Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Ledencommissie Noord-Holland

De ledencommissie Noord-Holland vertegenwoordigt circa 120.000 leden van Natuurmonumenten in de provincie.

Ledenvertegenwoordiging: Laat uw stem horen

Om haar functie goed te kunnen vervullen, wil de ledencommissie graag weten wat er leeft onder de leden van Natuurmonumenten in Noord-Holland. Wij horen graag de mening van onze Noord-Hollandse leden over regionale en landelijke natuurzaken.

E-mailen naar onze contactpersoon

Bent u het eens met het beleid, de standpunten, het optreden van Natuurmonumenten? Bent u tevreden over het beheer van de natuurgebieden? Of juist niet? Ziet u kansen voor ontwikkeling of beheer van natuur? Laat het ons weten via onze contactpersoon: [email protected].

Ledencommissie in beeld

De ledencommissie vertegenwoordigt de leden. In de verenigingsstructuur van Natuurmonumenten is de kerntaak van iedere ledencommissie het vertegenwoordigen van leden uit het betreffende gebied. De leden van alle ledencommissies vormen tezamen de ledenraad: ‘het parlement’ van Natuurmonumenten. Deze raad komt twee keer per jaar bijeen. Zij brengen in de vergaderingen van de ledenraad, onder voorzitterschap van het bestuur, zoveel mogelijk de opvattingen van de leden naar voren. 

Op dit moment bestaat de LC Noord-Holland uit de volgende leden:

Takenpakket

De ledencommissie houdt zich met verschillende zaken bezig:

  • contact te onderhouden met en de mening te peilen van de Noord-Hollandse verenigingsleden, direct (bijv. in ledenbijeenkomsten) alsook door middel van (elektronische) klankbordgroepen;
  • beoordelen en beïnvloeden van het beleid van het bestuur van Natuurmonumenten via de ledenraad;
  • bij te dragen aan de communicatie tussen bestuur/(regio)directie en de Noord-Hollandse leden van de vereniging (en vice versa);
  • het bevorderen van de betrokkenheid van de leden bij het verenigingswerk

Beïnvloeden en controleren van het beleid van Natuurmonumenten in de ledenraad

Samen met de andere ledencommissies nemen we deel aan de ledenraad. Deze komt 2 keer per jaar bijeen. Hierbij wisselen we met het bestuur van gedachten over beleidszaken. Ook beoordelen we het beleid van het bestuur en controleren we of gemaakte afspraken nagekomen zijn. Eventueel dienen we zelf onderwerpen in die wij belangrijk vinden om behandeld te worden.

Vertegenwoordigen van de leden

Om dit zo goed mogelijk te doen zoeken we op allerlei manieren contact met de leden in Noord-Holland, bijvoorbeeld via de emailklankbordgroep en ledenbijeenkomsten. Eenmaal per jaar is er een algemene ledenvergadering waarbij u van harte welkom bent. We informeren u dan over de belangrijkste thema’s. Ook worden de door de leden gekozen kandidaten aan u voorgesteld en bij voldoende steun van de aanwezigen benoemd voor een periode van vier jaar. Overigens zijn alle vergaderingen van uw ledencommissie openbaar voor u als Noord-Hollands lid. U kunt zich daarvoor opgeven via email: [email protected]. Ook onderhouden we intensief contact met de beheerders van de natuurgebieden en andere medewerkers van Natuurmonumenten. Zo blijven wij goed op de hoogte. Dat maakt het voor ons makkelijker om mee te denken over alle ontwikkelingen in onze provincie.

Jaarplan en jaarverslag

Jaarverslag 2015

In het Jaarverslag 2015 treft u een korte weergave van onze activiteiten en behaalde resultaten in 2015.

Activiteiten en bijeenkomsten