Activiteiten en bijeenkomsten lc Limburg en De Kempen

De ledencommissie Limburg en de Kempen organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten voor haar leden, steeds op een andere locatie in onze regio. De onderwerpen van die bijeenkomsten zijn altijd gerelateerd aan een actueel thema bij Natuurmonumenten en/of de regio. Zowel leden als niet leden die geïnteresseerd zijn in de natuur en in het werk van Natuurmonumenten zijn welkom. Bezoekers van deze bijeenkomsten hebben de mogelijkheid om hun mening betreffende een actueel onderwerp te geven.

Ledencommissie Limburg

Sociale kuddes in Kempen Broek

Op 26 november 2022 organiseerde de ledencommissie in samenwerking met boswachters van Natuurmonumenten en kuddebeheerders van Stichting Taurus een excursie in Kempen-Broek.

Klik hier voor het verslag.

Waterkwaliteit. Hoe schoon is ons oppervlaktewater in Zuid-Limburg?

Op 22 oktober organiseerde de ledencommissie een themamiddag over dit onderwerp in Maastricht. Hier tref je het verslag.

Extra Thema bijeenkomst “ Een klimaat robuust Geuldal”

Vanwege overweldigende belangstelling voor dit onderwerp op 19 september 2021 organiseerde de leden commissie een extra excursie vanuit de Volmolen te Epen op 18 juni 2022. De deelnemers die in 2021 op de wachtlijst stonden hadden eerste recht van inschrijving. Hier treft je het verslag van deze bijeenkomst.

Jaarvergadering en excursie Brunssummerheide 14 mei 2022

De jaarvergadering gevolgd door een excursie op de Brunssummerheide was druk bezocht. Hier treft u het verslag.

Wennen aan de wolf

Ontdek alles over het leven van de wolf in Nederland en in de Kempen. Tijdens de online lezing en 2 excursies op de Groote Heide in april 2022 kwamen de belangrijkste aspecten van de wolf aan de orde: waar komt de wolf vandaan, hoe leeft de wolf, hoe kan je sporen herkennen, hoe is de situatie in de Kempen en wat betekent de terugkeer van de wolf in ons land? Hier treft u het verslag.

Ledenbijeenkomst met als thema:  “Natuurmonumenten aan de slag voor natuur en landschap in Kempen-Broek”

Op woensdag 24 november 2021 organiseerde de ledencommissie een avond met als thema “  Natuurmonumenten aan de slag voor natuur en landschap in Kempen-Broek”. Robin Peeters, coördinator natuurbeheer en Corine Geujen, hydroloog, lichtten aan de hand van de thema’s “Natuurlijke processen” en “klimaatbuffer” de ontwikkelingen in het Kempen~Broek toe.

Klik hier voor het verslag.

Jaarvergadering 2021 met Excursie op 25 september 2021

Zaterdag 25 september 2021 was de jaarvergadering 2021 in de Volmolen te Riethoven gevolgd door een excursie over een deel van het Loondermolenpad.

Het concept verslag van deze jaarvergadering vindt je hier.

Thema bijeenkomst “ Een klimaat robuust Geuldal”

Op zondag 19 september 2021 organiseerde de leden commissie een excursie vanuit de Volmolen te Epen.

Andre Hassink, projectmanager Portfolio team Zuid van NM gaf na een inleiding over de maatregelen die genomen zijn en worden om te zorgen dat het Geuldal klimaatrobuust wordt een excursie naar de plekken waar al veranderingen zijn aangebracht.

Voor een verslag van deze bijeenkomst klik hier.

Themabijeenkomst: “Bescherming van bedreigde soorten in de Brabantse Kempen en Midden-Limburg”

Op 25 maart 2021 organiseerde de ledencommissie een digitale ledenbijeenkomst met als  titel “Bescherming van bedreigde soorten in de Brabantse Kempen en Midden-Limburg”.  Een presentatie gegeven door Rob Geraeds, Boswachter Ecologie Natuurmonumenten van de Beheereenheid Kempen en Midden-Limburg.
Klik hier voor het verslag.

Jaarverslag 2021

Lees hier meer over het werk van de ledencommissie Limburg en De Kempen in het afgelopen jaar.

In contact met ledencommissie Limburg en De Kempen?

Heb je vragen of opmerkingen over de hoofdlijnen van het beleid van Natuurmonumenten, het werk of de activiteiten van LC Limburg en De Kempen neem dan contact met ons op [email protected]

logo