Ledencommissie Overijssel

De ledencommissie (LC) Overijssel vertegenwoordigt de leden in Overijssel in de ledenraad.

Ledencommissie Overijssel

De ledencommissie Overijssel is een commissie door en voor de leden van Natuurmonumenten in Overijssel. Ze organiseert ledenbijeenkomsten in de provincie, zoveel mogelijk afwisselend in één van de twee gebieden De Wieden, Salland/Twente.

In maandelijkse vergaderingen wordt besproken welke geluiden er bij de leden zijn opgevangen, wat er in de provincie speelt en wat van belang is om te bespreken met verantwoordelijken van de twee beheereenheden in de provincie. Hiervoor is een jaarplan opgesteld

Leden van de commissie zijn ook lid van de landelijke ledenraad van Natuurmonumenten.

Themadagen in 2022

Zaterdag 30 april is er een dag in Heino met als thema 'Welke landschap eet je'?  Het gaat over natuurlijke landbouw. Sallandse leden van Natuurmonumenten krijgen hiervoor een uitnodiging.

Zaterdag 1 oktober houden we de jaarlijkse ledenvergadering met als thema 'water'. De locatie is landgoed Eerde aan de Regge.

Ledencommissie in beeld

De ledencommissie bestaat uit zes leden:

  • Harrie Alberts
  • Henk Algra (voorzitter)
  • Rietje van Delft
  • Hein Kuijper
  • Arend Spijker
  • Henk Veenstra (secretaris)

Harrie Alberts (Diepenheim) is bestuurder bij het Waterschap.

Hein Kuijper uit Ommen is zeer betrokken en ook kartrekker bij natuurprojecten o.a. in het Vechtdal. Beiden werkten bij het Ministerie voor Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit.

Henk Algra uit Den Ham (voorzitter) heeft brede bestuurlijke ervaring.

Rietje van Delft (Hengelo) is psycholoog en heeft een brede belangstelling voor alles wat leeft en groeit in de natuur.

Fokke Dijkstra uit IJsselmuiden heeft ervaring als gemeentesecretaris in plaatsen in Gelderland en in Overijssel.

Arend Spijker uit Ommen werkte als boswachter bij Staatsbosbeheer en was gastheer bij het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Hij doet nu rondvaarten in de natuur van De Wieden en leidt excursies in het Vechtdal.

Henk Veenstra (secretaris) uit Zwolle werkte als onderwijsontwikkelaar en was onder andere docent aardrijkskunde.

Jan de Vries uit Zwolle had een leidinggevende functie in het onderwijs en is van oudsher bioloog.

Vacature

De commissie heeft 7 zetels in de landelijke ledenraad. Per 1 oktober zijn Harrie en Hein aftredend.

We zijn daarom op zoek naar een commissielid die regionale binding heeft met Salland/Twente. Zo mogelijk met een achtergrond vanuit landschap, natuur of hydrologie.

Zou dit iets voor jou zijn? Neem dan contact op met de voorzitter of stuur een mail naar [email protected]

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Natuurschuur De Pas
  • Molenweg 2, 7448 RE Haarle (Hellendoorn) (OV)
  • Erve De Pas ligt aan de rand van De Sprengenberg ten zuiden van het dorp Haarle. Op de hoek Molenweg/ Oude Deventerweg.

logo