommeldal ten zuiden van Eindhoven".

Op 13 februari 2020 organiseerde de ledencommissie een ledenbijeenkomst met als onderwerp het Dommeldal ten zuiden van Eindhoven.

Kijk hier voor het verslag, hier voor de gestelde vragen (bijlage 1) en hier voor de voorgelegde stellingen (bijlage 2).

Thema-avond bosbeheer en bomenkapbeleid

De Ledencommissie Limburg en De Kempen organiseerde op 21 oktober 2019 een thema-avond over Bosbeheer en bomenkapbeleid.  

Kijk hier voor het verslag.

Ledenbijeenkomst met thema Wilde Bloemen

Op 20 juni werd een bijeenkomst georganiseerd  voor leden en niet leden in Limburg en De Kempen op landgoed Terworm ter Heerlen.

Thema was "Wilde Bloemen", na een inleiding van een uur volgde een excursie over landgoed Terworm.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

Ledenbijeenkomst voor leden NM De Kempen en Dommeldal

Speciaal voor de leden uit het gebied de Kempen en Dommeldal werd op donderdag 13 juni een ledenbijeenkomst georganiseerd in het CKE gebouw te Eindhoven. Thema van deze bijeenkomst was “de toekomst van ons landschap”, onder andere de uitslag van de landschapsenquête van Natuurmonumenten werd besproken.

Kijk hier voor het verslag, hier voor de samenvatting van de landschapsenquête en hier voor het eindverslag landschapsenquête.

Jaarvergadering 2019

De jaarvergadering 2019 is gehouden op 30 maart 2019 op de Sint Pietersberg in Maastricht. Er waren ongeveer 40 leden aanwezig. De jaarvergadering heeft Jeannette Hommes benoemd tot lid in de Ledencommissie van Limburg. Cindy Weisscher stelde zich voor als kandidaat lid. Ook werd het jaarverslag besproken en dit kon de instemming krijgen van de vergadering. De voorzitter ging tijdens de vergadering in gebiedsverandering van onze ledencommissie. Noord Limburg is onderdeel geworden van de Ledencommissie Noord Brabant. Onze ledencommissie heet nu Limburg en De Kempen en omvat Zuid en Midden Limburg, de Kempen en het Dommeldal. Per 1 april 2019 zal Jos Weijs het voorzitterschap overdragen aan Thomas van Gemert. Jos Weijs wordt penningmeester en Jeannette Hommes de secretaris. Lees hier het concept verslag van de jaarvergadering 2019.   

Na de vergadering hebben wij gewandeld op de Sint-Pietersberg en onder andere de Enci groeve, de Oehoe vallei en hoeve de Lichtenberg bezocht onder de deskundige leiding van Antonie de Beaumont, vrijwillige boswachter van Natuurmonumenten op de Sint-Pietersberg.

Jaarverslag 2018

Lees hier meer over het werk van LC Limburg in het afgelopen jaar.

Thema-avond wolven in Limburg

Op 13 februari 2019 was er een bijeenkomst voor leden met als onderwerp “ Wolven in Limburg”. Deze bijeenkomst was in Maastricht en werd bezocht door ongeveer 90 (niet)leden. Peter Voorn, ecoloog van Natuurmonumenten, gaf een zeer inspirerende presentatie.

Met behulp van een PowerPoint informeerde Peter Voorn de aanwezigen over de leefgebieden en de leefgewoonten van de wolf in Europa.

150 jaar geleden werd de laatste wolf gezien in Schinveld.  De laatste jaren zijn er een aantal zwerfwolven met name in de grensstreken van Oost en Zuid Nederland gesignaleerd. Op de Veluwe heeft zich een wolvin gevestigd. Zij verblijft daar al langer dan 6 maanden. Peter Voorn toonde statistieken over het "menu" van de wolf. Dit is bij gevestigde wolven met name edelhert, damhert, ree, zwijnen. Zwerfwolven daarentegen zijn opportunistisch in hun eetgedrag: datgene wat voorhanden is wordt gedood. Dit zijn dan ook vaak schapen. Echter het percentage gedode schapen door wolven op jaarbasis is (nog) laag in Nederland. Honden doden meer schapen. De verwachting is dat de komende jaren het aantal wolven niet of nauwelijks zal toenemen. Wolven hebben een groot natuurgebied nodig om aan voldoende voedsel te kunnen komen. Nederland heeft veel kleine natuurgebieden, is druk bevolkt en heeft veel verkeerswegen. Dit is niet aantrekkelijk voor de wolf om zich te vestigen.

Aan het eind van de avond kon geconcludeerd worden dat het merendeel van de aanwezigen genuanceerd denkt over de komst van de wolf in Limburg. De wolf is welkom echter het is wel van belang dat er beleid wordt ontwikkeld door natuurverenigingen en politici om de aantallen en de (verkeers-)veiligheid beheersbaar te houden. Voorlichting aan verschillende groepen (zoals bijv. schapenhouders, wandelaars met honden) over feiten en preventieve maatregelen is gewenst.

Informatieavond over insectensterfte

Op 31 mei 2018 organiseerde de ledencommissie Limburg een avond over insectensterfte met daaraan gekoppeld een korte excursie over de Brunssummerheide. De bijeenkomst incl. excursie vond plaats in het Bezoekerscentrum Schrieversheide te Heerlen

Thema-avond natuur inclusieve landbouw

Op 23 oktober 2018 organiseerde de ledencommissie een avond met als thema natuur inclusieve landbouw te Sittard. Voor de pauze gaf Frank Berendse, emeritus hoogleraar Natuurbeheer en plantenecologie te Wageningen, een lezing. Kirsten Haanraads van Natuurmonumenten verwoordde de visie van NM inzake dit onderwerp. In de paneldiscussie na de pauze participeerden naast Frank Berendse en Kirsten Haanraads ook Harm Kossen van Natuurrijk Limburg en vertegenwoordigers van organisaties uit de omgeving van Sittard die op een of andere manier actief zijn met natuur inclusieve landbouw: Buurderij uit Sittard, Loco uit Maastricht en Voedselbos Haverland.

Informatieavond over insectensterfte

Op 31 mei 2018 organiseerde de ledencommissie Limburg een avond over insectensterfte met daaraan gekoppeld een korte excursie over de Brunssummerheide. De bijeenkomst incl. excursie vond plaats in het Bezoekerscentrum Schrieversheide te Heerlen.

In contact met ledencommissie Limburg en De Kempen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de hoofdlijnen van het beleid van Natuurmonumenten, het werk of de activiteiten van LC Limburg en De Kempen neem dan contact met ons op [email protected]

logo