Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Ledencommissie Noord-Brabant

De Ledencommissie (LC) Noord-Brabant bestaat uit maximaal 8 leden. Dit aantal staat in relatie tot het aantal leden in de provincie en kan daarom variëren per provincie. Tijdens de jaarlijkse districtsledenvergadering hebben de aanwezige leden de mogelijkheid nieuwe LC-leden en kandidaat-leden te benoemen.

De verzameling van alle commissieleden van alle provincies - de ledenraad - vertegenwoordigt alle leden van Natuurmonumenten, waarvan er zo’n 115.000 uit Noord-Brabant komen. Op deze democratische manier kunnen leden invloed en controle uitoefenen op het beleid van Natuurmonumenten.

Bijeenkomsten

Thema-avond over insecten

Op 13 juni 2018 organiseerde de Ledencommissie Noord-Brabant een bijeenkomst over insecten.

Voor meer info, klik door naar verslag. 

Thema-avond over Natuurbegraven

Op 7 juni 2017 organiseerde de ledencommissie in samenwerking met Natuurbegraven Nederland een discussie-avond over het thema natuurbegraven.

Kijk hier voor een terugblik op deze thema-avond.

Themaochtend natuur in de stad

Op 12 november 2016 organiseerde de ledencommissie een themaochtend over natuur in de stad Tilburg.

Kijk hier voor een terugblik op deze themaochtend.

Thema-avond: Nieuw leven voor Landschapspark Oosterhout-Breda 

Op 23 maart 2016 organiseerde de ledencommissie een thema avond het geven van een nieuwe impuls aan de verdere ontwikkeling van het landschapspark De Open Linie, een gebied tussen Oosterhout - Breda.

Debat over wilde zwijnen

Op 20 mei 2015 organiseerde de ledencommissie een debat over de terugkeer van het wilde zwijn in Noord-Brabant

Natuurbelevingsdebat

Op zaterdag 14 september 2014 was het natuurdebat. Lees hier een impressie van dit debat.

Bijeenkomst schaliegas

Op 24 september 2014 organiseerde de ledencommissie een bijeenkomst over schaliegas. Kijk hier voor foto's van deze bijeenkomst en de presentaties die zijn gehouden.

Taken ledencommissies

  • Contact onderhouden met en aanspreekpunt zijn voor alle Brabantse leden;
  • Samen met het bestuur van Natuurmonumenten beleid bepalen en uitvoering daarvan beoordelen;
  • Een verbinding vormen tussen de Brabantse leden en de beleidsbepalers;
  • Contact onderhouden met regionale werkorganisatie, verantwoordelijk voor het werk in en het beheer van de gebieden van Natuurmonumenten in de regio;
  • Coördineren en begeleiden van diverse vrijwilligersactiviteiten.

Meedenken en meepraten over verenigingszaken

Als vertegenwoordigers van de leden zien wij als ledencommissie Noord-Brabant het als onze primaire taak de Brabantse leden bij het werk van Natuurmonumenten te betrekken. Het verenigingskarakter leent zich bij uitstek voor het leveren van bijdragen door de leden in actuele ontwikkelingen, door middel van de door hen gekozen vertegenwoordigers. Vooral wanneer er in uw omgeving zaken spelen over gebieden van Natuurmonumenten, is uw inbreng van onschatbare waarde. Er is beslist een aantal onderwerpen, dat een meer dan normale aandacht verdient van de leden. Die kunnen via ons als ledencommissie naar voren worden gebracht . 

De wijze waarop u uw bijdragen kunt leveren, is via een direct contact met één van de commissieleden. Via klankbordgroepen kan op een meer gestructureerde manier met de achterban, met u dus, afgestemd worden. De leden, die bij een bepaald onderwerp zich verbonden voelen of over expertise beschikken, kunnen zo hun ideeën en opvattingen naar voren brengen en een bijdrage leveren aan actuele beleidsvragen. Een klankbordgroep komt over een bepaald onderwerp op gezette tijden in vergadering bijeen om van gedachten te wisselen en een standpunt te bepalen.

Recent is er een klankbordgroep per e-mail in het leven geroepen. Dit heeft als pluspunt dat het hele jaar door gewerkt kan worden aan bepaalde onderwerpen. De leden die zich daarvoor hebben opgegeven, kunnen zich op die manier uitspreken over alles wat de natuur en/of Natuurmonumenten aangaat. 

De ledenraad

Twee keer per jaar komen alle commissies, het bestuur en de directie van Natuurmonumenten bij elkaar om het gevoerde beleid te evalueren, waar nodig bij te sturen en toekomstig beleid te bepalen. Zo kunt u als lid van Natuurmonumenten, bij monde van ons, de commissieleden van Noord-Brabant, invloed uitoefenen op het beleid van de vereniging. Ook worden bestuursleden door de Ledenraad benoemd en wordt decharge verleend over het gevoerde beleid.

De ledencommissie erop uit

Wij willen als leden van de commissie graag horen en zien wat er leeft in en rondom de natuurgebieden van Natuurmonumenten in Brabant. Wij hebben daarom regelmatig contact met de beheereenheden die verantwoordelijk zijn voor de natuurterreinen in Brabant.  De verantwoording voor het wel en wee van de gebieden van Natuurmonumenten ligt bij deze professionele werkorganisatie, opgesplitst in een beheereenheid Noordoost-Brabant en Mook - waartoe o.m. de gebieden aan de Maas, de Stippelberg, Molenheide, Langenboomse Bossen en Mookerheide behoren - , Midden-Brabant - waartoe o.m. de Kampina, Loonse en Drunense Duinen en de Oisterwijkse Bossen en Vennen behoren - en West-Brabant - waartoe o.m. De Oude Buisse Heide, Groote Meer, de Oosterheide en de Brabantse Wal behoren.

