Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan

Ledencommissie Overijssel

De ledencommissie (LC) Overijssel wordt gekozen door de Overijsselse leden en vertegenwoordigt de bijna 38.700 leden in Overijssel in de ledenraad, het ‘parlement’ van de Vereniging Natuurmonumenten. In de ledenraad denken en stemmen de LC-leden over het beleid van Natuurmonumenten. Overijssel heeft 6 van de 84 zetels in de ledenraad.

Contact

De ledencommissie streeft naar een zo intensief mogelijk contact met de leden, omdat het belangrijk is dat leden betrokken zijn bij het werk van Natuurmonumenten. Ze doet dat door het organiseren van ledenbijeenkomsten, lezingen, thema-excursies en een jaarvergadering. Deze bijeenkomsten worden in het ledenblad Puur Natuur en op onze webpagina bekend gemaakt.

Vacature ledencommissie

De ledencommissie zoekt drie nieuwe leden kijk hier voor de vacature.

Klankbordgroep

Bovendien bestaat er een digitale klankbordgroep. Een paar keer per jaar wordt via de e-mail de mening van de leden van deze klankbordgroep gevraagd over actuele onderwerpen van regionaal en/of landelijk belang betreffende natuurbehoud. De verkregen informatie wordt door de ledencommissie onder meer gebruikt ter bepaling van haar standpunt in de Ledenraad.

Jaarvergadering 22 april 2017

Zaterdag 22 april a.s organiseert de ledencommissie haar jaarvergadering met aansluitend een rondwandeling door het Arboretum. Kijk hier voor de uitnodiging.

Aanmelding graag voor vóór 15 april a.s. via e-mail [email protected] Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u snel aan!

Debat Natuurbeleving

Op maandag 29 september jl. organiseerde de ledencommissie een debat over natuurbeleving. Lees hier (PDF) het verslag van deze avond.

Ledencommissie in beeld

De Ledencommissie komt negen maal per jaar bijeen om zaken betreffende de leden en het natuurbehoud te bespreken. Ook vindt er overleg plaats met de Overijsselse werkorganisatie van Natuurmonumenten. Heeft u als Overijssels lid van Natuurmonumenten een bepaalde vraag of mening over het werk, het beleid of over de natuurgebieden in Overijssel dan kunt u contact met ons opnemen.

Wie zitten er in ledencommissie Overijssel?

  • Voorzitter
  • Secretaris Gerrit Spijker (Enter)
  • Penningmeester Jacqueline Jonkers (Hasselt)
  • Harrie Alberts (Diepenheim)
  • Hein Kuijper (Ommen)

Vragen over LC Overijssel?

Heeft u vragen of opmerkingen over het werk en de activiteiten van LC Overijssel, neem dan contact met ons op: [email protected]

Vrijwilligerswerk

Wilt u vrijwilligerswerk doen voor Natuurmonumenten in de provincie Overijssel www.natuurmonumenten.nl/vrijwilliggers

Visie ledencommissie Overijssel

Hieronder vind je de onderwerpen die op de agenda staan van de ledencommissie Overijssel.

Ecologische Hoofdstructuur

Het verwerven en beheren van natuur is een kerntaak van Natuurmonumenten. Samen met de twaalf Landschappen en Staatsbosbeheer beheren we nu ruim 450.000 hectare. In 1900 beschikte Nederland nog over 876.000 hectare natuur.

De bestaande natuurgebieden zijn te klein en te versnipperd. Hierdoor kunnen planten en dieren maar moeilijk overleven. Soorten worden met uitsterven bedreigd. Wanneer de gebieden aaneengesloten zijn is de overlevingskans groot, omdat de kwetsbare soorten zich ongehinderd kunnen verspreiden of verplaatsen naar een ander gebied.

Door dit verbinden ontstaat een netwerk dat functioneert als één groot natuurgebied, de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Ook voor mensen heeft de EHS grote betekenis; denk aan rust en ruimte in uw leefomgeving, nu en in de toekomst.

EHS realiseren

De EHS was overheidsbeleid, dat in 1990 is ingesteld met het doel de EHS in 2018 gerealiseerd te hebben. Natuurmonumenten ondersteunt dat beleid. Er moet nu nog 125.000 hectare verworven worden. Helaas heeft de huidige regering Rutte het omineuze besluit genomen de verdere aankoop om bezuinigingsredenen te stoppen. En is ook geen uitstel tot betere tijden in het vooruitzicht gesteld.

De LC stelt zich op het standpunt dat alles in het werk gesteld moet worden om de realisatie van de EHS in Nederland tot stand te brengen, eventueel met enig uitstel, in het belang van mens, dier en plant in de toekomst.

Luchthaven Twente

De LC volgt nauwlettend de ontwikkelingen rond de toekomst van vliegveld Twente. De voormalige vliegbasis moet een nieuwe bestemming krijgen. Het vliegveld ligt ingebed in een aantal fraaie natuurgebieden, waarvan wij vinden dat die, hoewel ze niet in het bezit van Natuurmonumenten zijn, voor de toekomst gespaard moeten blijven.

De Twentse Basis

Natuurmonumenten maakt zich hard voor een open en groen Nederland en ondersteunt het plan De Twentse Basis van de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente (SAVT).

Hierbij wordt de voormalige vliegbasis ingericht als een landgoed. Landgoed De Twentse Basis bestaat voor meer dan tachtig procent uit natuur, karakteristiek Twents coulissenlandschap, met daarin opgenomen klinieken op het gebied van specialistische geneeskunde, accommodaties voor recreatie, toerisme en sport en een hippisch centrum.

Dit unieke plan zal Twente nadrukkelijk op de kaart zetten. Natuurmonumenten neemt deel aan de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente, waarvan Herman Finkers de woordvoerder is. De LC ondersteunt het initiatief van SAVT. 

Natura 2000

Gedeputeerden van Overijssel hebben principiële bezwaren gemaakt tegen de aanwijzing van Natura 2000-gebieden door het Rijk. Ze hebben bezwaar tegen de manier waarop de gebieden worden aangewezen. GS heeft er in haar reactie voor gekozen om landbouwgronden buiten de begrenzing van de Habitatrichtlijnen te houden, ondanks dat daar al een functieverandering naar natuur is voorzien in het kader van de realisatie van de EHS. Dit standpunt druist dus in tegen eerder ingenomen standpunten en tegen de doelstelling van Natura 2000, adequate bescherming van de natuur.

Biodiversiteit

Regio Overijssel van Natuurmonumenten, samen met Staatsbosbeheer Regio Oost, Natuur en Milieu Overijssel en Landschap Overijssel, heeft duidelijk stelling genomen tegen de bezwaren van GS-Overijssel.

De LC onderschrijft en ondersteunt de stellingname, in de overtuiging dat door Natura 2000 naast de biodiversiteit ook de leefbaarheid en de economie van Overijssel vooruit geholpen worden. 

Activiteiten en bijeenkomsten