Activiteiten en bijeenkomsten lc Limburg en De Kempen

De ledencommissie Limburg en de Kempen organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten voor haar leden, steeds op een andere locatie in onze regio. De onderwerpen van die bijeenkomsten zijn altijd gerelateerd aan een actueel thema bij Natuurmonumenten en/of de regio. Zowel leden als niet leden die geïnteresseerd zijn in de natuur en in het werk van Natuurmonumenten zijn welkom. Bezoekers van deze bijeenkomsten hebben de mogelijkheid om hun mening betreffende een actueel onderwerp te geven.

Ledencommissie Limburg

Extra Thema bijeenkomst “ Een klimaat robuust Geuldal”

Vanwege overweldigende belangstelling voor dit onderwerp op 19 september 2021 plande de leden commissie een extra excursie vanuit de Volmolen te Epen op 1 december 2021.

Helaas moest deze excursie afgelast worden in verband met de Corona ontwikkelingen.

In 2022 willen we deze excursie opnieuw aanbieden in het voorjaar. De datum wordt tijdig aangekondigd op deze website.

Ledenbijeenkomst met als thema:  “Natuurmonumenten aan de slag voor natuur en landschap in Kempen-Broek”

Op woensdag 24 november 2021 organiseerde de ledencommissie een avond met als thema “  Natuurmonumenten aan de slag voor natuur en landschap in Kempen-Broek”. Robin Peeters, coördinator natuurbeheer en Corine Geujen, hydroloog, lichtten aan de hand van de thema’s “Natuurlijke processen” en “klimaatbuffer” de ontwikkelingen in het Kempen~Broek toe.

Klik hier voor het verslag.

Jaarvergadering 2021 met Excursie op 25 september 2021

Zaterdag 25 september 2021 was de jaarvergadering 2021 in de Volmolen te Riethoven gevolgd door een excursie over een deel van het Loondermolenpad.

Het concept verslag van deze jaarvergadering vindt je hier.

Thema bijeenkomst “ Een klimaat robuust Geuldal”

Op zondag 19 september 2021 organiseerde de leden commissie een excursie vanuit de Volmolen te Epen.

Andre Hassink, projectmanager Portfolio team Zuid van NM gaf na een inleiding over de maatregelen die genomen zijn en worden om te zorgen dat het Geuldal klimaatrobuust wordt een excursie naar de plekken waar al veranderingen zijn aangebracht.

Voor een verslag van deze bijeenkomst klik hier.

Themabijeenkomst: “Bescherming van bedreigde soorten in de Brabantse Kempen en Midden-Limburg”

Op 25 maart 2021 organiseerde de ledencommissie een digitale ledenbijeenkomst met als  titel “Bescherming van bedreigde soorten in de Brabantse Kempen en Midden-Limburg”.  Een presentatie gegeven door Rob Geraeds, Boswachter Ecologie Natuurmonumenten van de Beheereenheid Kempen en Midden-Limburg.
Klik hier voor het verslag.

Jaarvergadering 2020 en Themabijeenkomst “Bos en biodiversiteit”

Op 25 november 2020 organiseerde de ledencommissie een digitale ledenbijeenkomst. Het eerste onderwerp was de uitgestelde jaarvergadering. Het jaarverslag 2019 werd goedgekeurd en Sander Nijssen werd benoemd tot lid van de ledencommissie. Klik hier voor het jaarverslag 2019.

Het tweede onderwerp was het thema van de avond “ Bos en biodiversiteit”. Henk Siebel, ecoloog en specialist in bos en biodiversiteit bij NM gaf een interessante inleiding. Vervolgens gaven de boswachters Guido Franck van Beheereenheid Zuid Limburg en Robin Peeters van Beheereenheid Kempen en Midden Limburg concrete voorbeelden van beheerwerkzaamheden in hun gebieden,

Klik hier voor het verslag.

Het laatste onderwerp was de bespreking van de uitkomst van de ledenenquête in de Nieuwsbrief. Klik hier voor de resultaten.

Nationaal tuinonderzoek

Natuurmonumenten deed een nationaal tuinonderzoek. Omdat er al zoveel mensen hebben meegedaan, namelijk 43.942 mensen, zijn op 27 mei 2020 de eerste resultaten gepresenteerd. Klik hier voor meer informatie en de factsheet.

Een verzameling tips om natuur meer de ruimte te geven, staat hier.

Thema bijeenkomst : "kansen en bedreigingen voor het Dommeldal ten zuiden van Eindhoven".

Op 13 februari 2020 organiseerde de ledencommissie een ledenbijeenkomst met als onderwerp het Dommeldal ten zuiden van Eindhoven.

Kijk hier voor het verslag, hier voor de gestelde vragen (bijlage 1) en hier voor de voorgelegde stellingen (bijlage 2).

Jaarverslag 2020

Lees hier meer over het werk van de ledencommissie Limburg en De Kempen in het afgelopen jaar.

In contact met ledencommissie Limburg en De Kempen?

Heb je vragen of opmerkingen over de hoofdlijnen van het beleid van Natuurmonumenten, het werk of de activiteiten van LC Limburg en De Kempen neem dan contact met ons op [email protected]

logo