Deze groep van zeer gemotiveerde professionals houdt toezicht op, beheert en ontwikkelt de gebieden van Natuurmonumenten in onze regio. Bij uw bezoeken aan een van deze gebieden of het Bezoekerscentrum in Oisterwijk zult u deze mensen ongetwijfeld tegenkomen. Maakt u eens een praatje met hen en stel gerust uw vragen. Op die manier kunnen wij via hen ook geïnformeerd blijven over wat er onder onze leden leeft.

De vrijwilligers

Zoals in elke vereniging en zeker één van de grootste verenigingen van Nederland, zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Zo zijn er drie enthousiaste Informatieteams actief, één Informatieteam in de Kampina/Het Groene Woud en één Informatieteam in de Loonse & Drunense Duinen. Een derde Informatieteam vindt u in natuurgebied West-Brabant (o.a de Oude Buisse Heide).

De Informatieteams geven voorlichting aan het publiek over de diverse gebieden over wat er te doen, te zien en te beleven is. Als je als Natuurmonumenten zulke prachtige gebieden hebt, wil je daar een zo breed mogelijk publiek van laten meegenieten en de toestroom van nieuwe leden stimuleren.

LC Noord-Brabant zoekt enthousiaste vrijwilligers voor deze Informatieteams om ze verder te versterken respectievelijk om West-Brabant op te richten. Ben je betrokken bij de Noord-Brabantse natuur en lijkt het je leuk om hierover anderen te informeren? Heb je daarvoor 10 dagdelen per jaar beschikbaar om dit mooie werk te doen, dan hopen wij dat je bereid bent om je met ons team voor de natuur in te zetten. Nadere informatie kunt u inwinnen bij de contactpersoon van het Informatieteam.

Midden-Brabant: Inge van Dongen, boswachter Communicatie en Recreatie [email protected]

West Brabant - Bianca de Craen [email protected]

Heeft u vragen of opmerkingen over de hoofdlijnen van het beleid van Natuurmonumenten, het werk en de activiteiten van LC Noord-Brabant neem dan contact met ons op.
Stuur een e-mail naar: [email protected]

Ledencommissie in beeld

De 8 ledenvertegenwoordigers van de commissie Noord-Brabant worden tijdens de jaarlijkse ledenvergadering benoemd door de Noord-Brabantse leden en kunnen maximaal 2 maal 4 jaar lid zijn van de . Daarnaast zijn er 1 of meerdere kandidaat leden.

Allemaal zijn we goed op de hoogte van het beleid en zijn actief op zoek naar meningen en wensen van onze leden in de provincie.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de hoofdlijnen van het beleid van Natuurmonumenten, het werk en de activiteiten van LC Noord-Brabant neem dan contact met ons op. Algemeen: [email protected] of met de secretaris: [email protected]

De 12 (kandidaat-)leden:

Op dit moment bestaat de commissie Noord-Brabant uit de volgende vertegenwoordigers (klik op de naam voor meer info):

Informatieteam Midden-Brabant

Het Informatieteam Midden-Brabant bestaat uit een team van vrijwilligers dat zich inzet voor Natuurmonumenten. Ze verstrekt informatie aan bezoekers van de Kampina, Het Groene Woud en de Loonse en Drunense Duinen. De informatie betreft het natuurgebied en wat daar te doen, te zien en te beleven is.

Met enthousiasme vertelt het Informatieteam over het gebied, de missie en de visie van Natuurmonumenten. Tevens benadrukt het Informatieteam het belang van de natuur voor de huidige alsook voor toekomstige generaties.Naast het verstrekken van informatie, verkopen ze onder meer de wandelkaart van het gebied, fietsroutes, mountainbikestickers en ruiterlabels. Mountainbikestickers en ruiterlabels zijn noodzakelijk om met mountainbike of paard te kunnen recreëren daar waar dat is toegestaan.

Waar kunt u ze vinden?

Het Informatieteam Midden-Brabant is te vinden op diverse plekken in en rondom de Kampina , Het Groene Woud en Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Het Informatieteam wordt vergezeld door de zogenaamde Informatiekar met informatie over het natuurgebied en Natuurmonumenten.

Wanneer komt u het Informatieteam tegen?

Een aantal keren per jaar komt u het Informatieteam tegen. In het algemeen vindt u ze bij de Huisvennen in de Kampina, tijdens het streekfestival in Het Groene Woud en in de Loonse en Drunense Duinen.

Vrijwilligers gevraagd!

Zoals voor veel verenigingen, en zeker voor één van de grootste verenigingen van Nederland, zijn vrijwilligers onontbeerlijk. Natuurmonumenten heeft naast het informatieteam Midden-Brabant ook een team actief in West-Brabant, waarvan de Oude Buisse Heide het meest bekende natuurgebied is. Natuurmonumenten bezit prachtige gebieden en daar wil zij een zo breed mogelijk publiek van laten genieten. Om deze gebieden te kunnen onderhouden en daarover te kunnen informeren is veel "man”kracht nodig: de inzet van vrijwilligers! Natuurmonumenten zoekt dan ook enthousiaste vrijwilligers, die zich willen inzetten voor deze Informatieteams.

Bent u betrokken bij de Noord-Brabantse natuur en lijkt het u leuk om hierover anderen te informeren? Hebt u daarvoor ongeveer 10 dagdelen per jaar beschikbaar, om dit mooie werk te doen, zet u dan, samen met ons team, in voor de natuur!

Nadere informatie kunt u inwinnen bij de Informatiekar en bij onderstaande contactpersonen van de Informatieteams: