Ledencommissie Overijssel

De ledencommissie (LC) Overijssel vertegenwoordigt de leden in Overijssel in de ledenraad.

Ledencommissie Overijssel

De ledencommissie Overijssel is een commissie door en voor de leden van Natuurmonumenten in Overijssel. Ze organiseert bijeenkomsten in de provincie, zoveel mogelijk in één van de drie gebieden De Wieden, Salland en Twente.

In maandelijkse vergaderingen wordt besproken welke geluiden er bij de leden zijn opgevangen, wat er in de provincie speelt en wat van belang is om te bespreken met verantwoordelijken van de drie beheereenheden in de provincie. Ook hebben ze contacten met het landelijke Natuurmonumenten.

De leden van commissie gebruiken hierbij hun eigen expertises. Veelal vanuit werkervaringen van voor hun pensionering.

Jaarvergadering zaterdag 9 oktober

Zaterdagmiddag 9 oktober organiseerde de ledencommissie de jaarvergadering op biologisch melkveebedrijf Wiedevol te Zwartsluis.

Ledencommissie in beeld

De ledencommissie bestaat uit zes leden:

  • Harrie Alberts
  • Henk Algra (voorzitter)
  • Rietje van Delft
  • Hein Kuijper
  • Arend Spijker
  • Henk Veenstra (secretaris)

Harrie Alberts (Diepenheim) is bestuurder bij het Waterschap.

Henk Algra uit Den Ham (voorzitter) heeft brede bestuurlijke ervaring.

Rietje van Delft (Hengelo) is psycholoog en heeft een brede belangstelling voor alles wat leeft en groeit in de natuur. Lees hier meer over Rietje.

Hein Kuijper uit Ommen is zeer betrokken en ook kartrekker bij natuurprojecten o.a. in het Vechtdal. Beiden werkten bij het Ministerie voor Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit.

Arend Spijker uit Ommen werkte als boswachter bij Staatsbosbeheer en was gastheer bij het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Hij doet nu rondvaarten in de natuur van De Wieden en leidt excursies in het Vechtdal.

Henk Veenstra (secretaris) uit Zwolle kent het onderwijs van binnenuit, onder andere als docent aardrijkskunde.

Contact

De ledencommissie streeft naar een zo intensief mogelijk contact met de leden, omdat het belangrijk is dat leden betrokken zijn bij het werk van Natuurmonumenten. Ze doet dat door het organiseren van ledenbijeenkomsten, lezingen, thema-excursies en een jaarvergadering. Deze bijeenkomsten worden in het ledenblad Puur Natuur en op onze webpagina bekend gemaakt.

Heeft u vragen of opmerkingen over het werk en de activiteiten van LC Overijssel, neem dan contact met ons op: [email protected]

Activiteiten en bijeenkomsten

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Informatieschuur Erve De Pas
  • Molenweg 2, 7448 RE Haarle (Hellendoorn) (OV)
  • Erve De Pas ligt aan de rand van De Sprengenberg ten zuiden van het dorp Haarle. Op de hoek Molenweg/ Oude Deventerweg.
logo